En dyb følelse af sorg er en konsekvens af psykisk vold

Det er sorgfuldt at være udsat for psykisk vold, uanset om det er en partner, en forælder eller en anden nær relation, der er tale om. Sorgen er naturlig, for i en usund relation kan du miste meget livsenergi og mange muligheder - og måske endda dine drømme og din tillid til verden

Sorg dreamstime xs 156704901Sorg og melankoli er en naturlig konsekvens af at være vokset op med en narcissistisk forælder eller af at have mistet drømmen om en happy ending i et psykisk voldeligt forhold.

”Sorg er en reaktion på tab.”

Sådan lyder det fra psykolog og forfatter Ramani Durvasula, som har specialiseret sig i narcissisme og psykisk vold.

Traditionelt forbinder vi ifølge Ramani sorg med dødsfald, men der kan også være sorg forbundet med en skilsmisse eller med at miste sit job eller sit hjem. Når vi mister, går vi ofte igennem en sorgperiode, hvor vi mentalt giver slip på det, vi har mistet.

Imidlertid kan det føles ulogisk, at du føler dig sorgfuld, efter at du er kommet ud af et psykisk voldeligt parforhold - et forhold, som har budt på så mange nedture og utrygge og svære stunder. Ifølge Ramani er der dog adskillige ting, du kan sørge over, når du vinker farvel til en narcissistisk og psykisk voldelig partner. Det kan blandet andet være drømmen om, hvordan I kunne have haft det sammen, hvis virkeligheden havde været en anden.

Flere former for sorg
Hvis du har eller har haft et narcissistisk menneske tæt inde på livet, kan sorgen ifølge Ramani antage mange former:

  • Du kan sørge over alt det, I kunne have haft sammen, hvis bare...
  • Du kan sørge over din barndom, hvis en af dine forældre eller begge har narcissistiske træk
  • Du kan sørge over din mistede tillid til verden
  • Du kan sørge over, at du har mistet troen på andre mennesker
  • Du kan sørge over alle de muligheder, du har mistet eller forspildt
  • Du kan sørge over, at den forestilling, du havde, om, hvordan dit liv skulle være, er brudt sammen
  • Du kan sørge over, at du har mistet troen på, at verden er fair og retfærdig.

”Det er meget at sørge over”, påpeger Ramani Durvasula.

Psykisk vold i barndommen
Hvis du har været udsat for psykisk vold i barndommen, kan du allerede tidligt i livet have været sorgfuld, påpeger Ramani:

”En barndom med en narcissistisk forælder kan være kronisk skuffende. Det skyldes, at en narcissist sætter sine egne behov over alle andres. ”

Barndommens psykiske vold kan føre til en melankoli, som du bærer med dig i livet. Mennesker, der har været udsat for psykisk vold, smiler, men ifølge Ramani kan der gemme sig en tristhed og melankoli bag smilet.

”Som voksen kan beslutningen om, hvorvidt du skal holde kontakten med din narcissistiske forælder eller forældre blive ret kompliceret. Deres blotte tilstedeværelse kan nogle gange udløse en form for sorg over det tabte i barndommen eller tabet af den relation, du selv havde håbet, at du kunne få til dine forældre.”

Imidlertid skal du ikke forvente, at dit forhold til en narcissistisk forælder bliver bedre, når du er voksen eller bliver ældre. Ifølge Ramani vil manipulationen og de passivt-aggressive udbrud fortsat karakterisere jeres forhold til hinanden:

”Det er som om, du genspiller sorgfølelsen igen og igen hver gang, du ser dem.”

Sorg over en narcissistisk partner
Relationen til en narcissistisk partner, der udsætter dig for psykisk vold, kan ifølge Ramani Durvasula have fællestræk med relationen til narcissistiske forældre:

”Forholdet var eller er temmelig ulykkeligt, og alligevel sørger du over det, når det er slut. Det er en klassisk del af forholdet til en narcissist, og det gør det forvirrende, når forholdet slutter.”

Mange mennesker fejlfortolker følelsen af sorg og bliver i tvivl om, hvorvidt de har begået en fejl ved at forlade den narcissistiske partner, når de føler sig sorgfulde. Derfor kan sorgen føre til, at du falder i og vender tilbage til det usunde forhold.

”I forholdet til en narcissist, foregår meget i dit hoved. Du forsøger at overbevise dig selv om, at forholdet var bedre, end det var”, påpeger Ramani. Når du på den måde digter en solstrålehistorie, begynder du at sørge over tabet af det, som kunne have været – i stedet for at se mere nøgternt på, hvor ulykkelig du var en stor del af tiden.

Mange svære følelser
Hvis din partner har mange narcissistiske træk, kan du opleve en svær kombination af følelser, når forholdet er slut. Det kan være følelser som tristhed, fortrydelse, forvirring, vrede og mange andre negative sindsstemninger.

Ifølge Ramani kan netop forvirringen få dig til at længes tilbage til forholdet, idet du håber, at du kan få det, som du ikke fik, og som du drømmer om at få. Det kan også være, at du føler dig afhængig af din partner eller ekspartner, og at du af den grund føler dig sorgfuld. Imidlertid er der i disse situationer ikke tale om det, Ramani kalder ’en sund sorg’.

”Sund sorg er en naturlig proces, som opløser sig selv over tid”, lyder det fra Ramani Durvasula. I den forbindelse nævner hun, at følelsen af sorg også kan være meget kompliceret. Det kan være tilfældet, hvis et narcissistisk menneske dør. I den situation vil du kunne opleve mange komplicerede og modsatrettede følelser.

Sorgen over at miste håbet
Når du mister et narcissistisk menneske i dit liv, handler sorgen ikke altid om netop dette menneske, men mere om det håb, du havde for jeres fælles relation.

Sorg er ifølge Ramani ikke et tegn på, at du har truffet et forkert valg ved at give slip på et narcissistisk og psykisk voldeligt menneske. Sorgen er en naturlig proces, som er forbundet med at give slip, og du kan få brug for hjælp til at komme igennem sorgen.

Kilde: YouTube.com

Bliver jeg nogensinde god nok Forelsket i en narcissist