Banker med flere kvinder i bestyrelsen begår mindre hvidvask

Forskning viser, at banker med flere kvinder i topledelsen får både færre og lavere bøder for svindel som hvidvask, kursmanipulation og skattesvindel. Årsagerne kan være, at kvinder er opdraget til at være søde, at kvinder generelt er mindre risikovillige, og at kvinder bliver bedømt og straffet hårdere

Banksverdenen dreamstime s 215654326

23. april 2021

Hvidvask og andre former for svindel har kostet hoveder blandt andet hos Danske Bank, som har været ramt af flere skandaler. Senest har den amerikanske stat sammen med regeringsorganet Federal Retirement Thrift Investment Board (FRTIB) lagt sag an mod banken og tidligere topchef Thomas Borgen med krav om erstatning i forbindelse med hvidvask. Imidlertid viser forskning - ifølge en artikel i Harvard Business Review - at en del af dette problem kan løses med flere kvinder i topledelsen.

Barbara Casu fra City University i London har sammen med et forskerteam kortlagt sammenhænge mellem diversitet i ledelsen hos store europæiske banker og mængden af de bøder, bankerne hver især har fået. Analyserne viser, at der er en klar og temmelig stærk sammenhæng mellem kvinder i bestyrelsen og den enkelte banks moral: Finansielle institutioner med flere kvinder i bestyrelsen begår ganske enkelt mindre svindel og får færre og også lavere bøder end andre banker.

Forskerne analyserede i forbindelse med undersøgelsen en række potentielle årsagssammenhænge, og det viste sig, at diversitet topledelsen ikke i sig selv højner moralen omkring bestyrelsesbordet. Der er således ikke nogen målbar sammenhæng mellem eksempelvis aldersspredning eller spredning i nationalitet og graden af svindel. Diversitet i bestyrelsen forebygger derfor ikke i sig selv snyd og bedrageri i den finansielle sektor. Det gør til gengæld kvinder.

Mindre hvidvask og skattesvindel
Forskerne kortlagde sammenhængen mellem en højere kvindeandel i bestyrelserne og mindre svindel ved at samkøre oplysninger om USA’s bøder til store europæiske banker med bestyrelsesdata fra disse banker.

I finansielle institutioner med færre kvinder i toppen, var der i mindre grad hvidvask af penge, manipulation af markederne, skattesvindel og vildledende salg.

Fra 2008 til 2018 udstedte den amerikanske regering bøder til europæiske banker i størrelsesordenen 500 milliarder dollars. Ifølge forskerne kan dette beløb blive mindre, hvis bankerne sikrer en såkaldt kritisk masse af kvinder i toppen. Det er ikke nok med en kvinde. Der skal flere kvinder til, før det har den ønskede effekt.

Mænds og kvinders moralkodeks
Spørgsmålet er så, om kvinder har en højere moral end mænd, og om det kan være årsagen til, at der blandt andet er mindre hvidvask i de banker, hvor der er flere kvinder i toppen. Til det svarer forskerne med Barbara Casu i spidsen:

”Det kunne bestemt være en forklaring. Kvinder lærer fra en meget tidlig alder at være mere omsorgsfulde, at tilpasse sig og at være søde, mens mænd ofte bliver belønnet for at være aggressive og ambitiøse og gå efter personlig vinding. Samtidig kan kvinder være mindre risikovillige, hvilket kan få kvinder til at sige fra, når noget – eksempelvis svindel – virker farligt.”

Der kan også ifølge forskerne være forskel på, hvor hårdt man dømmer og slår ned på kvinders og mænds svindel:

”Kvinder straffes meget hårdere end mænd for den samme overtrædelse. Det kan få kvinderne til at være mere opmærksomme på at stoppe svindel. Det har større konsekvenser for kvinder ikke at sige fra.” 

Forskerne vurderer ikke, at kvinder er bedre end mænd. Kvinder bringer blot andre færdigheder til topledelserne og bidrager til bedre risikostyring i bankerne. De er gode for business.

Kilder: Harvard Business Review og dr.dk