Forsker: Selv i de familier, hvor kvinden tjener mest, er det kvinden, der tager mest barsel

”I Danmark er det sådan, at 80 procent af uligheden i mænd og kvinders løn kommer, når man får børn. Så hvis vi vil have ligeløn, så er det en god ide, at vi koncentrerer os lidt mere om, hvad der sker, når vi bliver forældre”, lyder det fra forskertalent

UlighedDet er ifølge forsker Anne Sophie Lassen primært kønsnormer - og ikke økonomi - der afgør, hvem af forældrene, der tager længst barsel.

24. august 2022

Hvert år udvælges unge forskertalenter fra hele verden til at deltage i nobeltræf i Lindau i Tyskland. Som den eneste dansker er Anne Sophie Lassen inviteret med. Hun har læst økonomi på Københavns Universitet og er i dag ph.d.-studerende ved Økonomisk Institut på Copenhagen Business School. Her forsker hun i ulighed mellem mænd og kvinder.

I sin forskning er Anne Sophie Lassen optaget af at undersøge, hvorfor mænd og kvinder opfører sig forskelligt, når det kommer til f.eks. uddannelsesvalg, barsel og beskæftigelse. Hun var nemlig ikke tilfreds med den dominerende forklaring på uligheden mellem mænd og kvinder.

Kønsnormer styrer vores adfærd
”I barselsdebatten hører man f.eks. ofte argumentet, at man specialiserer sig i familierne, således at den, der tjener flest penge, arbejder, mens den anden tager barslen. Og den forklaring har også en prominent plads i de modeller, som jeg blev præsenteret for på økonomistudiet. Men når jeg kigger på data, er det ikke det, jeg ser. Selv i de familier, hvor kvinderne tjener mest, tager mænd ikke mere barsel end i de familier, hvor manden tjener mest”, forklarer hun.

Derfor satte hun sig for at inddrage kønsnormer i de økonomiske analyser af ulighed og på den måde bidrage til en bedre forståelse af, hvad de markante forskelle skyldes.

”Jeg tror, det er vigtigt at forstå kønsnormernes rolle for at få en bedre samtale om, hvordan vi ønsker, vores samfund skal være. Det vil f.eks. hjælpe os til at forstå, hvorfor en politik, vi tror er kønsneutral, ikke virker efter hensigten”, forklarer Anne Sophie Lassen.

Højaktuel forskning
Anne Sophie Lassen har gennemført en undersøgelse, der viser, at de mødre, der selv har haft hjemmegående mødre, tager en længere barsel end de kvinder, hvis mødre arbejdede. Ligeledes viste undersøgelsen, at hvis ens søster tog en lang barsel, tager man også selv en lang barsel. 

På den måde kan Anne Sophie Lassen konkludere, at den seneste barselsreform øgede uligheden mellem mødre og fædre. Mens privatøkonomien stort set ingen effekt har, viser undersøgelsen, at normer har stor betydning for, hvor lang en barsel nye mødre tager. Og netop denne viden er vigtig på samfundsplan såvel som for mødre, forklarer hun:

”I Danmark er det sådan, at 80 procent af uligheden i mænd og kvinders løn kommer, når man får børn. Så hvis vi vil have ligeløn, så er det en god ide, at vi koncentrerer os lidt mere om, hvad der sker, når vi bliver forældre”. 

 Kilde: Ritzau