HR-direktør: Myter får kvinder til at fravælge IT-branchen

It-branchen er attraktiv – også for kvinder. Men der er fortsat en del barrierer, som medvirker til, at mange kvinder vælger andre karriereveje. Det viser en undersøgelse blandt 1.004 kvinder, som Voxmeter har gennemført for Atea. Nu tager IT-virksomheden livtag med udfordringerne

Annette Otto AteaAnnette Otto, HR-direktør hos Atea, glæder sig over, at kvindelige medarbejdere i fire små 'Mytebryder'-film tager livtag med de fordomme, som kan afholde kvinder fra at søge ind i IT-branchen.

Danske kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet er en af verdens højeste. Hver morgen står kvinder op og tager på job på lige fod med mænd, men det kønsopdelte arbejdsmarked gør, at der er stadig forskel på, hvilke arbejdspladser bilens GPS indstilles til. Kvinder vælger i højere grad fag som humaniora og sundheds- eller plejesektoren, mens mænd foretrækker håndværksfag, teknik og IT. Derfor kæmper traditionelle ’mandefag’ i disse år for at gøre sig attraktive for kvinder. Kampen er båret af ambitioner om at tiltrække flere talenter, men også af forskningsbaseret viden om, at et bedre kønsmix gavner arbejdsmiljøet og produktiviteten.

Unge kvinder vil gerne arbejde i IT-branchen
En af de virksomheder, som gerne vil tiltrække flere kvinder, er IT-virksomheden Atea. Virksomheden kunne i foråret 2021 sammen med analyseinstituttet Voxmeter offentliggøre en undersøgelse med en glædelig nyhed om unge kvinders forhold til branchen:

Adspurgt, om de finder et job i it-branchen attraktiv i forhold til andre brancher, svarer 45,2 procent af de 18-34-årige kvinder, at de er meget enige eller enige, mens 38 procent hverken er enige eller uenige. Kun 8,1 procent er uenige eller meget uenige i, at it-branchen er attraktiv i forhold til andre brancher. Samtidig er der meget bred erkendelse af, at it- og teknologi har en afgørende betydning for os alle. 95,3 % af de adspurgte yngre kvinder er således enige eller meget enige i, at it og teknologi er vigtigt for det danske samfund.

I det hele taget ser de yngre kvinder mere positivt på et job i it-branchen end kvinderne mellem 35-49 år og 50-65 år, og den tendens glæder Annette Otto, der er HR-direktør i Atea. Annette Otto vurderer dog, at branchen fortsat har en stor og vedvarende opgave i at tiltrække og fastholde kvinder som et vigtigt element i at sikre en sund og nødvendig diversitet.

Et opgør med myter om IT-branchen
Ateas undersøgelse viser, at spørger man kvinderne til, hvad de ser som attraktivt ved it-branchen, fremhæver kvinder mellem 18-34 år:

Kigger man til gengæld på, hvad de yngre kvinder ser som uattraktivt ved en karriere i it-branchen udtrykker de adspurgte:

Resultaterne af Voxmeters undersøgelse har inspireret Atea til at tage tyren ved hornene for at få yngre kvinder i tale. Ifølge Ateas HR-direktør er der nemlig i høj grad tale om myter, som det er nødvendigt at tage livtag med. Det har resulteret i fire små ’Mytebryder’-film, hvor kvindelige medarbejdere fra Atea fortæller om deres personlige oplevelser på jobbet i IT-branchen. Nogle af kvinderne giver udtryk for, at de godt kunne tænke sig flere kvinder i faget – selv om der allerede er en del kvinder i stabsfunktioner som HR, kommunikation og marketing. Kvinderne hos Atea vil samtidig gerne bryde med forestillingen om, at IT er tørt og svært, at arbejdet er stillesiddende, og at arbejdsbyrden er for stor. Selv om der er travlt i perioder, er arbejdet fleksibelt, der er mulighed for at dyrke yoga og få plads til familielivet. Derfor er IT andet og mere end cola og pizzabakker - eller som HR-direktøren formulerer det:

”Vi håber, at filmene kan være med til at nedbryde barriererne og i sidste ende tiltrække flere kvinder til vores spændende branche.”

Du kan se filmene på Ateas profil på LinkedIn: