Næsten hver tredje kvinde har været udsat for partnervold

29 procent af alle kvinder har siden 15-årsalderen været udsat for enten fysisk, seksuel eller psykisk partnervold mindst en gang. Det samme gælder for 12 procent af mændene. Det viser undersøgelse, gennemført af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velværd for MaryFonden

21. januar 2024

Hvor mange danskere bliver i et livsperspektiv udsat for partnervold? Hvor parate er danskerne til at handle, når de er vidne til partnervold? Og hjælper det overhovedet, når vidner reagerer? De spørgsmål — og mange flere — blev i 2022 afdækket i en befolkningsundersøgelse, udarbejdet af VIVE har udarbejdet på vegne af Mary Fonden.

Undersøgelsen viser, at 29 procent af alle kvinder siden 15-årsalderen har været udsat for enten fysisk, seksuel eller psykisk partnervold mindst en gang. Det samme gælder for 12 procent af mændene.

I undersøgelsen er de personer, der har været udsat for vold, blevet spurgt, om der var vidner til volden, og om vidnerne greb ind. To tredjedele af de udsatte svarer, at ingen så eller hørte volden, eller at der kun var børn til stede. Når der har været voksne vidner, har det som regel været et familiemedlem, en ven eller en nabo. Blandt dem, der fortæller, at der var et voksent vidne til volden, er det kun en tredjedel, der fortæller, at vidnet gjorde noget for at gribe ind.

Et markant flertal af de voldsudsatte, der har oplevet støtte fra et vidne, fortæller, at det gjorde en positiv forskel for dem.

Fakta fra undersøgelsen

  • 22 procent af respondenterne i undersøgelsen har oplyst, at de selv har været involveret i et voldeligt parforhold siden 15-årsalderen (29 procent kvinder og 12 procent mænd).

  • Kvinder er langt oftere end mænd udsat for partnervold. 14 procent kvinder og knap 6 procent mænd har været udsat for fysisk vold. 11 procent kvinder og 1 procent mænd har været udsat for seksuel vold, og 9 procent mænd og 24 procent kvinder har været udsat for psykisk vold.

  • 57 procent har personligt kendskab til partnervold, enten fordi de selv har været involveret i et voldeligt parforhold i løbet af livet, eller fordi de kender andre, der har været det.

  • Et flertal af de partnervoldsudsatte har talt med andre om volden – voldsudsatte kvinder hyppigere end mænd.

  • De voldsudsatte selv forklarer, at kun i en tredjedel af tilfældene, hvor der er et voksent vidne til volden, griber vidnet ind.

  • Når man spørger vidner, hvorfor de ikke greb ind, svarer 26 procent, at de var i tvivl om, hvad de skulle gøre, 26 procent at de ikke vidste, om der var tale om vold, og 13 procent at det ikke kom dem ved.

  • Når danskerne bliver spurgt om, hvordan de ville handle, hvis de var vidner til partnervold (altså rent hypotetisk), er der stor villighed til at handle – især hvis der er tale om fysisk vold. Men rapporten viser samtidig, at den hypotetiske handleparathed er større end den faktiske.

Om undersøgelsen: Resultaterne er baseret på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt 1.684 tilfældigt udvalgte borgere i Danmark i alderen 18-64 år. Derudover er der gennemført kvalitative interviews med 14 pårørende til partnervoldsudsatte og seks voldsfaglige rådgivere. Undersøgelsen er gennemført af VIVE på vegne af Mary Fonden og med finansiel støtte fra TrygFonden. Du kan læse hele rapporten ”Danskernes kendskab til partnervold” (VIVE, 2022) her. Og i en kortere let tilgængelig version her.

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce