Forretningskvinde og mor til fire dømt for mishandling og vanrøgt af sine døtre

I februar blev en 48-årig kvinde idømt to års fængsel for mishandling, vanrøgt og psykisk vold af sine fire døtre under deres opvækst. De fire døtre er i dag henholdsvis 24, 18, 15 og 14 år gamle, og udadtil var facaden blankpoleret

Vi har en forestilling om, at alle mødre - ig fædre - elsker deres børn og ønsker dem alt det bedste i livet. Selv om langt de fleste forældre lykkeligvis har det sådan, så findes der også mødre - og fædre -  som ikke er i stand til at elske, som mangler evnen til empati, og som udsætter deres børn for psykisk vold og andre former for misrøgt.

Det er tilfældet i en sag, som blev anmeldt til Fyns Politi af Odense Kommune. Sagen handler om en mor, som siden 1996 har udsat sine fire døtre for mishandling, vanrøgt og psykisk vold. Den nu dømte mor blev ifølge politiet anholdt og varetægtsfængslet den 5. november 2020. På baggrund af anmeldelsen blev der iværksat en større efterforskning, hvor der blandt andet er afhørt en lang række vidner med kendskab til familien. 

”Der er tale om en meget alvorlig sag om systematisk mishandling, vanrøgt og psykisk vold begået over for de fire døtre gennem en årrække. Det har krævet en omfattende efterforskning fra politiets side, og dertil kommer, at sagen har kørt over otte dage i retten”, påpeger anklager Lise Dyrby Nielsen, som er tilfreds med dommen.

§ 243 om psykisk vold
Moderen er ifølge politiet dømt for en lang række forhold begået over for hver af sine døtre. Ud over mishandling og vanrøgt efter straffelovens § 245 og § 213, er der tillige dømt for psykisk vold efter straffelovens § 243.

Bestemmelsen om psykisk vold trådte i kraft i april 2019, og der er indtil nu kun afsagt få domme efter denne bestemmelse. De tidligere domme har ifølge politiet hovedsageligt primært handlet om psykisk vold mellem samlevende. Sagen mod moderen adskiller sig fra de tidligere sager, fordi den psykiske vold er begået af en forælder over for egne børn, hvilket retten har fundet, er en skærpende omstændighed, idet psykisk vold kan forhindre eller ødelægge barnets udvikling.

De fire søstre på nu 24, 18, 15 og 14 år sad hele vejen igennem side om side med tårer i øjnene og alle tegn på synlig lettelse på tilhørerpladserne. Dommer Karin Bøgh Pedersen forklarede, at retten fandt de forurettede søstres og deres fædres forklaringer troværdige. Hun mente, at der under retssagen har tegnet sig 'et entydigt billede' af, hvad hun beskriver som en indadtil dysfunktionel familie, som udadtil fremstod med en 'poleret facade'.

Dommeren beskrev den opvækst, de fire søstre har haft, som præget af en nedværdigende behandling, der 'langt overstiger almindelig opdragelse' med trusler og ydmygende krav fra moderens side og generelt nedsættende beskrivelser som 'luder', 'mongol' og 'abe'. Hun fastslog, at det i forhold til strafudmålingen er skærpende, at moderen reelt var døtrenes eneste omsorgsperson. Pigernes fædre har i lange perioder været lagt for had og kørt ud på et sidespor af moderen, og på overfladen virkede alt pletfrit.

Moren har under hele sagen nægtet sig skyldig. Hun er hovedsagligt blevet dømt på baggrund af døtrenes forklaringer. Hun valgte at anke dommen på stedet og skal forblive fængslet efter dommen.

Så skadeligt er psykisk vold mod børn
De to ældste døtre har i et interview med Ekstra Bladet beskrevet opvæksten som "et dukkehjem", hvor de var "moderens marionetdukker". Ved hjælp af trusler og ydmygelser sørgede moderen ifølge døtrene for, at pigerne altid satte hår og gik i det rigtige tøj, så der ikke var en finger at sætte på familien udadtil.

Ifølge en rapport fra Vive 'Psykisk vold mod børn i hjemmet', kan børn, der er udsat for psykisk vold, risikere udviklingsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, indadreagerende problemer, uadreagerende problemer og problemer med det sociale samspil. Jo flere graverende barndomsoplevelser et barn har haft, desto større er risikoen for negative hændelser senere i livet. Det kan være depression, alkoholisme og stofmisbrug, tidligt moderskab, rygning, ringe akademiske færdigheder, risiko for selv at udøve eller blive udsat for vold, lever-, lunge- og hjerte-sygdomme, selvmordsforsøg og tidlig død.

Børn der er berørt af psykisk vold, kan ifølge en guide til lærere på Folkeskolen.dk sætte sig meget fast i en bestemt type adfærd, denne opførsel er en afvisning af den ene forælder og en stærk alliance med den anden forælder kaldet en 'tværgående generational koalition'.

Psykisk vold bag den polerede facade
Karyl McBride, der er forfatter til bogen 'Bli’r jeg nogensinde god nok – hjælp til døtre af narcissistiske mødre', skriver i et indlæg på Psychology Today, hvor skadeligt det er for børn at vokse op med en forælder, der har stærke narcissistiske træk, og som mangler empati.

En narcissistisk forælder udsætter ifølge McBride sit barn for psykisk vold, hvilket professionelle overser, fordi sådanne forældre kan være charmerende i deres fremtoning og fremvise et image, som afspejler, hvordan de gerne vil fremstå i andre menneskers øjne. Bag hjemmets fire vægge kæmper børnene med selvudslettelse, ensomhed og smerte. En sådan mor - eller far - påtager sig ikke noget ansvar for sine egne fejl, så barnet kan få en følelse af at være dumpet i barndommen.

Ifølge Karyl McBride har vi alle i en vis udstrækning narcissistiske træk, hvilket er sundt. Problemet opstår, når en forælder har så mange og så stærke narcissistiske træk, at han eller hun skader deres børn for livet.

Psykisk vold defineres i straffeloven som 'et gentaget og kontinuerligt mønster' af handlinger eller undladelser, der har til formål at kontrollere og dominere en anden, så den person nedbrydes eller underordner sig.

"Problemet er, at det er utroligt svært at bevise, fordi det meget handler om en stemning og systematisk mundtlig chikane, siger Trine Baumbach, professor på det juridiske fakultet ved Københavns Universitet, som ifølge Ekstrabladet ikke ønsker at udtale sig om den konkrete sag i Odense. Hun fremhæver, at det desuden er svært at adskille psykisk vold og almindelig, striks opdragelse.

 Kilder: Fyns Politi, Ekstrabladet, Psychology Today, Rapport fra Vive 'Psykisk vold mod børn i hjemmet', Folkeskolen.dk

Køb bogen 'Bli'r jeg nogensinde god nok - hjælp til døtre af narcissistiske mødre'

Bliver jeg nogensinde god nok McBride