Mænd dominerer i regeringens magtfulde udvalg

Kun 8 ministre ud af 23 er kvinder i den nye SVM-regering, og endnu værre ser det ud, når vi regner på fordelingen af kvinder og mænd i regeringens magtfulde udvalg

Kønsfordelinge gul

18. december 2022

Torsdag blev der sat navne på ministrene i den nye SMV-regering. Kun 8 ud af 23 ministre er kvinder. Samtidig blev der sat navn på medlemmerne af regeringens magtfulde udvalg. Her viser det sig, at kvinderne også er stærkt i undertal, selv om statsminister Mette Frederiksen (S) er med i de fleste udvalg:

1. UDVALGET FOR REGERINGSLEDELSE skal fungere som en slags bestyrelse for regeringen. Det består af en kvinde – formand Mette Frederiksen (S) - og fem mænd - Jakob Ellemann-Jensen (V), Lars Løkke Rasmussen (M), Nicolai Wammen (S) og Troels Lund Poulsen (V).

2. KOORDINATIONSUDVALGET behandler større væsentlige initiativer og sager fra regeringen, herunder bl.a. større regeringsudspil og lovforslag. Det består af 2 kvinder og 6 mænd: Formand Mette Frederiksen (S), Jakob Ellemann-Jensen (V), Lars Løkke Rasmussen (M), Nicolai Wammen (S), Troels Lund Poulsen (V), Sophie Løhde (V), Peter Hummelgaard (S) og Jakob Engel-Schmidt (M).

3. ØKONOMIUDVALGET fastlægger regeringens samlede økonomiske politik og består af 2 kvinder og 6 mænd. Udvalget behandler blandt andet forslag til finanslov, de økonomiske relationer til kommuner og regioner og andre ting med "væsentlige konsekvenser" for økonomi og budget. Nicolai Wammen (S) er formand, og derudover består udvalget af Troels Lund Poulsen (V), Sophie Løhde (V), Morten Bødskov (S), Mattias Tesfaye (S), Jacob Jensen (V), Jakob Engel-Schmidt (M) og Mette Kierkgaard (M).

4. SIKKERHEDSUDVALGET behandler sikkerhedsmæssige spørgsmål. Udvalget består af 1 kvinde – formand Mette Frederiksen (S) – og 4 mænd: Jakob Ellemann-Jensen (V), Lars Løkke Rasmussen (M) og Peter Hummelgaard (S). Udvalget mødes f.eks. hvis der opstår akutte trusler mod Danmark eller sker terror.

5. ANSÆTTELSESUDVALGET fungerer som regeringens HR-afdeling, og består af 1 kvinde - formand Mette Frederiksen (S) og 4 mænd: Jakob Ellemann-Jensen (V), Lars Løkke Rasmussen (M), Nicolai Wammen (S) og Troels Lund Poulsen (V). Udvalget behandler sager om udnævnelse af embedsmænd (fx departementschefer) og særlige rådgivere samt udpegninger til bestyrelser, råd, udvalg og nævn samt internationale stillinger.

6. UDVALGET FOR GRØN OMSTILLING behandler initiativer og lovforslag på tværs af politikområder med betydning for hele den grønne omstilling. Udvalget består af 1 kvinde – Christina Egelund (M) og 8 mænd: Formand Lars Aagaard (M), Troels Lund Poulsen (V), Morten Bødskov (S), Dan Jørgensen (S), Magnus Heunicke (S), Jeppe Bruus (S), Jacob Jensen (V) og Thomas Danielsen (V).

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce