Psykisk vold i parforholdet starter i barndommen

Mange af de kvinder og mænd, der er udsat for psykisk vold i parforholdet, har været udsat for psykiske eller fysiske overgreb allerede i barndommen. Disse overgreb kan finde sted både i strandvejsvillaen og i det sociale boligbyggeri

Hvis du som barn er vokset op med psykisk vold i familien, risikerer du som voksen at møde en partner, der ikke er god mod dig. Barndommens giftige og usunde atmosfære er blevet din normalitet. Sådan lyder det fra Ask Elklit, der er professor ved Videnscenter for Psykotraumatologi ved Syddansk Universitet.

”Hvis du er vokset op med forældre, der vedvarende er kritiske over for dig, har du allerede fra barnsben vænnet dig til at blive nedgjort, kritiseret og frosset ude. På den måde er den psykiske vold blevet en normalitet i dit liv.”

Grænseoverskridende
Ask Elklit vurderer, at en vigtig grund til, at mange voksne – både kvinder og mænd – lever i psykisk voldelige parforhold, er, at de ikke har fået gjort op med forældrenes grænseoverskridende adfærd.  

Det kan ifølge Elklit være en udfordring for børn og unge at tage et opgør med forældrene, fordi børn typisk er loyale over for deres forældre selv i familier med fysisk vold, seksuel udnyttelse eller misbrug: 

”Men undersøgelser viser, at mange voksne børn bryder med deres forældre, fordi forældrene bliver ved med at overskride børnenes grænser højt op i alderen.”

En Gallupundersøgelse, der blev gennemført for Berlingske tilbage i 2013 dokumenterer, at mere end hver femte dansker helt eller delvist har brudt kontakten til deres forældre, eller også overvejer de at gøre det. Blandt dem, der på et tidspunkt har slået hånden af forældrene, har hver tredje ikke siden genoptaget kontakten. 

”Hvis du som barn har været udsat for at blive devalueret systematisk af dine forældre og stadig bliver det som voksen, så kommer bruddet. Når vi ser på tallene i Danmark, er der virkelig mange voksne børn, som vælger at slå hånden af deres forældre.”

Et svært opgør                               
Professor Ask Elklit påpeger, at det generelt er svært at ændre sine forældre, uanset om du er barn, ung eller voksen. Hvis du som ung eller voksen ikke har erkendt, at du er vokset op med psykisk vold, er volden en normalitet for dig. Derfor risikerer du at bringe dine barndomsoplevelser videre ind i dit voksenliv og gentage familiemønsteret.

Det er Elklits vurdering, at det kan være rigtig svært for den enkelte at bryde dette mønster:

”For de fleste mennesker er det en lang proces at gøre op med psykisk vold i opvæksten. Det kræver et opgør og en erkendelse af, at du er vokset op i en giftig og usund atmosfære. Hvis du som voksen ikke har lagt afstand til det og forlangt, at dine forældre skal behandle dig ordentligt, risikerer du meget let at møde en partner, der er lige så psykisk voldelig, som dine forældre er - eller var.”

 

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce