Kun hver fjerde virksomhed har måltal for at få flere kvinder i ledelse

Danske erhvervsledere ser klare fordele ved større kønsdiversitet i erhvervslivet, og der er generelt opbakning til brug af måltal. Alligevel har kun hver fjerde virksomhed måltal for flere kvinder i ledelsen viser ny analyse 

Der er behov for, at flere virksomheder sætter ambitiøse måltal og får klare handlingsplaner for øget kønsdiversitet i erhvervslivet. Alligevel er det kun hver fjerde virksomhed, der har måltal. Det viser en ny analyse fra PwC og Axcelfuture

“Vores nye analyse viser, at der er et betydeligt forbedringspotentiale, når det gælder diversitet i erhvervslivet. Selvom flere analyser viser, at en kønsbalanceret topledelse har en positiv indvirkning på virksomhedens udvikling og bundlinje, kniber det med tiltag, der kan skabe øget diversitet. Der er med andre ord behov for, at topledelsen tager et større ansvar og indfører måltal og handlingsplaner for øget diversitet,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen, adm. direktør og Senior Partner i PwC i en pressemeddelelse. Han tilføjer, at der også fra politisk side bør skabes bedre rammevilkår, der kan sikre diversitet. 

Analysen fra PwC og Axcelfuture viser, at hele 74 % af erhvervslederne er enige eller meget enige i, at det er afgørende for virksomhedernes succes at kunne tiltrække kvinder. Når det kommer til løsningerne, er der generelt opbakning til brug af måltal, men kun hver fjerde virksomhed har indført måltal (26 %) og kun ca. hver fjerde virksomhed (27 %) har indført konkrete tiltag som fx fleksible arbejdsforhold rettet mod at få flere kvindelige ledere. Erhvervslederne er desuden enige i, at topledelsen bør tage mere ansvar for at fremme kønsdiversitet. Det svarer hele 83 %. 

Vi står på en brændende platform
Udfordringerne er til at få øje på. Ifølge en rapport fra World Economic Forum (WEF) om ligestilling mellem kønnene kommer Danmark ind på en 29. plads ud af 156 lande og langt efter fx både Norge, Sverige, Island og Finland, der alle er i top-5. 

“Det er tankevækkende, at Danmark i den internationale måling fra WEF er faldet femten pladser fra 2020 til 2021, og at vi er et af kun tre vesteuropæiske lande, hvor ligestillingen faktisk er gået tilbage. Virksomhederne bør derfor handle nu og skabe resultater, ellers er der en risiko for, at der kommer lovgivning i form af kvoter i stedet, hvilket kun et fåtal blandt erhvervslederne ønsker,” siger cheføkonom Jens Hjarsbech fra Axcelfuture. 

Delte holdninger til barrierer for flere kvinder i ledelse
Der er dog delte holdninger til, hvilke barrierer der er for at opnå øget kønsdiversitet i erhvervslivet. Fx er over halvdelen af erhvervslederne af den opfattelse, at kvindelige ledere generelt er dårligere lønnet end mænd, hvilket kan hindre kvinderne i at søge mere ansvar, mens ca. hver tredje mener, de har udfordringer ved at rekruttere kvindelige ledere.

“I arbejdet med at skabe øget kønsdiversitet i virksomheden er det helt afgørende, at topledelsen sætter rammer for en inkluderende arbejdsplads ved at engagere hele arbejdspladsen i arbejdet. Meget tyder på, at potentielle barrierer opleves meget forskelligt, hvorfor det er vigtigt at inkludere flere synspunkter,” siger Jens Hjarsbech fra Axcelfuture.

Kvinder møder dårligere løn og fordomme
Desuden viser analysen, at hele 87 % af de kvindelige erhvervsledere vurderer, at kvindelige ledere er dårligere lønnet end de mandlige. Samtidig er der relativt flere mænd, der tror, at kvinder har færre ambitioner om at blive ledere end kvinder. Kun 30 % af mændene er uenige i dette udsagn, mens det gælder hele 66 % af kvinderne.  

“Analysen understreger, at kvinder oplever større barrierer for at få flere kvinder i ledelse end mænd. Derfor er det afgørende, at virksomhederne skaber opmærksomhed om og mindsker såkaldt unconscious bias i væsentlige beslutninger, da vi ved, det spiller en betydelig rolle, og det hindrer større kønsdiversitet i virksomhederne. Der er ingen quick fixes i forhold til diversitetsfremmende tiltag, der tager tid og kræver langsigtede beslutninger og handlingsplaner,” slutter Mogens Nørgaard Mogensen fra PwC.

Ligesom mange andre 'mandefag' er topledelse traditionelt forbeholdt mænd. Derfor gælder det i høj grad om at bryde kønsstereotyperne. Det kan du læse mere om i bogen 'METTE MURER: JEG ER JO BARE MIG', som rummer inspiration ikke blot til byggepladsen, men også til topledelser og bestyrelser.