Derfor er det stort set umuligt for dig at vinde en diskussion

Vi mennesker søger med lys og lygte efter netop de argumenter, der støtter vores egne synspunkter. Derfor kan det være skønne spildte kræfter at diskutere og skændes, også selvom du har masser af gode argumenter i ærmet

Har du prøvet at diskutere med din chef, din veninde, din mor eller din partner kun for at nå frem til, at han eller hun ikke fatter en brik - så har du måske ret i din antagelse.

Vi mennesker er tilbøjelige til kun at lytte til de argumenter, der støtter vores eget synspunkt. På den måde har vi en tendens til at stå fast på det, vi i forvejen mener – også selv om vi bliver præsenteret for nye, gode og særdeles saglige argumenter om det modsatte.

Som mennesker er vi ifølge Jason Whiting fra Brigham Young University primært styret af følelser, og det er ud fra vores følelser, at vi udformer vores synspunkter og livsholdninger. Når vi ofte omgiver os med mennesker, der har det samme livssyn som os selv, bidrager disse mennesker til, at vi kan holde fast i vores eget verdensbillede.

Fornuft og følelse
Undersøgelser viser, at når vi bliver præsenteret for fakta omkring komplicerede emner, udvælger vi de fakta, der understøtter vores allerede eksisterende synspunkter. Samtidig bagateliserer vi de fakta, der modsiger vores personlige overbevisninger. Det er som, om vi nærmest håndplukker de argumenter, som vi selv mener, at vi kan nyde godt af. Derfor er ophedede diskussioner ifølge Whiting ofte det rene spild af tid. Din modpart har allerede fra start låst sig fast på sit eget synspunkt, så trods et solidt arsenal af fakta, kan du risikere at tale for døve øren.

Årsagen til, at det kan være så svært at få andre mennesker til at lytte til fakta, er, at livet er komplekst. Som mennesker har vi brug for at forenkle det, så det bliver mere overskueligt for os. Derfor skaber vi hver især vores egen virkelighed, som vi kan håndtere. Eftersom en sag ofte har mange sider, er det typisk ret let at finde netop de argumenter, som bekræfter vores egen opfattelse af virkeligheden. På den måde kan fronterne blive trukket hårdt op, når diskussionen er rødglødende, fordi vi deler verden op i de mennesker, der er med os og dem, der er imod os.

Tvivlens nådegave
Den franske filosof, forfatter, dramatiker og samfundskritiker Voltaire har på et tidspunkt sagt: ’Tvivl er ubehageligt, sikkerhed er latterligt'.

Vi kan alle sammen godt lide at have ret, og tendensen til at håndplukke argumenter blev vist i et eksperiment i 1950’erne, hvor psykologer fra Dartmounth og Princeton univesiteterne bad studerende fra begge universiteter om at se en fodboldkamp mellem universiteterne. Efterfølgende viste det sig, at de studerende fra Princeton havde et skarpt fokus på de fejl, holdet fra Dartmounth begik, mens de tog meget mere let på fejl, begået af holdet fra deres eget universitet og vice versa. 

På den måde er vi som mennesker ikke videre rationelle. Når først vi har investeret følelser i en sag, som tilfældet er med sportsholdene, er det primært følelser - og ikke fakta - der styrer vores observationer.

Næste gang du befinder dig i en hæftig diskussion, gør du derfor klogt i at huske på, at fakta ikke er nok til at overbevise mennesker omkring dig om, at du har ret. I stedet kan du ifølge Whitingmed fordel forsøge at forstå de underliggende følelser, der ligger til grund for deres argumenter. På den måde kan du bedre nå ind til kernen i stedet for at kaste dig ud i en endeløs diskussion, som bidrager til at grave grøften mellem jer dybere.

Kilde: PsychologyToday.com