NY UNDERSØGELSE: Museerne køber mest kunst af mænd

Når de statslige og statsanerkendte museer har indkøbt kunst de seneste fem år, er størstedelen af kunsten lavet af mænd, ligesom de fleste af de penge, museerne bruger på kunst, også går til mænd

17. november 2023

Der kan måles en forskel i både antallet af indkøbte værker og i kroner og øre, når der indkøbes kunst af henholdsvis mænd og kvinder. Det viser en undersøgelse lavet af Slots- og Kulturstyrelsen, som fremover vil blive lavet hvert år.

Undersøgelsen viser, at når der bruges 100 kroner på indkøb på statslige og statsanerkendte museer, går 65 kroner, næsten 2/3, til mandlige kunstnere.

63 procent af kunstmuseernes indkøbte værker i perioden 2018-22 er skabt af mandlige kunstnere, og 65 procent af den samlede udgift af kunstmuseernes indkøb anvendes på værker af mandlige kunstnere. Det viser en spørgeskemaundersøgelse lavet af Slots- og Kulturstyrelsen fra 2018-2022, hvor i alt 37 statslige og statsanerkendte museer med kunsthistorisk ansvar har bidraget med data.

Mulighed for at ændre billedet
Undersøgelsen viser dog også, at de museer, som har indsatser for at ændre billedet, har succes med det. Hos de museer, som ikke arbejder med kønsfordelingen, er fordelingen af indkøbte værker fordelt på 80 pct. mænd og 20 pct. kvinder. Hvis museet derimod har arbejdet med at ændre kønsfordelingen, er grupperne cirka fordelt ligeligt.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Tallene viser, at der er et stykke vej, før vi har en mere ligelig fordeling på området. Der er i mine øjne behov for, at vi fortsætter med at holde øje med udviklingen for at se, om det er et udsving i denne undersøgelse, eller om der er tale om en klar tendens. Derfor har jeg besluttet, at denne undersøgelse skal laves hvert år fremover. Det vil være med til at skabe opmærksomhed om udfordringerne på området.”

Du kan læse rapporten her.

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce