Undskyld du slog mig, skat - dominoeffekten af partnervold

På FN's internationale dag til bekæmpelse af vold mod kvinder udgiver Powerpress bogen 'Undskyld du slog mig skat - dominoeffekten af partnervold', der er skrevet af Mariann Salskov. Forfatteren har i mange år haft volden tæt inde på livet via sit frivillige arbejde i Røde Kors

Undskyld foromtale

Shop bogen

Hvert år udsættes omkring 28.000 kvinder for partnervold, og 25 af dem dør som følge af volden. Partnervold behøver ikke udelukkende at være en mands vold mod en kvinde. Hvert år bliver ca. 9.000 mænd udsat for partnervold. Heraf er størstedelen dog også mandlige voldsudøvere. Vold kan være psykisk, fysisk, seksuel, materiel eller økonomisk. Omkring 33.000 børn i Danmark lever i familier, hvor der er vold. En del af dem er selv udsat for fysisk eller psykisk vold, eller de har overværet, at deres mor er blevet udsat for vold. Kilder: Trygfonden, LOKK.

 Af Mariann Salskov, forfatter

Formålet med bogen 'Undskyld du slog mig skat - dominoeffekten af partnervold'' er at vise, hvilke skader kvinder påføres i et voldeligt parforhold - og hvordan man som kollega eller pårørende kan hjælpe.

I bogen fokuserer jeg primært på vold i parforholdet og offerets evne til at skjule overgrebene, når hun går på arbejde. Bogen er skrevet som 'faktion', hvilket vil sige et mix mellem fakta og fiktion. Indholdet bygger på historier, som jeg har hørt fra kvinder i mit mangeårige arbejde som HR-konsulent. Historierne er derfor fra virkelighedens verden, men genfortalt som fiktion.

Dit ansvar som pårørende
Når en kvinde er udsat for partnervold, sker der helt automatisk en dominoeffekt, som vi ofte ikke er opmærksomme på. Volden rammer ikke kun den enkelte kvinde, men også alle de mennesker, der er omkring hende: Børnene, kollegaen, chefen, forældrene, naboerne og mange, mange flere. Vi risikerer alle at blive de tavse vidner til volden og i vores ønske om at støtte kvinden og beskytte hende så godt, vi evner, vælger mange af os at bære på den dystre hemmelighed sammen med hende. Selv om det er forståeligt, at vi gerne vil beskytte kvinden, risikerer vi rent faktisk at fastholde hende i volden, fordi vi ikke formår at tilbyde hende den rigtige hjælp. For pårørende kan det blive en tung byrde at bære. Derfor har vi som pårørende et ansvar både over for kvinden, hendes nære og over for os selv. Vi har et ansvar for at støtte hende i at søge hjælp - og for selv at opsøge rådgivning.

Mange svære dilemmaer
De mange kvinder, jeg har mødt gennem mit frivillige arbejde i kvindenetværket i Røde Kors, har givet mig stof til eftertanke, fordi volden har så stor effekt også på omgivelserne. Derfor handler bogen også om voldsramte kvinders møder med  politiet og om pårørendes reaktioner.

Mødet med kollegaerne og forholdet til arbejdspladsen er imidlertid ofte det sværeste. Skammen over blå mærker eller udbrændthed kan føre til sygdom - og mange sygemeldinger kan igen føre til fyring.

I bogen er der også eksempler på, at offeret over tid udvikler en række overlevelsesstrategier for at forklare volden. Offeret fortrænger eller undskylder årsagen til volden. Hun fortæller, at det var et uheld - en ulykke. Eller hun retfærdiggør volden med forklaringer om, hvor svær en opvækst manden har haft, så ”det er synd for ham”.

Efterhånden slipper de brugbare undskyldninger op, og grænsen for, hvad hun vil finde sig i, bliver udvisket. Hun får sværere ved at skelne mellem, hvad der er normalt, og hvad der er vold. 

Kvinden er skamfuld over at blive udsat for vold, og ønsker ikke at blive konfronteret med det af andre mennesker. Måske har hun oplevet andres tavshed eller direkte fordømmelse af, at hun bliver hos ham. Det er derfor nemmere for hende at isolere sig.

Hun har ofte kun manden at holde sig til
Den voldsramte kvinde risikerer at blive så isoleret, så hun efterhånden kun har manden at holde sig til. Ligesom nogle torturofre identificerer sig med bødlen, begynder kvinden over tid at tilpasse sig manden og hans opfattelse af sine voldelige handlinger, sin adfærd og motiver for volden. Hun er ikke længere i stand til at vurdere selv.

Kvinden udvikler et lavt selvværd som følge af at være i et voldeligt forhold. Jo længere tid, hun er i forholdet, des lavere bliver hendes selvværd. Faktisk har hun sikkert allerede haft problemer med sit selvværd fra starten af forholdet, for ellers havde hun sandsynligvis stået mere op for sig selv og vist ham døren, da han begyndte at overskride hendes grænser.

I bogen vil du som læser møde kollegaen, som ikke opgiver sin kamp mod partnervold. Og d vil møde arbejdsgiveren, hvis første tanke er at fyre en dygtig, ledende medarbejder, da han hører, at han er voldsudøver.

Det er dog vigtigt for mig at fortælle, at det generelt ikke er vejen frem at straffe. I nogle voldsomme tilfælde vil domstolene helt rimeligt straffe. Men det er vigtigt for mig at  slå fast, at vi når meget længere ved at tilbyde voldsudøveren hjælp til at komme ud af sit behov for psykisk eller fysisk afstraffelse og kontrol af sin partner.

Ved at hjælpe voldsudøveren, kan vi hjælpe både den voldsramte og børnene.

En bog til pårørende
Ud over at henvende sig til kollegaen, henvender bogen sig til en bred skare af pårørende, som for eksempel moderen, der ikke kan få fortalt sin datter, at hun godt ved, at datteren er voldsramt i sit ægteskab: Hvordan gør man det uden at gøre noget forkert?

Du møder også veninden, der blander sig på en måde, som giver flere problemer end færre: Hvordan kan hun i stedet lukke op for en dialog og samtidig respektere sin veninde?

En sidste vinkel jeg har valgt at tage med i bogen, er de pårørendes handlinger efter at forholdet er opløst. Ofte er der store psykiske omkostninger ved en skilsmisse, og de kan forstærkes af omgivelsernes reaktioner. Derfor har vi som pårørende brug for værktøjer til, hvordan vi kan støtte den voldsramte kvinde i sin beslutning om at gå fra den voldelige mand. Kvinden påtager sig måske et alt for stort ansvar for det, der er gået galt. Måske påtager hun sig også skylden for volden, når hun udtaler ordene: 'Undskyld, du slog mig skat'.

Jeg håber, du vil få glæde af bogen – god læselyst!

Mariann Salskov

Læs pressemeddelelsen >>