Føler du dig utryg, når din partner er i nærheden?

Hvis din partners humør er uforudsigeligt, kan hver dag føles som at leve i et minefelt. Det er utroligt anstrengende at skulle gå på listefødder af frygt for din partners reaktioner

I en del parforhold og familier forekommer der psykisk vold i form af gentagne krænkelser uden hensyn til partnerens følelser. En af de vigtigste drivkræfter for den mand – eller kvinde - der udøver psykisk vold, er at opretholde magt og kontrol over sin partner. Det fremgår af bogen ”Mænd, der slår”, som er skrevet af den svenske forfatter Lars Åke Kastling. Han er uddannet socialrådgiver og møder dagligt i sit arbejde som familiebehandler voldsudøvende mænd og voldsudsatte kvinder.

Den dominerende partner
Den psykisk voldelige partner træffer typisk alle beslutninger i familien, og han krænker og nedværdiger kvinden i andres nærvær. Han kontrollerer, hvad hun gør, hvor hun er, hvem hun er sammen med, og hvad hun taler med andre om. Han kan også udsætte hende for dominerende forhør eller udvise en dominerende adfærd ved konstant at kritisere hende og hendes omgivelser. At bryde indgåede aftaler er ligeledes en måde at skabe usikkerhed på om deres forhold.

Al brug af ord, stemme, handling eller mangel på handling, der kontrollerer, sårer, nedvurderer eller krænker de nærmeste er ifølge Kastling psykisk vold. Det omfatter skældud, trusler, sårende kritik, at ignorere en person, ydmygelse eller at holde partneren ansvarlig for handlinger, hun ikke har gjort, eksempelvis ved at anklage hende for, at hun har været eller tænker på at være utro.

Ud over den psykiske vold, anvender voldelige partnere ifølge Lars Åke Kastling også andre strategier for at krænke og skabe frygt hos kvinder. Mandens hensigt er, at kvinden skal føle sig usikker og tvinges til at forholde sig til hans ofte lunefulde adfærd. Det har den virkning, at kvinden og børnene får svært ved at leve et trygt og værdigt liv. Han udøver magt og tiltager sig magt i forholdet.

Den skjulte vold
Volden i parforholdet kan også ligge lige under overfladen. Ifølge Kastling er den latente vold hele tiden nærværende ved, at manden truer med sin kropsholdning, sit bevægelsesmønster, ord, tavshed og så videre.

Når manden udøver latent vold, er det ofte blevet manifesteret i en eller anden form for voldshandling, der har skræmt kvinden, og det gør, at hun hele tiden er nødt til at forholde sig til ham, fordi hun er bange. Han er som en bombe, der når som helst kan eksplodere, og når bomben hvæser lidt, er hensigten med at slippe lidt damp - læs vrede - ud, at kvinden skal forstå, at det er hendes skyld, at han bliver vred. Når og hvis bomben eksploderer, ved hun med andre ord, at han pålægger hende ansvaret, og hun bliver derfor ansvarlig for den vold, han udøver.

Den latente vold kan ifølge forfatteren ligge og ulme længe, inden den eksploderer. At være udsat for latent vold er utroligt anstrengende for kvinder og børn, fordi det hver dag er som at gå i et mineflet eller, som nogle kvinder har beskrevet det, som at skule ”gå på listefødder”.

Mange kvinder og børn undgår og viger tilbage for konflikter med manden, når han sender dem et truende blik. Kvinder og børn ved, at de ellers risikerer mishandling. Det er ikke strafbart at sende truende blikke, men det falder ifølge Kastling ind under kategorien vold.

Bliv klogere på, hvorfor mænd udsætter kvinder for fysisk, psykisk, latent, materiel, seksuel og økonomisk vold i Lars Åke Kastlings bog ”Mænd, der slår kvinder – om mænds vold og skam i nære relationer”.

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce