Du kan udvikle superkræfter efter psykisk vold

Der er stort set intet godt at sige om psykisk vold, men når du er kommet ud på den anden side, kan du hente personlig råstyrke i dine dyrekøbte erfaringer. Disse livserfaringer kan give dig nye superkræfter, større selvindsigt og mere livsglæde

Gynge dreamstime s 99576160Hvis du har overlevet et psykisk voldeligt forhold, er du stærkere end du tror, og du har sandsynligvis udviklet superkræfter og værdifulde personlige egenskaber.

Det er en myte, at kvinder - og mænd - der er udsat for psykisk vold, er svage. Det kræver styrke at overleve i en usund relation uden at knække helt sammen. Samtidig kræver det et stort mod at forlade en psykisk voldelig partner, og det kræver råstyrke at holde fast i dig selv og dine oplevelser, hvis mennesker omkring dig har et helt andet billede af din partner, end du selv har.

Alt for mange voldsudsatte bliver ramt af stress, angst, depression og PTSD, men hvis du er kommet ud på den anden side, efter at have været i et psykisk voldeligt forhold, kan du bryste dig af at have gennemført en sand kraftpræstation. Et psykisk voldeligt parforhold er både nedbrydende, forvirrende og skadeligt, men når du forhåbenligt får rakt ud efter hjælp og gradvist får samlet dig selv op igen, kan de barske livserfaringer føre til personlig vækst og give dig superkræfter. Disse superkræfter vil forhåbentlig også forhindre, at du igen møder en partner, som ikke er god for dig:

Dr. Ramani er psykolog og rådgiver mange kvinder og mænd, som har været udsat for psykisk vold. Hun peger i en video på Youtube på 8 superpowers, som du kan have udviklet, hvis du har levet sammen med en narcissistisk partner:  

  1. TÅLMODIGHED: I et psykisk voldeligt parforhold, udvikler du evnen til at være tålmodig. Selv om din tålmodighed viser sig at være spild af tid i det psykisk voldelige forhold, er netop evnen til at udvise tålmodighed en superpower. Mange andre relationer i dit liv nyder gavn af din evne til at være tålmodig. Det gælder forholdet til dine børn, relationerne til din kolleger, dine vennerelationer og forholdet til din familie. I det psykisk voldelige forhold har du lært at tænke, før du taler og at undgå ligegyldige kampe. Du er blevet ekspert i tålmodighed. Beklageligvis har du spildt denne evne på den forkerte mand – eller kvinde – men nu kan du bruge din tålmodighed i relationer, som er gode og sunde for dig.
  2. MODSTANDSKRAFT: Enhver kvinde – eller mand - der formår at overleve et psykisk voldeligt parforhold - og som stadig er i stand til at grine og smile, dyrke gode venskaber og måske endda stole på kærligheden igen - har modstandskraft som en vaskeægte superpower. Når du har levet i en alternativ virkelighed og hele din eksistens er blevet nedvurderet, har du udviklet en modstandskraft, som vil være en fordel for dig i dit liv fremover. Du er en korkprop, der hele tiden finder vej til overfladen.
  3. MENNESKEKUNDSKAB: Når du har været i et psykisk voldeligt parforhold, kan du efterfølgende opleve, at du er skeptisk i forhold til andre mennesker. Du har ikke længere den samme tillid til, at mennesker omkring dig vil det det godt. Denne egenskab er værdifuld, fordi du er i højere grad blevet en menneskekender. Fremover vil du være mere opmærksom på advarselstegn og stole mere på din intuition, så du kan trække dig ud af usunde relationer langt tidligere. Du vil hurtigere gennemskue mennesker, der manipulerer og gaslighter dig. Det kan være, at du nu tænker, at du ikke giver mennesker en ærlig chance, men virkeligheden er, at du tidligere har givet et eller flere mennesker i dit liv alt, alt for mange chancer. Nu ved du, at du skal lytte til dit eget instinkt.
  4. GRÆNSESÆTNING: Når du har været i et psykisk voldeligt parforhold, gennemskuer du hurtigere, hvilke mennesker der er giftige for dig. Du har i det psykisk voldelige forhold lært betydningen af at sætte grænser, og denne evne vil komme dig til gavn i forhold til venner, familie, kolleger og potentielle kærester. Du har nu den superpower, der skal til, for at du kan trække dig væk fra mennesker i dit liv, som nedgør dig, truer dig, holder dig tilbage, ikke tager dit ord for gode varer eller ikke er til at stole på. Det kan være familiemedlemmer, som bagtaler dig eller venner, som kan være ubehagelige bekendtskaber. Hvis du formår at finde modet til at sende en psykisk voldelig person ud af dit liv med en enkeltbillet, kan du også gøre det med andre mennesker, som ikke er gode for dig og dit psykiske velvære. Du kan samtidig blive mere frygtløs i forhold til at være alene, fordi du af bitter erfaring ved, at det er bedre at være alene, end det er at være sammen med mennesker, som skader din mentale sundhed og måske også dine børns.
  5. UAFHÆNGIG: Du udvikler større uafhængighed, så du ikke i samme udstrækning som tidligere indgår i forhold, som ikke er gode for dig. Du stopper med at bortforklare hårde ord og lader ikke tvivlen komme et andet menneske til gode igen og igen, hvis dette menneske sårer dig og gør dig ondt. Større uafhængighed betyder, at du ikke længere vil være en del af dynamikken i dysfunktionelle familier eller andre relationer. Du værdsætter dig selv og er ikke afhængig af andre menneskers accept af dig og det liv, du vælger at leve.
  6. EVNE TIL AT HVILE I DIG SELV: Når du er fri af et psykisk voldeligt parforhold, begynder du at føle dig stadig bedre tilpas i dit eget selskab. Du indser, at det er langt bedre at være alene, end det er at være i en giftig relation. Selv om du måske godt kan savne en partner, ved du med dig selv, at singlelivet er uendeligt meget bedre end livet med en psykisk voldelig partner. Når du lærer at nyde dig eget selskab, lærer du samtidig, at du aldrig vil tage til takke med at være i selskab med mennesker, som ikke er gode for dig.
  7. ANSVARLIGHED: Du lærer at tage ejerskab for det, du selv bidrager med i dine relationer til andre. Efter et psykisk voldeligt parforhold har du været nødt til at kigge på dig selv og analysere dig frem til, hvordan du kunne havne i sådan en usund relation. Du har måske søgt tilbage til din barndom for at forstå, hvordan usunde relationer i din familie kan have påvirket dig i dit voksne liv. At være udsat for psykisk vold er et wake up call, hvor du lærer at tage ansvar for din egen del af den dysfunktionelle relation. På den måde minimerer du risikoen for med bind for øjnene at møde en ny, psykisk voldelig partner. Selv om det kan være hårdt at kigge indad, er det ikke nær så hårdt, som det er at være i et usundt og nedbrydende parforhold. I stedet tager du ansvar for dig selv, holder fast i dig selv og sætter sunde grænser. Det kan være en lang rejse, og på den rejse er der intet så godt som at være i følgeskab med andre, der har været igennem det samme, som du har. Mennesker, som umiddelbart forstår dig.
  8. AUTENCITET: Når du lykkes med at komme ud på den anden side af et psykisk voldeligt parforhold, har du styrket din evne til at være autentisk – til at være dig selv. Du er bedre til at stå ved dig selv og det menneske, du er på godt og ondt.

Kilde: Youtube.com