Kan du slutte fred med dine aldrende forældre, hvis de har været psykisk voldelige hele dit liv?

Ikke alle mennesker har en lykkelig barndom. Nogle vokser op med forældre, der udsætter dem for psykisk vold. Krænkelserne kan fortsætte helt indtil den dag, hvor dine forældre er gamle og ligger på deres dødsleje. I den situation kan det være omsonst at håbe på en happy ending

Old people dreamstime xs 58229060Mennesker bliver ikke nødvendigvis mildere med alderen. Det gælder også dine forældre, hvis de har været kritiske, nedladende eller fordømmende overfor dig det meste af dit liv.

Det er ikke alle børn, der vokser op i et harmonisk og kærligt hjem, hvor de føler sig elskede, som de mennesker, de er.

Det kan godt være, at der er orden, mad på bordet og skønne omgivelser, men det er ikke det samme som, at der er tale om en lykkelig familie. I mange hjem er der dybe konflikter, og ikke alle forældre er gode for deres børn. Derfor oplever mange – også voksne børn – at deres forældre bliver ved med at overskride deres grænser med nedladende kritik, bagtalelse og andre ubehageligheder.

Disse problemer skriver terapeuten Claire Jack om i et indlæg i Psychology Today. Hun påpeger, at mange voksne børn fantaserer om en lykkelig slutning, når deres psykisk voldelige forældre er gamle og skrøbelige. Hvis du er en af dem, der har været udsat for psykisk vold i barndommen, skal du imidlertid ikke sætte næsen op efter en happy ending. Du risikerer nemlig at blive svært skuffet.

Mange slår hånden af deres forældre
Mange af de mennesker, der er udsat for psykisk partnervold, har ifølge Ask Elklit, der er professor ved Videnscenter for Psykotraumatologi ved Syddansk Universitet, været udsat for psykiske eller fysiske overgreb allerede i barndommen. Disse overgreb kan finde sted både i strandvejsvillaen og i det sociale boligbyggeri:

”Hvis du er vokset op med forældre, der vedvarende er kritiske over for dig, har du allerede fra barnsben vænnet dig til at blive nedgjort, kritiseret og frosset ude. På den måde er den psykiske vold  blevet en normalitet i dit liv”, fortæller professoren. Han vurderer, at en vigtig grund til, at mange voksne – både kvinder og mænd – lever i psykisk voldelige parforhold, er, at de ikke har fået gjort op med forældrenes grænseoverskridende adfærd:

”Men undersøgelser viser, at mange voksne børn bryder med deres forældre, fordi forældrene bliver ved med at overskride børnenes grænser højt op i alderen.”

En Gallupundersøgelse, der er gennemført for Berlingske i 2013 dokumenterer, at mere end hver femte dansker helt eller delvist har brudt kontakten til deres forældre, eller også overvejer de at gøre det. Blandt dem, der på et tidspunkt har slået hånden af forældrene, har hver tredje ikke siden genoptaget kontakten.

”Hvis du som barn har været udsat for at blive devalueret systematisk af dine forældre og stadig bliver det som voksen, så kommer bruddet. Når vi ser på tallene i Danmark, er der virkelig mange voksne børn, som vælger at slå hånden af deres forældre.”

Fantasien om en undskyldning
Selv om du har haft et livslangt problematisk forhold til den ene eller begge dine forældre, bliver du på et tidspunkt opmærksom på, at din eller dine aldrende forældre ikke vil leve evigt. Du kan se, at de bliver fysisk eller mentalt svagere:

”Du fortæller dig selv, at uanset, hvordan de har opført sig overfor dig i fortiden, kan du nu slutte fred med dem og få løst nogle af de problemer, der har præget jeres forhold. Dette er din chance for at få det forhold til din mor eller far, som du altid har ønsket dig. I og med at de bliver ældre og skrøbeligere og nærmer sig afslutningen af deres liv, vil de sikkert blive nemmere at have med at gøre, vil de ikke?”, spørger Claire Jack. Svaret vil ifølge terapeuten ofte være 'nej':

”Dette er, hvad jeg kalder en barndomsfantasi. Barnet i dig, som er blevet trukket ned, kritiseret, afvist eller følelsesmæssigt omsorgssvigtet, har en fantasi om, hvordan en genforening vil tage sig ud.”

Fantasien fra barndommen er ifølge Claire Jack drevet af et ønske om, at alt skal blive godt. Den smerte, som dine forældre eller din ene forælder har påført dig, skal forsvinde, idet du håber, at I kan få et godt forhold. Måske håber du, at I for første gang nogensinde vil være i stand til at opnå en dyb forståelse. Du håber, at dine forældre vil undskylde deres opførsel eller i det mindste komme med en forklaring på, hvorfor de optrådte, som de gjorde:

”Der er ofte et håb om, at du kan slutte fred med forælderen, og at dine forældre vil møde dine behov, måske for første gang.”

De samme mennesker inderst inde
Desværre er det ifølge Claire Jack usandsynligt, at dine aldrende forældre lige pludselig vil forandre sig blot fordi, de er ældre og mere skrøbelige. Inderst inde er de nemlig stadig de samme mennesker, som de altid har været.

Selv om der godt kan være nogle undtagelser, er dette ifølge terapeuten nogle af de reaktioner, som mange voksne børn oplever, når de forsøger at skabe en forbindelse til deres aldrende forældre efter at have levet et relativt uafhængigt liv:

  • Der kommer ingen undskyldning: Voksne børn håber ofte, at deres forældre vil undskylde for deres adfærd. Vi elsker scenen på dødslejet, hvor forælderen undskylder. Denne scene kan finde sted, men du kan også risikere, at du aldrig får nogen undskyldning og måske får at vide, at din forælder aldrig har brudt sig om dig.
  • Dine forældre skriver historien: Du kan også risikere, at dine forældre holder fast i deres version af virkeligheden, og dermed afviser dine oplevelser. Du kan få at vide, at det, du har oplevet, er ren og skær fantasi. De har stadig deres version af fortiden, og hvis din erindring adskiller sig fra deres, kan du få at vide, at du opdigter noget, der ikke er sket. Dette fænomen bliver betegnet 'gaslighting'. Udtrykket stammer fra titlen på en gammel gyserfilm med Ingrid Bergmann i hovedrollen. I filmen bliver hun gift med en mand, der forsøger at få hende til at tro, at hun er forstyrret og sensitiv. Det gør han blandt andet ved at dreje op og ned for gassen, så lamperne blinker, hvorpå han bilder hende ind, at hun ser syner. Gaslighting – som også bliver kaldt ’crazy making' – er en form for psykisk vold, der har til formål af få dig til at tvivle på, om du egentlig er rigtig vel forvaret.
  • Dine forældre finder nye måder at udsætte dig for psykisk vold på: Hvis dine forældre har været psykisk voldelige, er det sandsynligvis bare sådan, de er som mennesker. De vil i så fald altid være i stand til at finde på nye måder at krænke dig på. Hvis de ikke går efter at ramme dig, kan du komme ud for, at de i stedet taler nedsættende til dine børn.
  • Du føler måske ikke, at I kan have en samtale: Du har måske et billede i hovedet af, hvordan det vil føles, hvis du og dine forældre har en åben samtale om, hvordan deres adfærd har skadet dig gennem livet. Selv om det ville være skønt at opnå en gensidig forståelse, er det ikke nødvendigvis realistisk. Du kan også komme ud for, at dine forældre ikke har den følelsesmæssige kapacitet, der skal til for at sætte sig ind i, hvordan du har oplevet livet med dem. Derfor kan du opleve, at dine forældre vil afvise dine ord som irrelevante.

Spørgsmålet er derfor ifølge Claire Jack, om fantasien om følelsesmæssig nærhed overhovedet giver mening. Du risikerer at blive skuffet.

Hvis dine forældre har mobbet, nedgjort og kritiseret dig, og du har fået dine grænser overtrådt, har du imidlertid en stor mulighed for at vinde kontrollen tilbage ved at sige til dig selv, at det handler om DIG, ikke om dine forældre.

Det handler ifølge Claire Jack om, hvordan du vælger at redefinere dine grænser og dine handlinger uden at fokusere på, hvad dine forældre gør eller ikke gør. Derved kan du gribe muligheden for at vokse og være den datter eller søn, som du selv foretrækker at være - uagtet dine forældres måde at agere på.

Kilder: PsychologyToday.com og PsykiskVold.dk