Hvis du er udsat for psykisk vold, har du brug for at blive troet

Psykolog Sophie Buch har været udsat for psykisk vold. Da hun opsøgte terapi, fandt hun ud af, at mange psykologer ikke er uddannet til at hjælpe ofre for psykisk vold. Konsekvensen er, at du risikerer at blive retraumatiseret, fordi du kan få en oplevelse af, at psykologen ikke tror på dig – ikke forstår dig


 

Af Anne-Mette Barfod

”Hvis du har været udsat for psykisk vold, er det nødvendigt, at du får den rigtige hjælp, og at du bliver troet og mødt med forståelse.”

Sådan lyder det fra Sophie Buch, der er psykolog, og hun ved, hvad hun taler om. Hun har nemlig selv været i et psykisk voldeligt forhold, og da hun opsøgte hjælp, gik det op for hende, at mange psykologer ikke har indblik i dynamikkerne i et psykisk voldeligt forhold:

”Jeg startede i terapi hos forskellige psykologer, men de første 2-3 stykker viste sig ikke at have viden om psykisk vold. For mig var det retraumatiserende, for jeg havde virkelig brug for, at psykologen anerkendte mine oplevelser og forstod, hvor skadelig og handlingslammende psykisk vold er.”

Ifølge Sophie Buch er voldsudsatte, der søger hjælp, i en meget følsom situation, hvor de mere end noget andet har brug for at blive troet:

”Til sidst lykkedes det mig at finde en psykolog, der var specialiseret i psykisk vold, og det var så vigtigt. Hun blev et forbillede for mig.”

Brænder for at hjælpe ofre for psykisk vold
”Det er vildt, at så få psykologer har viden om psykisk vold, og mine egne erfaringer tændte min ild. Jeg brænder for at gøre en forskel for mennesker, der er - eller har været - i et psykisk voldeligt parforhold.”

Sophie Buch har derfor specialiseret sig i psykisk vold og har startet sin egen psykologpraksis i hjertet af Aarhus.

”Psykisk vold trækker lange spor, og for mig har konsekvensen været, at det er svært at holde til et fuldtidsjob. Det er en af grundene til, at jeg har fået min egen praksis. Samtidig brænder jeg for at oplyse om psykisk vold, for vi bliver nødt til at snakke om det, og fagpersoner bliver nødt til at uddanne sig.”

Sophie Buch følte, at den første psykolog, hun opsøgte, dømte hende:

”Det gjorde hun måske ikke, men det var den følelse, jeg sad tilbage med. Den følelse er voldsom, når du har været i et psykisk voldeligt forhold, hvor du i forvejen er blevet kritiseret og dømt af din partner.”

Kærlighedens smerte på film
”Der er en fortælling både i film og tv-serier om, at den store kærlighed er forbundet med smerte. Det er en fortælling om, at kærligheden overlever alt, og at hvis vi går gennem ild og vand, vil vi opleve en happy ending i bedste Hollywood-stil. Sådan er virkeligheden ikke, og fortællingen om kærlighedens smerte på film bidrager til at kaste et røgslør ud over et psykisk voldeligt forhold”, lyder det fra Sophie Buch.

”Jeg var slet ikke klar over, hvad jeg havde været udsat for, da jeg opsøgte den første psykolog. Da hun ikke forstod mig, tænkte jeg, at der virkelig måtte været noget galt med mig. På den måde forstærkede psykologens skepsis den fortælling om mig selv, jeg allerede havde taget til mig. Konsekvensen var, at jeg følte mig forkert.”

Hele essensen af den psykiske vold er ifølge Sophie Buch at undergrave offerets forståelse af sig selv:

”Du bliver sat i en situation, hvor du ikke stoler på dig selv, fordi din partner og andre sår tvivl om din fortælling. I et psykisk voldeligt forhold får du at vide, at det du føler, er forkert. Derfor er det så afgørende, at psykologen har viden om, at netop følelsen af forkerthed bliver opdyrket i et psykisk voldeligt forhold. Med den viden kan psykologen spejle dine oplevelser bedre.”

Psykisk vold er uhåndgribelig
Jeg tror, at mange psykologer har svært ved at forstå ofre for psykisk vold, fordi volden er så diffus og uhåndgribelig. Den er også subjektiv”, påpeger Sophie Buch.

”I vores samfund vil vi helst have et firkantet, traditionelt, maskulint, retfærdigt og tydeligt bevis på, at der er tale om vold. Det psykiske, emotionelle og kærlighedsmæssige tager sig helt anderledes ud. Alt det bløde har vi svært ved at snakke om, fordi det bliver så mudret.”

Vi vil ifølge psykologen gerne putte den psykiske vold i firkantede kasser, og det er megasvært:

”Hvis man googler ’psykisk vold’ dukker der hurtigt forskellige tests op, som er voldsomme. Problemet er bare, at den psykiske vold ikke altid er så tydelig, som den kan fremstå i disse tests. Den psykiske vold kan være meget raffineret og skjult. Derfor kan det bedste pejlemærke for volden være den voldsudsattes oplevelse.”

Vi har det svært med ofre
”Som samfund har vi det svært med, at der findes ofre. Vi vil helst ikke høre for meget fra offeret, men virkeligheden er, at den psykiske vold kommer til udtryk i offerets oplevelser og mavefornemmelse.”

Mavefornemmelsen kan ifølge Sophie Buch være svær at dømme på:

”Med det system, vi har, giver det mening med en firkantet lovparagraf, der gør det klart for os alle, at psykisk vold er forkert, kriminelt og strafbart. Men selv om reglerne er firkantede, er det svært at dømme, og der er ikke faldet mange domme, siden psykisk vold fik sin egen paragraf i straffeloven i 2019. Sådan har det også været med voldtægtssager. Kun et fåtal fører til dom.”

Imidlertid sker der ifølge psykologen i disse år et skift i samfundet:

”Vi er begyndt at fokusere på den udsattes oplevelser frem for på, om der er en intention. Det er en konsekvens af samtykkeloven”, påpeger Sophie Buch.

”Psykisk vold har mange udtryksformer. Den kan være verbal, men den kan også bestå i et blik, et kropssprog og usagte ord. Som fagperson ser jeg psykisk vold som et mønster. Jeg tager afsæt i den udsattes oplevelse – og ikke så meget i, hvad den krænkende part gør. Når du skal samle dig selv op efter et psykisk voldeligt forhold, så er det helende, at der er fokus på din oplevelse. Essensen af den psykiske vold er, at du er blevet mistroet, og at din virkelighedsopfattelse er blevet pillet fra hinanden.”

Straffen betyder mindre
”Jeg tror, at det betyder mere for ofrene at komme videre, end at få gerningsmanden straffet. Mange taler om, hvorvidt det er kampen værd at møde en psykisk voldelig ekspartner i retten. Uanset om du kæmper for at få din ekspartner straffet for psykisk vold, om du kæmper om bodeling eller kampen står om børnene, taber du følelsesmæssigt. Det er min erfaring”, fortæller Sophie Buch.

”Du taber, fordi den psykisk voldelige partner typisk er væsentligt bedre end dig til at spille spillet og tage kampene. Ofte har en voldelige partner ikke så meget empati som ikke-voldelige mennesker har. Så selv om jeg har lyst til at sige, at du skal melde alt og tage kampen i retfærdighedens navn, så er det ikke altid det bedste for dig at gøre. Først og fremmest skal du overveje, hvad du kan holde til, for sådan nogle kampe kan trække ud og koste dig dyrt både menneskeligt og økonomisk. ”

Det er Sophie Buchs erfaring, at det ofte betaler sig bedre at investere energien i at komme på fode igen:

”Der ligger et stort arbejde i at bearbejde alt det, du har været igennem. Samtidig ser kærestesorgen typisk meget værre ud efter et psykisk voldeligt forhold end efter et sundt parforhold. Det skyldes, at mange oplever en traumereaktion oven i selve sorgen.”

Du skal bearbejde dine traumer
”Når du er traumatiseret, taler du hele tiden om, hvad du har oplevet. At tale om det igen og igen er en helt almindelig måde at bearbejde dine traumer på”, påpeger Sophie Buch.

”Det er nødvendigt at tale om sine oplevelser igen og igen for selv at begynde at forstå oplevelserne. Hvis du har været udsat for psykisk vold, har du brug for, at der er et andet menneske, der lytter til dig og siger, at 'det var hårdt', og at 'det er forfærdeligt, at du har været udsat for det'. Det er de ord, voldsudsatte har brug for at høre”.

Når du har været i et psykisk voldeligt forhold - eller er vokset op i en psykisk voldelig familie - så bliver du ifølge Sophie Buch hypersensitiv overfor andre menneskers signaler.

”Du er totalt trænet i af afkode følelsesmæssige stemninger. Du er så opmærksom på de signaler, der kommer - også fra en psykolog. Derfor er det et hårdt slag at blive mødt med klassiske spørgsmål som: 'Hvorfor gik du ikke? Hvorfor sagde du ikke fra? Hvorfor fandt du dig idet? Hvorfor spiller du offerkortet?'”

Sådanne spørgsmål kan det være gavnligt at tage op på et senere tidspunkt i terapien, men der skal ifølge Sophie Buch først lægges et grundlæggende, validerende lag:

”Derfor oplever jeg også, at der er noget 'empowering' i at møde andre ofre for psykisk vold i gruppeterapi. Det er validerende at lytte til deres fortællinger. Gennem andres oplevelser, bliver du valideret i, at din oplevelse af virkeligheden er ægte. Ofte har ofre for psykisk vold nemlig oplevet meget af det samme.”

Sophie Buch tilbyder både individuel terapi og gruppeterapi. Lige nu kan du tilmelde dig for 300 kroner pr. møde af 2 timer, og der er 5-7 personer i en gruppe.

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce