Anmelderroser fra Dansk Psykolog Forening til bog om psykisk vold

"I Psykisk vold – sådan kommer du videre formidler Signe Hegestand en grundig og omfattende viden om psykisk vold i parforhold", skriver psykolog Merete Gudmand-Høyer, Dansk Psykolog Forening

Signe Anmeldelse

15. april 2020

Dansk Psykolog Forening bringer i denne uge en anmeldelse af Signe M. Hegestands bog 'Psykisk vold - sådan kommer du videre'. Anmeldelsen er skrevet af psykolog Merete Gudmand-Høyer, og der er hele vejen igennem store roser til bogen. Vi har plukket et par citater:

"Bogen henvender sig direkte til dig, som er udsat for psykisk vold og til alle fagpersoner, som møder mennesker i psykisk voldelige forhold. Psykisk vold forekommer i langt større grad, end vi normalt gør os klart. Volden er desuden ofte subtil og skjult. Bogens redskaber til at identificere psykisk vold vil således være relevant for alle fagpersoner i både omsorgs- og hjælpe- samt familieretssystemet."

"SH er psykolog og har selv været i – samt brudt ud af – et psykisk voldeligt forhold. Som psykolog har hun lang erfaring med at arbejde med mennesker, som fanges i og bryder ud af voldelige forhold. SH illustrerer volden gennem mange cases samt egne oplevelser. Kombinationen af selvoplevet, cases, psykologisk viden og erfaring giver bogen en særlig styrke."

"SH er formidler klart, at psykisk vold er uacceptabelt, men undgår omhyggeligt at fordømme voldsudøveren og bruger igennem hele borgen et neutralt sprog. Bogens formål er oplysning om voldens mekanismer, hvad man selv kan gøre for at undgå at komme i et voldeligt forhold, identificere volden, hvis man er i forholdet, samt hvordan man kommer ud og videre. Bogens neutrale og faglige beskrivelse giver bogen en tone, som får voldens uhygge til at træde meget klart frem."

Du kan læse anmeldelsen i sin fulde længde på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside >>

Køb bogen her >>

Signe Hegestand bogomslag uden kant

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce