Anna Gjerluf styrker dit selvværd, så du bliver bedre til at sætte sunde grænser - også overfor misbrugeren

Anna Gjerluf har i mange år arbejdet med mennesker, der har været udsat for misbrug eller psykisk og fysisk vold. Anna hjælper dig, dine børn og din familie, styrker dit selvværd og lærer dig og dine børn at sætte sunde grænser

Anna 2

Det kan være op ad bakke at vriste sig fri af et fysisk eller psykisk voldeligt forhold, specielt hvis I har børn sammen, eller din partner er ude i et misbrug.

Anna Gjerluf er uddannet psykoterapeut, børne- og familieterapeut og socialpædagog. Hun har solid erfaring med at hjælpe enkeltpersoner og familier til en psykisk sundere hverdag.

Mange af de mennesker, der kommer hos Anna Gjerluf, har fået deres grænser overskredet. De har udfordringer i deres relationer og har svært ved at finde ud af, hvem de selv er, fordi de er så optagede af hensynet til andre. De kommer til Anna med selvværdsproblematikker og skammer sig ofte over deres situation. Nogle er også ramt af misbrugsproblemer i familien, hvilket gør situationen særligt svær.

Når man lever med et menneske, der har et misbrug, så har det en betydning for ens familie. Misbrugeren er optaget af stoffet i stedet for børnene. Det samme gælder for den, der ikke ruser sig. Det medfører, at børnene ofte må klare sig selv. Derfor er det vigtigt, at hele familien så vidt muligt får hjælp.

Anna Gjerluf brænder for at nedbryde TABUER, få mennesker hjem til sig selv og lære at sætte sunde grænser. Hun hjælper dig og dine med at forstå jeres mønstre og medafhængighed i forhold til et voldeligt familiemedlem eller en misbruger. Anna hjælper kvinder og mænd til at tage ansvar for sig selv og deres børn. Hun har altid fokus på børnenes trivsel og behov for sikkerhed i alle sine samtaler. Anna møder alle med værdighed og forståelse og arbejder udfra devisen: Der er altid en vej, og alle er velkomne.

Anna Gjerluf kan hjælpe dig med:
Individuel terapi, familierådgivning og gruppeterapi.

Formålet kan være at:

 • Nedbryde dem skam, du lever med.
 • Nedbryde det TABU, det er at leve med misbrug eller vold.
 • Forstå din historie, og hvad du tager med dig i dit liv, som ikke er hensigtsmæssigt, hverken for dig eller dine børn
 • Hjælp til teenagere: Teenageterapi
 • Hvordan kommer dit barn godt igennem?
 • Pårørendegrupper: Kvindegruppe for kvinder med en mandlig partner, der drikker eller tager stoffer
 • Pårørendegrupper for mænd: Mandegrupper for mænd, der har en kvindelig partner, som drikker eller tager stoffer
 • Hjælp til at undersøge din medafhængighed
 • Hjælp til at undersøge, hvordan det kan være kommet så vidt for dig
 • Hjælp til at forstå misbrugets dynamik i jeres familie, så du får indsigt i, hvordan alle bliver påvirket
 • Hjælp til at komme videre og få skabt et trygt sted for dig og dine børn
 • Hjælp til at komme godt igennem din eventuelle skilsmisse
 • Skabe et godt grundlag for at kunne indgå i nye og sundere relationer  - eventuelt med en ny partner
 • Skabe og finde ud af, hvordan du elsker dig selv eller kan komme til det igen
 • Eventuelt hjælp til dine børn i en børnegruppe.
 • Genfinde håbet og troen på, at du kan mestre livet og er værdig.
 • Hvordan du kommer dig af de traumatiske oplevelser du har været i

Anna Gjerluf er psykoterapeut, børne- og familieterapeut MPF samt socialpædagog BA. Hun er specialiseret i biologisk chok- og traumeterapi hos cand.psyk. Ulla Rung Weeke. Hun er efteruddannet i krops psykoterapi gennem mange år, arbejder i København og har også eftervoldsgrupper sammen med sin kollega psykolog Janna Sonne Hansen.

Læs mere om på Annagjerluf.dk >>