Succes med behandling af voldsudøvere

Organisationen ’Dialog mod vold’ har succes med behandling af voldsudøvere. I en undersøgelse svarer hele 84 procent af udøverne, at de ikke har udøvet vold i nære relationer, efter at de var startet i behanding, og det kommer voldsudsatte børn og partnere til gode

Vold i barndommen trækker spor langt op i voksenlivet. Hele 62 procent af de kvinder og mænd, der er udsat for partnervold, har også oplevet vold i barndomshjemmet, mens hele 71 procent af voldsudøverne er vokset op med vold i  hjemmet. Det viser en undersøgelse fra organisationen ’Dialog mod vold’, som er udgivet i august 2020 med titlen 'Klienterne, volden og effekten af behandlingen'.

Tal fra undersøgelsen viser samtidig, at en svær opvækst ofte øger risikoen for partnervold, uanset om der er tale om fysisk, psykisk eller seksuel vold:

Tallene viser, at 41 procent af de voldsudøvere, der har været i behandling hos 'Dialog mod vold', er vokset op i hjem med misbrug, mens 48 procent har været udsat for mobning i skolen. Hver fjerde - eller 26 procent af voldsudøverne - har selv et kritisk forbrug af rusmidler, mens 43 procent har psykiatrisk diagnose eller har været indlagt på psykiatrisk afdeling. Kun 16 procent har ikke været berørt af nogen af de ovennævnte risikofaktorer.

Flotte resultater af indsatsen
Den glædelige nyhed midt i disse dystre tal er, at 84 procent af udøverne svarer, at de ikke har udøvet vold i nære relationer, efter at de var startet i behandling. En vigtig del af behandlingen består i at få værktøjer til at håndtere vrede og aggression og håndtere konflikter.

Blandt de 16 procent, der havde udøvet vold i nære relationer under behandlingsforløbet, var volden primært blevet udøvet i starten af behandlingsforløbet. Tallet 16 procent skal dog tages med et gran salt, idet en tredjedel (34 procent) af de voldsudsatte partnere angiver, at de har været udsat for vold under udøvers behandlingsforløb. Det er en højere andel end i udøvernes svar, hvor 16 procent angiver at have udøvet vold i nære relationer under behandlingsforløbet.

Helhedsorienteret indsats
Rapporten tydeliggør ifølge konklusionen fra ’Dialog mod vold’, at vold i nære relationer er en kompleks problemstilling, der kræver en helhedsorienteret indsats, hvor både voldsudøveren, den voldsudsatte og børnene får den hjælp, de har behov for:

’Resultaterne fra denne rapport understreger, at vold i nære relationer er forbundet med negativ social arv. Hvis vi skal nedbringe antallet af børn fra voldsudsatte familier, der selv bliver udøvere eller udsat for vold i voksenlivet, er der behov for systematisk opsporing og tidlig indsats.’

I tabellen her ses, hvilke faktorer, der øger risikoen for, at en partner bliver voldsudøver. Tabellen viser, at 71 procent af de voldsudøvere, der har været i behandling hos 'Dialog mod vold', selv er opvokset i hjem med vold:

Risikofaktorer

Kilde: Klienterne, volden og effekten af behandlingen, august 2020