Sexisme på universiteterne rammer særligt kvinder

Sexisme blandt ph.d.-studerende er et udbredt problem, som særligt rammer kvinder med konsekvenser for deres videre forskerkarriere. Det viser ny rapport. Uddannelses- og forskningsministeren ser med alvor på problemet

20. marts 2024

Analyseinstituttet VIVE udgiver i dag en ny rapport om sexisme og karriereforløb på landets universiteter. Rapporten kortlægger omfanget af sexistiske hændelser blandt ph.d.-studerende, så vi kan bilve klogere på, hvilken betydning hverdagssexisme og seksuelle krænkelser har for arbejdsmiljøet og kvinders muligheder for en forskerkarriere på danske universiteter.

Oplevelser med sexistiske hændelser er ifølge rapporten et udbredt fænomen blandt ph.d.-studerende og særligt blandt kvinder. Eksempelvis har 37 procent af de kvindelige ph.d.-studerende, som har deltaget i undersøgelsen, oplevet mindst én verbal handling, der objektiviserer, ekskluderer eller nedværdiger dem på baggrund af deres køn under deres ph.d.-uddannelse. Det samme gælder for 21 procent af de mandlige ph.d.-studerende.

Ifølge forskerne bag rapporten har sexistiske hændelser dog forskellige konsekvenser for henholdsvis mænd og kvinder. Kvindelige ph.d.-studerende, der har oplevet sexistiske hændelser, er nemlig mindre tilbøjelige til at fortsætte i en forskerstilling end deres mandlige kollegaer. Samtidig oplever kvindelige ph.d.-studerende i højere grad, at arbejdspladserne er mindre støttende, når det kommer til forebyggelse og håndtering af sexistiske hændelser.

Minister: "Fuldstændig uacceptabelt"
Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund finder det "fuldtændig uacceptabelt', at så mange ph.d.-studerende har oplevet at blive udsat for nedværdigende kommentarer, uønsket fysisk kontakt eller forskelsbehandling på baggrund af deres køn:

"Som ph.d.-studerende skal man kunne færdes trygt på universiteterne, og derfor forventer jeg, at det her bliver taget alvorligt, og at alle gør deres bedste for at sikre et godt arbejdsmiljø på universiteterne."

Ministeren påpeger, at det ikke alene har store personlige konsekvenser for dem, der bliver udsat for sexisme:

"Det er også et enormt spild af talent, hvis sexisme og dårligt arbejdsmiljø står i vejen for kvinders ønsker og muligheder for at forfølge en forskerkarriere. Derfor har ledelserne et ansvar for at gå forrest og sikre, at køn aldrig bliver et afgørende parameter for den enkeltes fremtidsmuligheder."

Læs rapporten på VIVEs hjemmeside >>

Kilde: Uddannelses- og forskningsministeriet

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce