Tøjvask, støvsugning, madlavning og barsel går stadig ud over kvinders karriere

Kvinderne er dem, som laver mest i hjemmet, både i forhold til børnepasning og hjemmeskole, men også i forhold til rengøring, tøjvask, madlavning, indkøb osv. Den skæve arbejdsfordeling spænder ben for kvinders karriereudvikling

29. april 2021

"Når kvinderne i mange tilfælde stadig er primus motor i hjemmet, kommer deres beslutninger om job og karriere også til at tage mere hensyn til familielivet og den dertilhørende logistik end mændenes. Det skal der laves om på." Det skriver Nanna Simone Jensen, politisk konsulent, Lederne i et indlæg i Berlingske den 28. april.

I den forbindelse refererer Nanna Simone Jensen til en befolkningsundersøgelse blandt godt 1.500 erhvervsaktive danskere, som YouGov har gennemført. Den viser, at kvinderne er dem, som laver mest i hjemmet, både i forhold til børnepasning og hjemmeskole, men også i forhold til rengøring, tøjvask, madlavning, indkøb m.v.

YouGovs undersøgelse bakkes op af en undersøgelse foretaget blandt Djøfs medlemmer, der viser, at kvinderne generelt har taget den største tørn i forhold til børnepasning og hjemmeskole under coronakrisen.

Gammeldags kønskultur
Nanna Simone Jensen
mener, at arbejdsfordelingen i hjemmet afspejler en kultur, hvor
kvinder stadig i højere grad end mænd anses for og agerer som omsorgsperson og hovedansvarlig for hjemmet.

"Hvis vi skal opnå mere ligestilling på hjemmefronten til gavn for kvinders karriereudvikling, skal mændene på banen allerede fra familieforøgelsens start. Her spiller barselsorloven en vigtig rolle", lyder det fra den politiske konsulent, som mener, at der blandt andet er behov for, at forældre deler barslen mere lige af hensyn til kvindernes karriere og mænds tilknytning til deres børn.

Nanna Simone Jensen mener desuden, at der skal være flere muligheder for økonomisk hjælp til betaling af rengøring, børnepasning og andre huslige pligter.