Kvindelige journalister er udsat for hetz og sexchikane

Kvindelige journalister mellem 25 og 35 år er udsat for dobbelt så meget chikane og trusler målt i forhold til deres mandlige kolleger i samme aldersgruppe

Næsten halvdelen af alle norske journalister og redaktører har oplevet chikane i løbet af de seneste fem år, og chikanen har ramt næsten lige så mange kvinder som mænd. En fjerdedel af journalisterne er blevet truet, og blandt disse er mændene i flertal. Samtidig er der tydelige kønsforskelle i hetzen mod kvinder og mænd på nettet:

”Kvinder oplever hetzen i en seksualiseret form. De bliver kaldt ludere i stedet for idioter, og hetzen mod kvinder kan ofte glide over i trusler om voldtægt”, siger Aina Landsverk Hagen, der er forsker ved Arbeidsforskingsinstituttet (AFI). Hun er aktuel med en ny bog om hetz og ytringsfrihed, som er baseret på en spørgseskemaundersøgelse og dybteinterviews med norske journalister og redaktører.

Ifølge Aina Landsverk Hagen bliver mænd i højere grad angrebet for deres meninger, mens kvinder langt oftere end mænd får kommentarer, der er knyttet til deres køn og udseende. Karakteren af hetzen hænger også sammen med, hvilket stofområde, journalisterne har, og om de optræder på tv eller skriver kommentarjournalistik:

”Mandlige journalister, som skriver kommentarer, bliver mere udsat for hetz end deres kvindelige kolleger, mens kvinder, der optræder på tv, er dobbelt så udsatte for hetz som mænd, der toner frem på skærmen.”

Aina Landsverk Hagen mener, at hetzen på nettet er et demokratisk problem, og at der er en grund til, at kvinder i højere grad end mænd bliver udsat for seksuelle trusler og chikane:

”Det handler om magt. Det at hetze kvinder på en seksualiseret måde er en vældig effektiv herskerteknik. Trusler om voldtægt signalerer en statusforskel mellem kønnene. Kvinder har vundet højere status i offentligheden som meningsdannere, og der findes mænd, som åbenbart har problemer med det.”

Kilde: Kilden.no