Psykolog Signe M. Hegestand styrker kvinder, der har været udsat for psykisk vold

Signe M. Hegestand er privat praktiserende psykolog i Århus C og forfatter til bogen 'Psykisk vold - sådan kommer du videre'. Gennem sine studier og i sit arbejde har hun særligt beskæftiget sig med to temaer: Hvordan kommer vi til at leve meningsfulde liv? Og hvordan påvirker vores opvækst vores relationer fremad i livet?

 Signe Hegestand green

Signe M. Hegestand er psykolog og har særligt fokus på kvinder, der har levet i - eller lever i - dysfunktionelle parforhold. Det er parforhold, hvor psykisk vold er udbredt. Årsagen kan være, at partneren har en personlighedsforstyrrelse.

Kvinder, der har været udsat for psykisk vold, kan i høj grad være nedbrudte på deres selvværd og selvforståelse. Derfor ligger der et væsentligt arbejde i at finde tilbage til sig selv. Hvis du har været udsat for psykisk vold, ligger der også et arbejde i at forstå, hvorfor du indgik i sådanne usunde relationer. Derved kan du sikre dig, at det ikke gentager sig fremadrettet.

Hvis du har levet sammen med en psykisk voldelig partner, kan det skyldes, at du gentager en tidligere forældrerelation. Måske har du allerede fra barnsben lært, at du ikke er bedre værd. Det kan være, at du mangler at sætte grænser, da du ikke tidligt i livet har lært at sætte sunde grænser.

Selv om du er sluppet fri af et psykisk voldeligt forhold, kan du have brug for strategier for, hvordan du skal forholde dig til din ekspartner. Det er eksempelvis tilfældet, hvis I skal samarbejde om fælles børn.

Signe er optaget af at sikre, at du kommer styrket gennem sådan en udviklingsproces, således at du efterfølgende bliver mere selvledende og træffer valg, der bringer dig fremad i retning af det liv, du ønsker.

Udover sin psykolog uddannelse, er Signe forfatter til bogen 'Psykisk vold - sådan kommer du videre' og certificeret Mindfulness Instruktør. Hun anvender blandt andet mindfulness til at øge selvbevidstheden hos kvinder, der har været udsat for psykisk vold. Yderligere har Signe en psykoterapeut uddannelse inden for psykodynamiske teori, som hun bruger til at arbejde med relationer og deres betydning for vores liv.

 Signe Hegestand Bogomslag 500x500

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce