Artikler

Ofre for kærestevold søger ikke hjælp

Kun et fåtal af ofre for kærestevold søger professionel hjælp, viser ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed. En af grundene er, at mange ofre for kærestevold ikke opfatter sig selv som voldsramte. Mere oplysning er vejen frem, mener ligestillingsminister Manu Sareen.

I dag (søndag den 25. november) på FN's internationale dag til bekæmpelse af vold mod kvinder offentliggør Statens Institut for Folkesundhed en ny undersøgelse om unge kvinder og mænd, der udsættes for kærestevold. Rapporten er delvist finansieret af Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

Rapporten viser, at meget få af de unge, der udsættes for kærestevold søger hjælp hos de eksisterende tilbud om støtte og rådgivning. Halvdelen af de unge kvinder har prøvet at få hjælp hos venner og/eller familie, kun en fjerdel af de unge voldsramte mænd har gjort det samme.
 
Når så mange unge voldsofre ikke søger hjælp, hænger det bl.a. sammen med, at mange af dem har svært ved at vurdere, om de er udsat for vold. Mange har sparsomme erfaringer med at være i et kæresteforhold og har svært ved at vurdere deres egne grænser, og om vold skal være en del af et forhold.
 
Bekymrende
"Jeg synes, det er meget bekymrende, at så få unge søger hjælp, når de udsættes for vold af en kæreste. Kærestevold kan være ekstremt skadeligt, og vi ved, at det er i de unge år, kimen til et liv med partnervold lægges. Derfor er det helt nødvendigt, at vi bliver endnu bedre til at oplyse de unge om kærestevold, og om hvor de kan søge hjælp. Jeg synes også, at forældre og andre voksne har et ansvar for at lære de unge, hvornår og hvordan man siger fra, hvis man udsættes for vold af en kæreste" siger ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen.
 
Rapporten viser, at 7,4 % af de unge kvinder og 4,8 % af de unge mænd, der har erfaring med kæresteforhold, har været udsat for fysisk, psykisk eller seksuel vold.
 
Rapporten viser desuden, at vold mod kvinder og mænd opfattes helt forskelligt. De unge mener i udpræget grad, at kærestevold mod mænd er mindre alvorlig. Vold mod unge mænd er desuden mere tabubelagt end vold mod kvinder. 
 
Forskel på opfattelse af vold
"Der er ingen tvivl om, at der er stor forskel på, hvordan kærestevold opfattes af henholdsvis unge kvinder og mænd. Både af andre, men også af den, der udsættes for volden. Det kan være langt sværere for mænd at bryde tabuet og få sagt højt, at de er udsat for vold. Det gælder også blandt de unge. Derfor er det også vigtigt, at vi er opmærksomme på, at kvinder og mænd kan have brug for forskellige råd og informationer for at kunne tackle lige præcis de udfordringer, som de har med en voldelig kæreste" siger ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen.
 
Som en del af National strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer er der iværksat en række initiativer, som skal oplyse unge kærestevold og støtte unge voldsramte piger og drenge. Initiativerne omfatter bl.a. kampagner, hvor de unge gøres opmærksomme på kærestevolden og dens konsekvenser. Der er eks. igangsat en skolekonkurrence for folkeskoler og ungdomsuddannelser, ligesom der gennemføres debatdage på landets skoler om kærestevold. Minister for ligestilling og kirke har senest lanceret kampagnen Giv vold mod kvinder det røde kort, som bl.a. gennem sportsklubber skal oplyse unge - især mænd - om, at man ikke slår på kvinder.
 
I anledningen af FN's internationale dag til bekæmpelse af vold mod kvinder lancerer FN organisationen UNWOMEN et nyt online forum om vold mod kvinder.

Læs rapporten om kærestevold her.