11 tegn på at du blev udsat for psykisk vold i din barndom

Grænseoverskridende adfærd kan finde sted i alle typer af relationer – også i forholdet mellem forældre og børn. Hvis dine forældre har udsat dig for psykisk vold i din barndom, kan det påvirke dine relationer til andre mennesker og dit valg af partner

Barndom dreamstime xs 135318

Vi håber alle, at vores forældre er de ideelle rollemodeller, som elsker os, er der for os og behandler os med respekt. Desværre er det ikke altid tilfældet. Nogle børn vokser op med mødre og fædre, som skader børnene ved systematisk at udsætte dem for hårde ord, fordømmelse, kritik, nedladende bemærkninger, ironi og sarkasme. Psykisk voldelige forældre kan også finde på at ignorere børnene, mobbe dem eller fryse dem ude, hvis de ikke makker ret.

Ifølge Ask Elklit, der er professor ved Videnscenter for Psykotraumatologi ved Syddansk Universitet, er psykisk vold langt mere udbredt, end vi går rundt og tror. Mange af de mennesker, der som voksne er udsat for psykisk partnervold, har ifølge Elklit været udsat for psykiske eller fysiske overgreb allerede i barndommen, og disse overgreb kan finde sted både i strandvejsvillaen og i det sociale boligbyggeri. Det kan ifølge professoren være en udfordring for børn og unge at tage et opgør med forældrene, fordi børn typisk er loyale over for deres forældre selv i familier med fysisk vold, seksuel udnyttelse eller misbrug. 

”Men undersøgelser viser, at mange voksne børn bryder med deres forældre, fordi forældrene bliver ved med at overskride børnenes grænser højt op i alderen.”

Derfor bryder mange med forældrene
En Gallupundersøgelse, der er gennemført for Berlingske i 2013 dokumenterer, at mere end hver femte dansker helt eller delvist har brudt kontakten til deres forældre, eller også overvejer de at gøre det. Blandt dem, der på et tidspunkt har slået hånden af forældrene, har hver tredje ikke siden genoptaget kontakten.

”Hvis du som barn har været udsat for at blive devalueret systematisk af dine forældre og stadig bliver det som voksen, så kommer bruddet. Når vi ser på tallene i Danmark, er der virkelig mange voksne børn, som vælger at slå hånden af deres forældre.”

Når den psykiske vold er din normalitet
Hvis du som ung eller voksen ikke har erkendt, at du er vokset op med psykisk vold, er volden en normalitet for dig. Derfor risikerer du ifølge Ask Elklit at bringe dine barndomsoplevelser videre ind i dit voksenliv og gentage familiemønsteret. Det er Elklits vurdering, at det kan være rigtig svært for den enkelte at bryde dette mønster:

”For de fleste mennesker er det en lang proces at gøre op med psykisk vold i opvæksten. Det kræver et opgør og en erkendelse af, at du er vokset op i en giftig og usund atmosfære. Hvis du som voksen ikke har lagt afstand til det og forlangt, at dine forældre skal behandle dig ordentligt, risikerer du meget let at møde en partner, der er lige så psykisk voldelig, som dine forældre er - eller var.”

Ask Elklit gør samtidig opmærksom på, at der også er forskel på psykisk voldelige familier, og at det også har betydning, om det kun er den ene eller begge forældre, der krænker børnene:

”Hvis det både er mor og far, der er psykisk voldelige, er det et stort bjerg at stå over for. Hvis den ene forælder er sød og støttende, mens det ”kun” er den ene, der er psykisk voldelig, er det lettere at opnå en erkendelse af den psykiske vold og gøre op med den. Der er også familier, hvor det kun er det ene barn, der er udsat for psykisk vold, mens de andre går fri.”

Skader på sjælen
Det er de færreste voksne, der erkender, hvis de lever i et psykisk voldeligt forhold, for hvis psykisk vold er din virkelighed allerede fra barnsben, er du ifølge Ask Elklit vant til at leve af ”smuler”: 

”Du fortolker måske selv det mindste smil fra din partner som et udtryk for kærlighed. Det kan også være, at du oplever din partners hårde kritik af eksempelvis dit udseende som et udtryk for omsorg, fordi kritikken fortæller dig, at han er engageret i forholdet og interesserer sig for, hvordan du ser ud.”

Samtidig påpeger Elklit, at den psykiske vold ikke giver blå mærker, hvilket gør det endnu sværere for den voldsudsatte kvinde eller mand at erkende, at han eller hun lever i et voldeligt parforhold. Derfor er det nødvendigt at være opmærksom på tegn på psykisk vold.

Tegn du skal være opmærksom på
”Psykisk vold mod børn kan bestå af verbale og følelsesmæssige overgreb så som vedvarende kritik, ydmygelse, nedgøring og skældud, eller hvis barnet bliver isoleret, ignoreret eller afvist”, fortæller den amerikanske psykoterapeut Mayra Mendez på sitet bustle.com. Hun gør opmærksom på, at psykisk vold i barndommen skader barnets selvværd og psykologiske udvikling.

Forældre er kun mennesker, og det betyder, at forældre også har fejl. Nogle forældre har imidlertid dybere psykologiske problemer, som påvirker, hvordan de behandler deres børn. Hvis du har et anstrengt forhold til dine forældre, kan disse 11 tegn ifølge Mendez give dig nogle pejlemærker til at vurdere, om dine forældre har udsat dig for - eller måske stadig udsætter dig for - psykisk vold:

 1. Du har et usundt forhold til andre mennesker: Hvis du som barn har været udsat for psykisk vold, har du svært ved at stole på andre mennesker, og det påvirker dine relationer.
 2. Du har et lavt selvværd: Hvis du som barn vedvarende er blevet ydmyget, mobbet og nedgjort, har det sandsynligvis påvirket dit selvværd. Du kan komme til at tvivle på dig selv, blive selvkritisk og føle dig værdiløs. Det kan igen føre til depression og til, at du har svært ved at regulere dine følelser.
 3. Du er meget pessimistisk: Hvis du har et negativt livssyn, kan det være resultatet af psykisk vold i din barndom. Psykisk vold ødelægger dit håb og din motivation.
 4. Du undertrykker dine følelser: Du har måske lært at lukke ned for dine følelser for at overleve psykiske angreb.
 5. Du var opmærksomhedssøgende: Et barn, der ikke føler sig accepteret og får ros og anerkendelse, vokser op med et behov for positiv opmærksomhed og for at blive bekræftet af andre mennesker.
 6. Du blev drillet overdrevent meget: Det er ok at pjatte og lave sjov, men hvis dine forældre har drillet dig overdrevent meget, kan mobberiet have langtidseffekter.
 7. Du blev ignoreret: Verbale overgreb er de mest tydelige tegn på psykisk vold, men det er også psykisk vold, hvis dine forældre har ignoreret dig eller frosset dig ude. Det kan få dig til at føle, at der er noget galt med dig.
 8. Du blev ofte sammenlignet med dine søskende: Negative sammenligninger, der falder ud til fordel for dine søskende, kan gå ud over dit selvværd og også ramme dit forhold til dine søskende, så I bliver konkurrenter.
 9. Der blev lagt pres på dig: Du følte, at du skulle gøre dig fortjent til dine forældres kærlighed. Dette kan føre til stor usikkerhed og en følelse af, at forholdet til dine forældre altid er på betingelse af, at du gør, som de ønsker.
 10. De fik dig til at føle dig skyldig: En psykisk voldelig forælder kan få et barn – uanset alder – til at føle skyld, fordi han eller hun har relationer til andre.
 11. Manglende respekt for dit privatliv: Hvis dine forældre snagede i dit privatliv, er det også en form for psykisk vold.

 Kilder: PsykiskVold.dk og Bustle.com

 

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce