Ny forskning skal forklare, hvorfor kun hver fjerde iværksætter er kvinde

Kun 25 procent af danske iværksættere er kvinder, og over 90 procent af den samlede venturekapital går til mænd. Med støtte fra Tietgenfonden igangsætter 'Fonden for Entreprenørskab' nu et tre-årigt forskningsprojekt, som skal undersøge, hvad skævhederne skyldes. Forskningsprojektet gennemføres i samarbejde med Sociologisk Institut på Københavns Universitet

13. november 2023

Et pilotstudie, gennemført af 'Fonden for Entreprenørskab' viser, at der ikke er forskel på drenges og pigers interesse for iværksætteri i 6.-7. klasse, mens drenge på ungdomsuddannelserne udviser større interesse for at blive iværksætter end pigerne.  

På den baggrund starter Fonden for Entreprenørskab nu et treårigt forskningsprojekt. Formålet er at undersøge: 

  • På hvilket alderstrin opstår kønsforskelle i interessen for iværksætteri i den danske befolkning? 
  • Hvorfor opstår kønsforskellene? 
  • Hvad kan vi gøre for at mindske, eller lukke, kønsgabet i interessen for at arbejde med iværksætteri og entreprenørskab? 

“Man har i årevis talt om de centrale udfordringer, der ligger i de store kønsforskelle, som findes i iværksætter-Danmark. Men man har aldrig formået at finde ind til den egentlige årsag til uligheden", lyder det fra Christian Vintergaard , administrerende direktør for 'Fonden for Entreprenørskab'.

"Med pilotstudiet, som gik forud for projektet, kunne vi se, at forskellene mellem kønnene ikke var medfødte. Med det unikke forskningsarbejde, vi nu sætter i gang, er det min tro, at vi kan finde den egentlige årsag til udfordringen, men også undersøge hvad der kan gøres ved de strukturer, som medvirker til den manglende lighed.” 

Brug for mere viden om kønsforskelle
“Med projektet 'Diversitet i Entreprenørskab' dykker forskerne ned i nogle spørgsmål, der som udgangspunkt er helt åbne, lyder det fra kommende ph.d.-studerende Nanna-Katrine Gram Lange fra 'Fonden for Entreprenørskab'.

"Der findes forsvindende lidt litteratur om tidlige kønsforskelle i entreprenørskab, men det er et område, som fortjener opmærksomhed. 75/25 er en virkelig stor ulighed, og gennemsnitligt er kvinder og mænd ikke så forskellige fra hinanden, at den alene kan forklares af, at kvinder bare gerne vil arbejde med andre ting. Derfor må der være noget andet på spil, noget udefra der påvirker, og det skal vi starte med at kigge på i projektet. Det første år får derfor en eksplorativ karakter, og det bliver vildt spændende."

Om projektet: Forskningsprojektet baseres på både kvalitative og kvantitative metoder, og involverer en række projektskoler samt et netværk med profiler fra erhvervslivet, uddannelsesverdenen og forskning. Projektet skal løbe over tre år  og gennemføres med støtte fra Tietgenfonden og i samarbejde med Sociologisk Institut på Københavns Universitet.  

Ved projektets afslutning vil der foreligge klare politiske anbefalinger omkring tidlige indsatser, der modvirker kønnet ulighed i iværksætteri, en stor mængde ny viden til et meget aktuelt, men indtil nu underbelyst, forskningsområde samt en række undervisningsmaterialer, der kan benyttes frit af landets skoler.  

Forskningsprojektet er støttet med i alt 5.488.000 kr. fra Tietgenfonden. 

Kilde: Ritzau

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce