ANMELDELSE: Ny bog om psykisk vold er relevant og hjælpsom for mange kvinder

"Signe M. Hegestand har skrevet en bog, som er relevant for et stort antal mennesker, som lever eller har levet i forhold med psykisk vold." Det skriver psykolog og forfatter Vitha Weitemeyer, som i mange år har hjulpet kvinder - og mænd - som har været udsat for psykisk vold

VithaPsykisk Vold - sådan kommer du videre’ er en letlæst bog, som er skrevet ud fra en intention om at hjælpe og støtte kvinder i en svær livssituation. Den tager læseren ved hånden med sin åbenhjertighed og sine mange gode råd og refleksioner', skriver psykolog Vitha Weitemeyer.

Af Vitha Weitemeyer, psykolog og forfatter

I et forhold med psykisk vold udsættes man i en udstrakt grad for manipulation og systematisk nedgøring, og det skaber forvirring, angst og usikkerhed hos den krænkede part. Fra krænkerens side handler det om magt og kontrol, og denne kamp for at være den stærke i et forhold afspejler i virkeligheden svaghed hos krænkeren, som er skadet i sin egen selvfølelse.

Signe M. Hegestand har skrevet en bog, som er relevant for et stort antal mennesker, som lever eller har levet i forhold med psykisk vold. Det ved jeg fra min egen psykologpraksis, hvor jeg møder mange af dem. De fleste er kvinder. ’Psykisk Vold – sådan kommer du videre’ er en meget personlig bog, hvor forfatteren rundhåndet deler ud af sin egen erfaring, samtidig med, at hun bruger sin viden og erfaring som fagpsykolog.

For eksempel er bogen hjælpsom for dem, som oplever, at eks-kæresten flasher sit nye, ’lykkelige’ liv på de sociale medier. Disse klienter forfalder ofte til selvkritik og selvhad á la ’hun er åbenbart meget bedre’, ’jeg er ikke god nok’. Hvilket lige præcis er formålet med fremvisningen af det nye, fantastiske liv. At såre. Disse mennesker har brug for nogle medfølende og retledende ord på vejen, og det giver bogen dem ved at minde dem om, at de jo for pokker ikke var lykkelige i forholdet.

Bogen er i særdeleshed også hjælpsom for de kvinder, som har børn med en psykisk voldelig far. Igen viger Hegestand ikke tilbage for at øse af sit eget liv, og det gør bogen troværdig. ’Psykisk Vold - sådan kommer du videre’ er en letlæst bog, som er skrevet ud fra en intention om at hjælpe og støtte kvinder i en svær livssituation. Den tager læseren ved hånden med sin åbenhjertighed og sine mange gode råd og refleksioner. Blandt andet byder bogen på en værktøjskasse med meget konkrete anvisninger på, hvordan man tackler det at have børn med en psykisk voldelig eks-partner.

Hegestand er optaget af, hvilke valg, et menneske må tage for at bevæge sig i retning af meningsfuldhed og livsglæde. Det er vigtigt ikke at dyrke en offer-rolle, når man har været udsat for psykisk vold, men at man derimod arbejder på at blive herre i sit eget liv. Man skal ikke gøre den kærlighed, der var i det problematiske parforhold, forkert. Forfatteren understreger betydningen af at tilgive. Hvilket ikke er det samme som at acceptere grænseoverskridelser og svigt. At tilgive det utilgivelige er at give slip og dermed selv blive fri. Tilgivelse er et valg, og det er en proces.

Sidst i bogen reflekterer forfatteren over, om hun skulle have brugt sig selv som eksempel i det omfang, hun har valgt. Hun står ved sit valg. Dermed bryder hun et fremherskende tabu vedrørende selvudlevering blandt mange psykologer. Hendes egen hensigt har været at bryde tabuet om psykisk vold ved at beskrive det indefra. Stor respekt for det. Om det er for meget, og om bogen er for personlig, kan der sikkert være mange meninger om. Men én ting er sikkert, og det er, at bogen er et godt redskab for mange mennesker i deres kamp for at frigøre sig fra undertrykkende og fastlåsende psykisk voldelige relationer.

Psykisk Vold – sådan kommer du videre’ har fået en plads på bogreolen i min praksis, og jeg er meget glad for at kunne henvise til den.

Psykisk vold Signe Hegestands bog