Psykolog: At leve med en misbruger er undergravende, utrygt og utilregneligt

Coronakrisen lægger et ekstra pres på langt de fleste, men mennesker, der er ude i et alkoholmisbrug, drikker lige nu ekstra meget for at dulme mange svære følelser. Det kan gøre det ekstremt utrygt for partner og børn

Alkoholmisbrug dreamstime xs 113666282En alkoholmisbruger kan være god til at holde facacen udadtil. Mange er i stand til at passe deres job, og misbrug er ifølge psykolog Janna Sonne også udbredt i pæne middelklassefamilier.

3. maj 2020

Under coronakrisen er vi blevet mere isolerede, og mange kvinder i voldelige parforhold er lige nu ekstraordinært pressede, fordi de ikke får ret mange pauser fra samlivet med partnere. Samtidig får mange en kortere lunte under pres, og i misbrugsfamilier vil situationen blive yderligere forværret af, alkoholikeren drikker mere, end når der er et job, der skal passes:

”Der sker i virkeligheden det, som der sker for alle. Vi oplever større følelsesmæssige udsving, fordi vi ikke lever det liv, vi normalt kan leve. Men hvis din partner er ude i et misbrug, kan misbruget tage til i styrke. Det skyldes, at misbrugeren lige nu ikke behøver at mobilisere den ansvarsfølelse, der skal til, for at passe jobbet og holde sig ædru i dagtimerne.”

Sådan lyder det fra psykolog Janna Sonne, der hjælper kvinder – og mænd – som lever sammen med en misbruger. Hun har også arbejdet som rådgiver i foreningen TUBA, der hjælper børn og unge, som er vokset op i misbrugshjem.

Løsere rammer i hjemmet
En alkoholmisbruger kan være god til at holde facacen udadtil. Mange er i stand til at passe deres job, og misbrug er ifølge Janna Sonne også udbredt i pæne middelklassefamilier. Her er misbruget svært at få øje på for udenforstående, fordi alkoholikeren både kan have en fin jobstitel og samtidig være i stand til at passe sit job:

”Når vi så pludselig ikke skal ud af hjemmet og på arbejde, skrider disciplinen. Når man er hjemme, er der løsere rammer og ingen kolleger, der kan lugte, hvor meget der er røget indenfor vesten. Derfor bliver det lettere at drikke uforstyrret”, påpeger Janna Sonne.

Ifølge psykologen bruger misbrugeren alkoholen til at regulere følelser med. I stedet for at håndtere følelserne på en sund og god måde, bruger han eller hun alkoholen til at dulme dem med:

”Der er mange følelser at drikke på lige nu, hvor mange har bekymringer om fremtiden, jobbet og økonomien. Det tætte samvær i familierne skaber også grobund for flere familiekonflikter. Mange føler sig derfor lige nu trætte, understimulerede, frustrerede og rastløse, og når en alkoholiker oplever disse følelser, griber han – eller hun – naturligt ud efter flasken.”

Utryghed i hjemmet
”Når misbrugeren dulmer sine følelser med alkohol, er der i virkeligheden tale om mindre følelsesmæssig og adfærdsmæssig regulering. Temperamentet bliver derfor letantændeligt. Derfor er mixet mellem hjemmeisolation og alkoholmisbrug en farlig cocktail. Det er meget let at blive aggressiv, når du er påvirket af alkohol, og det kan gøre hjemmet til et meget utrygt sted for partner og børn. Ikke sjældent er der psykisk og måske også fysisk vold i misbrugsfamilier”, påpeger Janna Sonne.

Alligevel er der ifølge psykologen færre kvinder, som søger hjælp hos krisecentrene:

”Her i coronatiden er mange kvinder under konstant overvågning i hjemmet. Derfor tør de ikke at søge hjælp af frygt for, at partneren griber dem på fersk gerning i at kontakte den nationale hotline på telefon 1888. Samtidig er mange misbrugsfamilier under coronakrisen gået under de sociale myndigheders radar, hvilket har vist sig ved, at der ikke er kommet særlig mange underretning til kommunen om bekymring for børn. Disse underretninger kommer ofte fra skoler og daginstitutioner, som jo har været lukket ned.”

Magtbalancen er skæv
Hvis du lever sammen med en partner, der er ude i et alkoholmisbrug, lever du ifølge Janna Sonne under et meget stort, følelsesmæssigt pres:

”Hverdagen er i høj grad uforudsigelig og lunten er kort. Nu hvor de mindre børn er tilbage i skoler og daginstitutioner kan presset lette på familien, men samtidig er mange kvinder nu helt alene mange timer om dagen med den mand, der gør dem utrygge”, påpeger psykologen.

”Derfor er det så godt at komme lidt ud af hjemmet og hente energi i foråret. Det kan du gøre, når du ved, at børnene er trygge i skolen, børnehaven eller vuggestuen. At leve med en misbruger er en nedadgående og farlig spiral, og derfor har du brug for luft og ny energi i denne svære tid.”

Ofte har vi ifølge Janna Sonne en politisk korrekt ide i Danmark om, at der skal to til at skabe konflikter, men sådan er det ikke i voldelige parforhold og misbrugshjem. I disse hjem er de to partnere ikke lige gode om det:

”Når der er vold i hjemmet, er magtbalancen skæv, og derfor er det den voldelige partner, der sætter dagsordenen. Så snart der kommer magt og dominans ind i et forhold, så kan man ikke længere tale om, at der er to til tango. Her adskiller det voldelige parforhold sig markant fra det mere ligeværdige forhold, hvor begge tager et fælles ansvar for at løse konflikter i relationen.”

Glid af på provokationer
Hvis du lige nu føler dig truet og utryg, og du ikke ser nogen mulighed for at komme væk eller ud af hjemmet, så du kan søge hjælp, er der ifølge Janna Sonne kun en strategi, der fungerer på helt kort sigt overfor misbrugeren:

”Du skal glide af på alle provokationer og bruge undviende adfærd, også selvom det opleves som at stå mindre op for dig selv. Det er ikke det, vi som psykologer normalt anbefaler, men lige nu og her på kort sigt er det den bedste sikkerhedsstrategi. Det gælder om at forsøge at få konflikterne dysset ned. Om ikke for din egen skyld, så for børnenes skyld”, lyder det fra Janna Sonne.

”Hvis det er muligt for dig, er det også godt at komme lidt ud af hjemmet. Måske kan du gå en tur. At leve med en misbruger er undergravende, utrygt og utilregneligt. Det er konstant utrygt, fordi den følelsesmæssige tilstand hos partnere kan skifte så pludseligt.”

Mærk at du stadig eksisterer
I misbrugshjem er både partner og børn prisgivet undtagelsestilstanden. Ifølge Janna Sonne handler det om ren overlevelse:

”Det er så ødelæggende at leve med, og samtidig så ensomt.  Omverdenen ser måske ikke misbruget, men naboerne kan dufte, at du bager boller til børnene, og så tror de, at alt er idyl. Derfor er det specielt her under coronakrisen vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvordan naboen har det”, påpeger Janna Sonne. Hun håber, at kvinder i misbrugshjem vil søge hjælp – også når vi er ude af coronakrisen:

”Det er vigtigt at komme ud af den fordrejede misbrugsverden, for ellers kører voldsspiralen, og det kan føre til alt fra depression, angst, PTSD og energiforladthed til tidlig død. Det kan være utroligt svært at finde energien og modet til at bryde fri, og ofte sker det først, når kommunen går ind, fordi der er bekymring for børnene. Det kan være det, der også redder partneren”, påpeger Janna Sonne.

”Det er spildt liv og tragisk at leve sammen med en misbruger, og det er endnu mere tragisk at være barn i et misbrugshjem. Forhåbentlig er dedenne tid et wakeup-call for kvinder, som så griber til handling, når vi kommer ud af isolationsperioden, hvor alt er så kondenseret. Spørg dig selv: Vil jeg virkelig det – når jeg nu får set og mærket efter…”

Læs mere om psykolog Janna Sonne >>