Artikler

Kvindefag og mandefag lever i bedste velgående

Kvinder er bedst til omsorg og mænd kan noget med teknik. Derfor er det mere passende for kvinder at blive for eksempel sosu-assistenter og for mænd at blive maskiningeniører. Ny undersøgelse viser, at vi ofte forbinder forskellige fag med et bestemt køn

Kun knap 1 ud af 7 maskiningeniørstuderende er kvinder, og langt de fleste af de unge kvinder og mænd, der i disse dage starter på en videregående uddannelse har valgt en uddannelse, der traditionelt set opfattes som passende for deres køn. Og det er ikke helt tilfældigt.

Tal fra en ny undersøgelse peger på, at vi vurderer nogle fag som mere passende til det ene end til det andet køn. Undersøgelsen viser, at vi forbinder feminint og maskulint med bestemte uddannelser, og at der er tydelige forskelle på, hvilke uddannelser vi vurderer som passende til mænd og kvinder. Fagene maskiningeniør og snedker opfattes som maskuline, mens sygeplejerske og SOSU-assistent opfattes som feminine. Undersøgelsen er iværksat af ligestillingsminister Manu Sareen og udarbejdet af analysebureauet Epinion.   

Man skal bruge sit talent
"Både nu og i fremtiden er det helt afgørende for den danske velfærd, at vores arbejdsmarked er fleksibelt og omstillingsparat. Derfor skal vi forsøge at undgå mandebrancher og kvindebrancher. Fleksibiliteten starter allerede ved de unges valg af uddannelse, som i dag stadig er meget kønsopdelt. Men det handler også om, at den enkelte skal have et frit valg. Ingen bør føle sig begrænset af fordomme, når man skal vælge uddannelse. Man skal vælge det, man har talent for eller lyst til at kaste sig ud i", siger ligestillingsminister Manu Sareen. 

Undersøgelsen har også set på, om uddannelserne gør noget særligt for at tiltrække det underrepræsenterede køn. Den viser, at flere uddannelser - blandt andet SUSU-uddannelsen aktivt prøver at tiltrække flere mænd, fordi man ved, at en mere ligelig kønsfordeling er vigtig for borgere og patienter.

"Der er rigtig gode eksempler derude på uddannelser, der allerede gør, hvad de kan for at tiltrække og fastholde det underrepræsenterede køn. De gode eksempler skal frem i lyset, så andre kan lære af dem. Men jeg håber også, at de unge kvinder og mænd selv vil prøve at tænke bredere og mere utraditionelt, når de skal vælge job og uddannelse i fremtiden - og ikke lade sig stoppe af fordomme om, hvad man bør vælge".

Kilde: km.dk

Læs hele rapporten: Mænd og kvinder på kønsdominerede uddannelser

 

Fakta om undersøgelsen:

Undersøgelsen "Mænd til kvindeuddannelser og kvinder til mandeuddannelser" er foretaget af analysebureauet Epinion og er finansieret af Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Undersøgelsen har set på uddannelserne til snedker, maskiningeniør, SOSU-assistent og sygeplejerske.

Epinion har undersøgt barrierer for og best practice-eksempler på, hvordan man kan øge optaget af mandlige ansøgere på kvindedominerede uddannelser (social- og sundhedsassistent og sygeplejerske) og kvindelige ansøgere på mandedominerede uddannelser (snedker og maskiningeniør). Epinion har desuden spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, om hvordan forskellige specifikke uddannelser (herunder de uddannelser i denne undersøgelse) passer til kvinder og mænd.

Baggrunden for undersøgelsen er at se på, hvordan man kan skabe et mere fleksibelt arbejdsmarked og uddannelsessystem. Den grundlæggende antagelse for undersøgelsen er, at ved at medtænke kønsdimensionen i eksempelvis vejledning, information og markedsføring af uddannelserne, forhold og vilkår på de enkelte uddannelsesinstitutioner samt studiemiljø mv. kan de unge påvirkes til i højere grad at overveje kønsutraditionelle uddannelsesvalg.