Psykiater: Kvinder omgås kvinder, og mænd omgås mænd

Det er berigende at være sammen med dem, man kan spejle sig i og blive forstået af, og derfor søger kvinder sammen med kvinder, mens mænd søger sammen med mænd. Selv om de to køn arbejder sammen på jobbet og mødes til selskaber, er det ifølge psykiater primært i parforholdet, at kvinden og manden knytter bånd

Kvinder dreamstime s 75906431

"Mennesker er sociale væsener, der knytter sig til hinanden for at imødegå ensomhed og for at fremme fællesskab. For at få held med dette forehavende opsøger man dem, man ligner mest. Det er berigende at være sammen med dem, man kan spejle sig i og blive forstået af."

Det skriver Niels Kjeldsen-Kragh, speciallæge i psykiatri i en kronik i Kristeligt Dagblad.

"Man kan sammen grave sig ned i de ting, man er optaget af, og få mulighed for at blive forstået på et dybere plan. De menneskelige bånd kan herved blive tætte, og følelsen af at være i samklang med noget grundlæggende i sig selv og i den anden er med til at give livet mening."

Speciallægen vurderer, at det er et af tilværelsens grundvilkår og baggrunden for, at kvinder og mænd er tilbøjelige til at danne grupper bestående af enten hunner eller hanner. Trangen til at danne par kan imidlertid medføre, at de to køn for en periode hver især bryder ud af deres fællesskaber for at gå på jagt efter en passende partner. Men ud over dette kan man ifølge Niels Kjeldsen-Kragh få fornemmelsen af, at de to køn kun har sparsom interesse i at omgås repræsentanter for det andet køn.

Venus og Mars
"Naturligvis konverseres der høfligt og imødekommende ved middagsselskaber, og naturligvis har mænd og kvinder faglige og hverdagsagtige samtaler på arbejdspladsen og lignende steder, men når det kommer til nære relationer mellem kønnene, virker det, som om dette er reserveret parforholdet. Langvarige tætte forbindelser mellem en mand og en kvinde, der hver især har en partner, hører til sjældenhederne, og venskaber mellem to mennesker af hvert sit køn er ikke almindeligt."

På intellektuelle og fornuftsmæssige områder har mænd og kvinder ifølge psykiateren let ved at forstå hinanden. Men når det kommer til det følelsesmæssige område, som venskaber oftest er baseret på, kniber det med den gensidige forståelse. Det er svært at leve sig ind i modpartens verden, fordi de to køn føler og fornemmer forskelligt vedrørende såvel store som små dagligdags fænomener.

"Sjældent ser man en mand og en kvinde sidde tete-a-tete på en café, medmindre de danner par med hinanden. Det er ikke for ingenting, at bogen ”Mænd er fra Mars, kvinder er fra Venus” blev en bestseller."

Benspænd for venskaber på tværs af køn
"Der opstår ofte en uoverstigelig kløft mellem en mand og en kvinde, der ikke har en seksuel relation. Fordi vi tænder på det modsatte køn, kan man aldrig vide, hvornår man eventuelt bliver genstand for den andens attrå, eller hvornår man selv bliver fascineret af modpartens sensuelle udstråling", vurderer Niels Kjeldsen-Kragh i sin kronik.

"Men hvad så med parforholdet? Hvordan kan det overhovedet fungere, når de to køn er så forskellige og har så svært ved at leve sig ind i hinandens verden?", spørger psykiateren, og svaret lyder:

"Ofte bliver kønnenes forskelle i et parforhold til et erotisk krydderi, hvor det er mindre betydningsfuldt at forstå de dybere motiver til modpartens adfærd. Her bliver forskellene snarere til en stimulans, der ægger og inspirerer til det, som parforholdet dybest set handler om: erotik."

Kilde: Kristeligt Dagblad