Narcissistens tavshed får dig til at føle dig afvist, værdiløs og utryg

Hvis din partner ikke taler til dig, ikke værdiger dig et blik eller er tavs i længere perioder, er det tegn på, at han – eller hun - kører et psykologisk magtspil mod dig. Sådan lyder det fra coach og forfatter Susanne Møberg, der har specialiseret sig i at coache kvinder og mænd, som lever med psykisk vold

tavshed dreamstime xs 106974065

Hvis du oplever, at du igen og igen bliver lagt på is, ignoreret, ikke talt til og afvist, kan du være udsat for en raffineret form for psykisk vold. Din partner lader som om, du ikke eksisterer, ikke er værd at høre på, og måske værdiger han eller hun dig ikke engang et blik. Rent psykologisk er det en ubehageligt at blive afvist og at være usynlig for et andet menneske – specielt hvis dette menneske står dig nær.

Susanne Møberg er coach og forfatter til bøgerne ’Forelsket i en narcissist’ og ’Glad igen efter en narcissist’. Hun er ikke overrasket over, at så mange psykisk voldelige mennesker netop bruger usynliggørelse som et magtspil:

”Tavshed er ikke at sige noget, men selv om din partner ikke taler, er der alligevel tale om kommunikation mellem jer. Denne kommunikation handler en masse om afvisning af dig som person og af dine følelser. Tavshed er at ignorere, lukke af og skabe et tomrum, så man ikke kan komme til vedkommende.”

Raffineret form for psykisk vold
”Hvis du er udsat for psykisk vold, er det nødvendigt, at du forstår, at volden ikke kun er verbal kritik og overgreb. Du kan også blive afvist. Afvisningen kan tage mange andre former, som også er raffinerede. Din partner trækker sig, skifter emne, afleder, når du vil tale om noget, der er vigtigt for dig. Det kan også være, at du mærker en irritation i stemmen eller at det, du siger, bliver fordrejet”, påpeger Susanne Møberg.

Uanset hvilken afvisningstaktik, din partner benytter sig af, giver det dig ifølge Møberg et billede af, at du ikke er noget værd, og at du ikke er værd at elske – i hvert fald, hvis denne afvisning af dig er systematisk og gentager sig:

”Vi kan alle indimellem føle, at vi ikke bliver set og hørt, men for at der skal være tale om psykisk vold, skal det være et mønster, hvor du oplever at blive usynliggjort igen og igen. Når det er psykisk vold, så er det systematisk, gentagende, og vedvarende. Det er ikke det samme, som hvis din partner er konfliktsky og lukker af for at beskytte sig selv. I den situation er tavsheden ikke altid et magtmiddel, som han bruger imod dig.”

Tavshed er vanskeligt at håndtere
”Den psykiske vold indebærer, at der ikke er et ønske om fælles løsninger, men kun om at have magt. Den magt udspiller sig typisk også andre steder i forholdet. Det kan være, at du bliver mødt med kritik, at du bliver truet eller at du bliver nedgjort”, lyder det fra Susanne Møberg.

”Grunden til, at det er så svært at klare tavsheden, er, at tavshed og afvisning spiller på noget af det dybeste i os, nemlig om vi føler, at vi er noget værd. Samtidig spiller tavsheden på vores frygt for at miste. Derfor er det meget ydmygende, frustrerende og smertefuldt for den, det går ud over. Vi mennesker har behov for at blive set og hørt af de mennesker, der står os nær.”

Som eksempel på, hvordan afvisning og tavshed rammer os hårdt, nævner Susanne Møberg et eksperiment, hvor en mor er i et nært samspil med sit spædbarn. Pludselig vender hun sig væk, hvorefter den lille bliver mødt med et forstenet og tomt ansigtsudtryk:

”Det er hjerteskærende at se, fordi barnet går fra at være lykkelig til at blive dybt frustreret i de få minutter, der går, før moderen igen vender sin opmærksomhed mod barnet.”

Ifølge Møberg er det samme reaktion, skolebarnet oplever, når han eller hun bliver frosset ude og afvist af klassekammeraterne i skolegården.

”Det sætter dybe spor, for det handler grundlæggende om, hvorvidt man føler sig set og hørt og om, man overhovedet er noget værd som menneske. Her kaldes det mobning.”

Trusler om afvisning
En grundlæggende følelse i samspillet med en narcissistisk parter er ifølge Møberg, at han forlader dig, hvis du ikke gør, som han eller hun vil. Indimellem sætter han måske endda ord på denne underliggende trussel og truer dig med skilsmisses, hvis du ikke gør, som han befaler:

”Sammen med en narcissist er der en konstant underliggende utryghed, om at du vil blive svigtet og kasseret, hvis ikke du gør, som han eller hun vil. Det er derfor, mange partnere til narcissister går på listesko. Man tilsidesætter sig selv, og tager ikke emner op for at undgå hans reaktion og for at forebygge dårlig stemning. Det er noget af det væsentligste, der foregår i et spil med en narcissist.”

Her er det ifølge Susanne Møberg vigtigt at gå et spadestik dybere og fokusere på, hvorfor han møder dig med tavshed og afvisning:

”Det er for at få magten og kontrollen i forholdet og måske for at skjule noget. Afvisning og tavshed er et magtspil. En narcissist kan ikke andet. Han evner ikke at give nærhed. Han eller hun har ikke et ønske om at løse uoverensstemmelser eller konflikter via en dialog. Han ønsker udelukkende at få dig til at underlægge dig hans ønsker og synspunkter. Når du ikke gør det, er tavshed og afvisning er en form for afstraffelse, som skal få dig til at give efter.”

Han vil være i fokus
”Det, der i bund og grund sker, når man møder tavshed, er, at det fratager én friheden til at udtrykke sine grænser, ønsker og behov, fordi du hele tiden er opmærksom på din partner. Du tvivler på din egen dømmekraft, du bliver usikker og bange. Derfor er det ikke unormalt, at ofre for psykisk vold ender med at udvikle angst, depression og PTSD.”

Ud over at tavsheden er et magtspil, tjener den også et andet formål for en partner med en narcissistisk personlighed:

”Narcissisten har brug for opmærksomhed og for, at nogen beskæftiger sig med ham. Ved at være afvisende og tavs, sikrer han sig, at han hele tiden er i fokus. Han binder dig til sig med denne afvisning og tavshed. Det ville være bedst for dig at vende dig om og gå, men der opstår en binding. Der kan være spor fra din barndom, hvor du var bange for ikke at være god nok og bange for at miste.”

Hvis du fra barnsben er vant til at leve med en utryg form for kærlighed, kan du ifølge Møberg lettere komme ud i sådan nogle mønstre:

”Hvis du havde haft en følelsesmæssig sund opvækst, ville du måske ikke finde dig i den behandling. I stedet har du fået ind med modermælken, at det er sådan, kærlighedslivet er.”

I samme åndedrag gør Møberg opmærksom på, at vi alle fra tid til anden kan føle os overset, og at det ikke automatisk betyder, at vi blev omsorgssvigtede i barndommen.”

Den sunde og usunde kærlighed
I et sundt parforhold er der gensidighed, så du kan mærke, at den anden er der. Det er ikke rart at leve i et forhold, hvor du kan mærke, at din partner er halvkold, når du rækker hånden ud:

”I et balanceret forhold vil man føle sig tryg og føle, at man kan være sig selv. Man kan udtrykke sine ønsker og behov, uden at man får en dårlig stemning ud af det. Det modsatte er tilfældet i et psykisk voldeligt forhold, hvor du bliver afvist og ikke lyttet til på en oprigtig og nærværende måde. Det betyder i praksis, at du ikke får nogen hjælp og støtte fra din partner, når du har behov for det. Der er ikke nogen oprigtig, nærværende kontakt. Du bliver ikke trøstet, hvis du er ked af det, og du bliver mødt med ligegyldighed og afvisning, når du ønsker nærvær, kontakt og dialog.”

Jo mere robust, du er, desto hurtigere vil du ifølge Susanne Møberg kunne forlade forholdet:

”For pokker, man skal ikke være i sådan et forhold. Der er ingen, der kan holde til det. Du skal få øje på, at du er i et forhold, hvor du ikke møder kærlighed. Det kan være skiftevis varmt og koldt, men når kærligheden indimellem er der, er det et spil for at opnå noget – og det er ikke kærlighed.”

Svært at komme væk
”I et psykisk voldeligt forhold mister man sig selv så meget til sidst, at det er svært at finde overskuddet til at komme videre”, fastslår Susanne Møberg og gør opmærksom på, at tavsheden i virkeligheden er en form for tomrum, hvor enhver tolkning er mulig: ’Nu er jeg ikke god nok. Nu har jeg gjort noget forkert’. Du begynder at gætte på, hvad der er galt, og hvad er der galt med dig. Du tænker ikke, at der er noget galt med din partner, som er tavs. Du tænker, at det er dig, der har sagt eller gjort noget forkert.

”Derfor er det også så svært at komme væk, og jeg har dyb respekt for de mennesker, der forsøger at komme fri af et usundt forhold. Det skal du have hjælp til. Du skal have hjælp til at få sat ord på for at gennemskue, hvad du bliver udsat for. Hvis din partner har narcissistiske træk, har han altid helt andre hensigter med alt det, han siger og gør, end du overhovedet har fantasi til at forestille dig. Derfor er det så godt, at vi er begyndt at tale og skrive om den psykiske vold, så man kan begynde at genkende tegnene.”

Når det går op for dig, at du har været en brik i din partners spil om magt, kan du blive meget træt:

”Nogle er nærmest ved at kaste op over det. De har været så optagede af den søde og kærlige partner, de oprindeligt faldt for, at det er uhyggeligt at opdage, at han måske i årevis har kørt et spil – en vekselvirkning mellem tavshed, kritik, afvisning, nedgøring og kærlighed. Det er derfor, det er så vigtigt at indse, at det ikke er dig, der er noget galt med, når den anden er tavs – selv om du kan komme til at føle det. ”

Hvis du vil vide mere om den narcissistiske partner og om, hvordan du styrker dig selv, kan du læse Susanne Møbergs bøger: Forelsket i en narcissist og Glad igen efter en narcissist. Du kan spare penge ved at købe begge bøger i en samlet pakke.

Forelsket i en narcissist Glad igen forside lille