Ny undersøgelse: Sexistisk kultur i Københavns Kommune

Hver 6. medarbejder i Københavns Kommune har været udsat for en sexistisk kultur eller seksuelle krænkelser indenfor det seneste år. Det viser en ny undersøgelse, der er gennemført blandt kommunens over 47.000 medarbejdere

Sexisme kk

11. maj 2022

En ny undersøgelse viser, at 16 procent af medarbejderne i Københavns Kommune inden for det seneste år har oplevet sexistisk kultur eller uønsket adfærd af seksuel karakter på arbejdspladsen. Det drejer sig især om seksuelle kommentarer og nedsættende tale om køn eller seksuel orientering.

Undersøgelsen er gennemført blandt kommunens over 47.000 ansatte for at afdække omfanget af sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser. Undersøgelsen viser, at det blandt de større medarbejdergrupper i Københavns Kommune især er omsorgspersonale, socialpædagoger og SOSU’er, der har været oplevet en sexistisk kultur eller adfærd.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) tager undersøgelsen meget alvorligt.

”Københavns Kommune skal være en tryg arbejdsplads for alle. Det er fuldstændig uacceptabelt, at 16 procent af dem, der har deltaget i undersøgelsen, har oplevet en sexistisk kultur eller adfærd. Det er vigtigt, at vi har fået afdækket omfanget. Nu skal de syv forvaltninger sætte gang i opfølgningsarbejdet lokalt, så vi sikrer, at der bliver taget hånd om problemerne. Man skal kunne gå trygt på arbejde i Københavns Kommune, uanset om man er social- og sundhedsassistent, pædagogmedhjælper eller sagsbehandler.”

Nødvendigt at arbejde med kulturen
For Britt Petersen, forperson i Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation, der er en sammenslutning af de faglige organisationer, handler det blandt andet om at arbejde med kulturen:

”Det er vigtigt, at man bruger undersøgelsen til at sætte ind de steder, hvor der er brug for det. Det handler blandt andet om at sætte fuld damp under det interne kulturarbejde blandt medarbejdere - hvordan man arbejder sammen og taler sammen. Men det handler også om konkret at forebygge og håndtere uønsket seksuel adfærd på de arbejdspladser, hvor medarbejdere og ledere oplever det – både i det interne samarbejde og i kontakten med borgere."

Kommunens håndtering af uønsket seksuel adfærd
I opfølgningsarbejdet vil hver forvaltning nu dykke ned i resultaterne og undersøge, hvor der skal sættes ind lokalt. Det handler blandt andet om at udrydde enhver tvivl om, hvem man kan gå til, hvis man bliver udsat for uønsket adfærd af seksuel karakter og tydeliggøre, hvordan man forebygger og håndterer det.

Københavns Kommune har allerede iværksat en række tiltag de senere år for at forebygge, identificere og håndtere sexistisk adfærd. I 2020 vedtog Borgerrepræsentationen en revideret politik vedr. krænkende adfærd på arbejdspladsen, der beskriver kommunens retningslinjer for identifikation, forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd. I 2021 blev der oprettet en enhed for håndtering af sexisme og seksuel chikane, hvor alle ansatte anonymt og trygt kan henvende sig, hvis de oplever seksuel chikane eller sexisme. Enheden rådgiver om, hvilken hjælp og støtte man kan få, hvis man har været udsat for uønsket seksuel adfærd og hjælper også i situationer omkring generel kultur på arbejdspladsen.

Derudover er man i alle forvaltninger i gang med et større arbejde for at styrke arbejdsfællesskabet på kommunens arbejdspladser. Indsatsen retter sig blandt andet mod kulturen, omgangstonen og det kollegiale fællesskab.

Det er første gang, Københavns Kommune gennemfører en undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser. Undersøgelsen vil blive gennemført igen i 2023.

Kilde: Ritzau