Danmark bidrager til FN's arbejde med at forebygge og bekæmpe seksuel vold

Konflikten i Etiopiens nordlige Tigray-region rammer kvinder og piger særligt hårdt. Væbnede aktører fra flere sider i konflikten begår omfattende og voldsomme menneskerettigheds-krænkelser og systematiske seksuelle overgreb. Danmark bidrager nu til FN’s arbejde med at forebygge og bekæmpe seksuel vold mod kvinder og piger i Etiopien

Etiopien dreamstime s 21073552Med COVID 19 er den kønsbaserede vold steget eksplosivt. Kønsbaseret vold finder sted i alle samfundslag, i alle verdens lande – men stigningen er særlig stor i humanitære kriser. FN vurderer, at op mod 243 mio. kvinder og piger er udsat for kønsbaseret vold globalt.

4. maj 2021

Etiopien er præget af en stadigt mere alvorlig humanitær krise, og de humanitære behov er massive. I Tigray fortsætter den væbnede konflikt, og der rapporteres om meget omfattende ødelæggelser på sundhedssystemet, drab på civile og menneskerettighedsovergreb, ikke mindst på piger og kvinder. Det skriver Udenrigsministeriet.

Med COVID 19 er den kønsbaserede vold steget eksplosivt. Kønsbaseret vold finder sted i alle samfundslag, i alle verdens lande – men stigningen er særlig stor i humanitære kriser. FN vurderer, at op mod 243 mio. kvinder og piger er udsat for kønsbaseret vold globalt.

Sikkerhedssituationen og væbnede kampe er fortsat en stor barriere for at nå ud til alle berørte områder i Etiopien. Internationale humanitære organisationer har dog fået forbedret adgang til byerne i regionen, og livreddende indsatser er igangsat. I lyset af de massive behov giver Danmark nu 10 mio. kr. til FN’s Befolkningsfond, UNFPA, som har særligt fokus på piger og kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og indsatser relateret til kønsbaseret vold.

Udviklingsministeren er rystet
”Jeg er fuldstændig rystet over at læse de beretninger, der kommer fra konflikten i Tigray. Forfærdelige og grufulde historier der tyder på, at voldtægt og seksuelle overgreb mod kvinder systematisk anvendes som et våben i den væbnede konflikt i Etiopien. Det strider imod al international og humanitær lov og er et alvorligt brud på menneskerettighederne, og Danmark deler FN’s og EU’s fordømmelse af disse modbydelige forbrydelser”, udtaler udviklingsminister Flemming Møller Mortensen og tilføjer:

”Derfor er jeg glad for, at vi nu giver yderligere 10 mio. kr. til FN’s arbejde med at bekæmpe og forebygge seksuel vold og overgreb rettet mod kvinder og piger i Etiopien. Danmark har i år formandskabet for et globalt initiativ, der skal bekæmpe kønsbaseret vold i humanitære kriser. Derfor har vi en særlig forpligtelse til at gå foran og vise vejen. Det gør vi med denne støtte”.

”Jeg følger situationen i Tigray tæt, ikke mindst i samarbejde med vores ambassade i landet og med vores partnere. Det er fuldstændig afgørende, at den humanitære adgang opretholdes og udvides. Det vil vi holde den etiopiske regering fast på sammen med EU, FN og USA.”

Eksplosiv stigning i kønsbaseret vold
Over 4,5 millioner mennesker vurderes at have behov for fødevarehjælp i Etiopien, og omkring 1,7 millioner er internt fordrevne som følge af konflikten. Den civile befolkning har et kæmpe behov for beskyttelsesindsatser og bistand til at imødekomme basale behov.

Når det gælder bekæmpelsen af kønsbaseret vold i humanitære kriser, er UNFPA er en vigtig partner i det internationale initiativ om bekæmpelse af kønsbaseret vold i humanitære kriser, “Call to Action on Protection from Gender-Based Violence in Emergencies”, som Danmark er formand for i 2021-2022. Initiativet er globalt og samler pt.  87 partnere, stater, donorer, FN organisationer og civilsamfundsorganisationer. Målsætningen er at sikre, at bekæmpelse af kønsbaseret vold prioriteres og tænkes ind i alle humanitære indsatser.