Hans hadefulde blik vil knække dig psykisk

Hans mål er at forhindre dig i at leve. Du føler, at det er ondskabsfuldt, men den tanke fornægter du. Du nægter at tro på det. Rædslen bliver en fysisk angst. Du ved nu, at for hver gang du mærker hans hadefulde blik, så vil han tilintetgøre dig. Knække dig psykisk

Pludselig og uden forvarsel kan han gå fra Dr. Jekyll til M. Hyde.

Han har brugt tid på at investere i dig, så han kan nyde godt af dine unikke egenskaber, som han ønsker at gøre til sine egne. Det er kvaliteter, som han er dybt misundelig og sygeligt jaloux på dig for. Det er egenskaber, som han har brug for, hvis han skal fylde sig selv op, så han kan bruge dem til at udfylde sin indre tomhed.

Når han ikke synes, at han har fået det ud af dig, som han har investeret i dig, bliver dine gode egenskaber en farlig fjende, fordi de afslører hans indre tomhed. Nu ophører alle de store anstrengelser, han tidligere har gjort i rollen som Dr. Jekyll. Nu viser han, hvem han egentlig er – uden maske.

Lige pludselig er det som om, en port åbner sig, og du bliver druknet i modsigelser, manipulationer, kritik, vrede og løgne. Derefter kommer hadet, og formålet er at tilintetgøre dig.

Hadet mod dig
Verbal vold gentages For at retfærdiggøre hadet, forfølger han dig. Hadet er hans måde at beskytte sig selv på. Det er et had i form af kold, verbal vold, nedværdigelser, insinuationer og foragtelige bemærkninger. Som gentages i det uendelige. Som aldrig stopper.

Hver krænkelse er et ekko af den foregående. På overfladen sker der ingenting. Det er vanskeligt at tage imod så enorme følelsesmæssige overgreb på en gang. Der er virkelig svært at begribe, at den person, som du overfor alle har omtalt som dit livs kærlighed, er et menneske, som forsøger at ydmyge og dominere dig på værste vis.

Det kan opleves angstfuldt. Jo mere du har investeret i relationen, desto vanskeligere er det at begribe det. Det opleves som en voldsom kontrast, når han på den ene side løfter dig til stjernerne – for på en anden side at trække dig helt ned.

Du nægter at tro det
Hans mål er at forhindre dig i at leve. Du føler, at det er ondskabsfuldt, men den tanke fornægter du. Du nægter at tro på det.

Rædslen bliver en fysisk angst. Du ved nu, at for hver gang du mærker hans hadefulde blik, så vil han tilintetgøre dig. Knække dig psykisk.

Det tager ofte mange år, før du forstår, hvad du er udsat for, og hvad du er gået med til. Det ’geniale’ i voldsudøverens væremåde er, at du ikke ser, at du bliver viklet ind i hans ondskabsfulde spiral. Det tager som regel mange år, før du indser, hvad det er, der sker, fordi hans hensigt er skjult.

Farligt at gå
Han kan blive farlig, når du vil gå fra ham, for da vil han miste sit vellykkede image udadtil, sin facade, sin personlighed.

Det er samme type følelse, som en aktiespekulant har efter at have tabt hele sin formue på en forkert investering. For i en psykopats verden er mennesker kun tabere og vindere, og når han bliver sat i en tilstand af at være taber, kan han blive virkelig farlig.

Kvinder og mødre manipuleres til at tro, at det er kvindens vigtigste fokus at holde sammen på familien. Kvindens ønske og sociale forventninger om at holde familiens samlet, er en barriere mod at bryde ud af et voldeligt forhold. Dette er et ønske, som går på tværs af familiestrukturer og kulturer.

Kvinder bliver set som hovedansvarlige for kvaliteten af relationerne i kernefamilien, og derfor ansvarlige for at forhindre, at familiekonflikter opstår. Hensynet til børnene er også en vigtig grund til, at mange tvinger sig selv til at bevare samlivet.

Kvinderne frygter både at børnene skal rammes af samlivsbruddet - og at hun skal miste børnene efter et samlivsbrud.

Indse, hvor farligt det er at leve på ønskedrømme om, hvem han er - fremfor at erkende, at han er den, du møder hver dag. Den som isolerer, skiller og splitter dig fra dine venner og dine forældre. Det er ham, der har ansvaret for det onde. Du har ansvaret for dig og dine børn.

Kilde: Uddrag af bogen 'PSYKISK VOLD: Avdekk og forsvar deg mot mobbing, psykisk vold og hjernevask' af Marry Anno.