Personlige oplysninger

Ingen personlige oplysninger der registreres i Power-shoppen, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos powerkvinderne.dk.