At forlade en voldelig partner kan være starten på et nyt livskapitel i helvede

En ny undersøgelse viser, at mange voldsudsatte ikke får den nødvendige hjælp, og at det kan være et rent helvede at slippe fri af volden. Ofte udsættes kvinden for psykisk vold, stalking, chikane, trusler, sagsanlæg og økonomisk vold, selv om hun er flyttet fra voldsudøveren

’Til sidst kunne jeg dårligt nok finde ud af at være til. Jeg gik ned med et nervesammenbrud, fordi han blev så vred. Han har aldrig slået mig, men han har truet mig. Og råbt mig ind i hovedet og spyttet på mig. Og truet med at slå mig ihjel.’

Sådan lyder det fra en af de i alt 397 kvinder, der har været igennem Mødrehjælpens ambulante projekt ’Ud af voldens skygge’ indenfor de seneste fem år.

Konsekvenserne af vold i familien er store. Både samfundsøkonomisk og for den enkelte familie. Forskning viser, at personer, der har været udsat for psykisk partnervold, hyppigere har symptomer på dårligt fysisk og psykisk helbred såsom angst, PTSD, depression mv. Det påvirker de voldsudsattes generelle trivsel både på kort, mellemlang og lang sigt og i væsentlig grad også arbejds- og forældreevnen.

En ny undersøgelse med data fra deltagere i Mødrehjælpens projekt ’Ud af voldens skygge’ viser, at:

 • Også højtuddannede og ressourcestærke kvinder udsættes for vold: Voldsudsatte kvinder har vidt forskellige baggrunde og ressourcer, og de har vidt forskellige sikkerheds-, rådgivnings- og behandlingsmæssige behov for hjælp. 21 procent af kvinderne har en lang videregående uddannelse, mens 35 procent har en mellemlang uddannelse.
  Mange ressourcestærke kvinder får ikke tilstrækkelig hjælp, fordi de udadtil kan fremstå, som om livet kører på skinner. En kvinde fortæller, hvordan hun oplever at være gået under radaren i kommunen på grund af familiens sociale status:
  ’Jeg er udefra betragtet som virkelig ressourcestærk. En snyder. Meget usynlig i det felt. Vi var, og han er, velhavende på en charmerende måde. Vi er blevet proppet over i den der velfungerende familiekategori. Med et sårbart barn, men en ressourcestærk familie’.
 • Volden fortsætter, efter at hun er gået: Når man har børn sammen, fortsætter og intensiveres den psykiske vold ofte, selvom parforholdet ophører. Volden fortsætter nemlig ofte som psykisk vold, stalking, chikane og trusler, selv om kvinden er flyttet fra voldsudøveren.
  Mødrehjælpens undersøgelse viser, at en stor del af kvinderne oplever, at selvom de er lykkedes med at bryde forholdet til den voldelige partner - og således ikke lever med den fysisk vold tæt på kroppen - så fortsætter den psykiske vold og chikane i forbindelse med samarbejdet om fælles børn. Især fordi der meget ofte er sager om samvær i familieretshusene og i retssystemet, som tvinger kvinderne til at være i kontakt med den voldelige eksmand. En kvinde fortæller, hvordan den psykiske vold fortsætter og udspiller sig gennem sager i Familieretshuset:
  ’Jeg troede, det ikke kunne blive værre. Det skulle så vise sig, at der startede et nyt kapitel i helvede. I perioder havde vi sager kørende ved mindst otte myndigheder. Jeg var fuldstændig lagt ned af stress, og i dag har jeg PTSD. Og jeg kan jo se, at det slutter jo ikke, før min datter er 18 år.’
 • Mange voldsudsatte kvinder og børn går under radaren: Selv om de har været i kontakt med mange offentlige instanser, som fx skole og dagtilbud, så oplever kvinderne, at volden er gået under radaren, fordi kvinderne udadtil er for velfungerende, og fordi instanserne mangler viden og kompetencer til at få øje på vold i nære relationer. Eksempelvis forklarer en mor:
  ’Dem, vi har været i kontakt med i kommunen, er simpelthen ikke dygtige nok til at se bagom’.

Undersøgelsen er lavet dels på baggrund af interviews med 12 kvinder, der været i behandling i Mødrehjælpens ambulante tilbud til voldsudsatte kvinder og børn – ’Ud af voldens skygge’ - og dels på baggrund kvantitative data om yderligere 397 kvinder, der de seneste fem år har modtaget behandling i Mødrehjælpen. Download undersøgelsen her >>