Myndighedernes fokus på konfliktmægling giver psykopaten et ekstra spillerum

Offentlige myndigheder truer sunde forældre med at tvangsfjerne deres børn, hvis de ikke deltager i konfliktmægling sammen med den psykopatiske forælder. Det giver psykopaten ekstra spillerum

”Der findes charmerende mennesker, der lyver og manipulerer så naturligt, som de trækker vejret. Mennesker, der skifter mellem charme overfor dem med magt og psykisk vold overfor andre.”

Sådan lyder det i et indlæg af journalist Dorte Toft på kommunen.dk. Hun gør opmærksom på, at sådanne karakterafvigende træk er svære at identificere i tide, selvom de kan koste dyrt både menneskeligt og økonomisk. Værst er det, når karakterafvigende personligheder knuser mennesker – til tider med offentlige myndigheder som hjælper. Det sker blandt andet i højkonflikt-skilsmissesager.

Myndigheder ’overser’ psykopatiske træk
”Der er noget særligt på spil, når myndigheder vælger at ”overse” psykopatiske træk hos en samværsforælder, så barnet måske først reddes i sidste øjeblik”, lyder det fra Dorte Toft, som påpeger, at love, regler og rutiner ikke slår til, når en forælder sætter egne rettigheder over barnets tarv.

Ifølge Toft har forældreansvarsloven fra 2007 gødet jorden for ’det syge ego’, så den psykopatiske forælder kan manipulere myndighederne ved blandt andet at fremstille den anden forælder som psykisk ustabil. Samtidig sker det, at myndighederne ikke tager hverken underretninger om adfærd såsom vold og psykisk vold alvorligt nok – og heller ikke lytter til børnene:

”I visse tilfælde tager systemet parti. Den overskudsagtige, bekymrede forælder virker bare mere troværdig end den anden, udmattet af chikane og bekymring for sit barn.”

Umuligt at flygte fra psykopaten
I den alvorligste ende af skalaen ses trusler om tvangsfjernelse af barnet, hvis “den sunde” forælder ikke ”samarbejder for at bringe konfliktniveauet ned”. Dette krav er ifølge Dorte Toft helt ude af trit med de anbefalinger, som typisk gives til ofre for psykopater, hvor rådet lyder: Flygt – kommunikation er omsonst.

”Men i den mest sårbare situation af alle, den, hvor et barns skæbne står på spil, lægger myndigheder massiv vægt på konfliktmægling mellem parterne. Til fordel for hvem? Udover  krænkeren, der får netop det spillerum, personen er så dygtig til at udnytte”, spørger Dorte Toft.

”Selv når ægtefælle og/eller børn er banket gule og blå, insisteres på konfliktmægling på trods af, at Danmark i 2014 underskrev en konvention, der forbyder obligatorisk konfliktmægling mellem krænker og voldsoffer.”

Kilde: Kommunen.dk

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce