Piger klar til at erobre verden, men kønsnormer holder kreativiteten tilbage

En global undersøgelse viser, at piger verden over er klar til at bryde kønsstereotyperne, men samfundet og forældrene holder dem tilbage. Kønsnormer bremser på den måde pigernes kreative leg og potentiale. Undersøgelsen er gennemført af ’Geena Davis Institute’ i samarbejde med LEGO Group i anledning af FN's Internationale Pigedag

Lego pige

11. oktober 2021

En spritny undersøgelse, der er gennemført af det amerikanske ’Geena Davis Institute’ viser, at piger verden over har mod på at kaste sig ud i forskellige former for kreativ leg. Imidlertid bliver deres naturlige nysgerrighed og kreativitet bremset af samfunds og forældres kønsnormer, efterhånden som pigerne bliver større. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med LEGO Group i anledning af FN’s Internationale Pigedag, den 11. oktober.

Næsten 7.000 forældre og børn i alderen 6-14 år har deltaget i undersøgelsen, som er blevet gennemført i Kina, Tjekkiet, Japan, Polen, Rusland, Storbritannien og USA. Undersøgelsen belyser med al tydelighed, at det er nødvendigt at bryde kønsstereotyperne for at styrke børns kreative leg og potentiale. Derfor lancerer LEGO  kampagnen ’Ready for Girls’, som hylder piger, der vil genbygge verden via kreativ problemløsning.

Forældre har kønsstereotype forventninger
Resultaterne fra Geena Davis Institute’s undersøgelse viser, at piger er klar til at erobre verden, mens forældre og samfund verden over ikke i samme grad er klar til at give pigerne den nødvendige plads til kreativ udfoldelse.

Tallene viser, at piger som udgangspunkt i mindre grad end drenge føler sig begrænsede af kønsstereotyper. Således gav 74 procent af drengene mod 62 procent af pigerne i undersøgelsen udtryk for, at der er nogle aktiviteter, der særligt retter sig mod piger, mens andre retter sig mod drenge. Pigernes brud med stereotyperne viser sig eksempelvis ved, at hele 82 procent af pigerne mener, at det er ok for piger at spille fodbold og for drenge at danse ballet. Kun 72 procent af drengene er enige i dette standpunkt.

Kigger vi på forældrene, hænger de mere fast i traditionelle kønsnormer, end børnene gør. Således viser undersøgelsen, at 85 procent af forældrene forbinder en forsker eller en atlet med en mand. 89 procent af forældrene forbinder også en ingeniør med en mand. Forældrenes stereotype syn på køn og kønsroller skaber ifølge undersøgelsen begrænsninger for pigernes kreative udfoldelsesmuligheder op gennem barndommen. 

Kønsopdelte fagområder
Undersøgelsen dokumenterer samtidig, at piger typisk bliver opfordret til at deltage kognitive, kunstneriske eller lignende aktiviteter, mens drengene typisk bliver opfordret til at deltage i fysiske aktiviteter eller i såkaldte STEM-aktiviteter. Eksempelvis vil 81 procent af forældrene opfordre pigerne til at gå til dans, og når det gælder bagning, vil 80 procent af forældrene bakke op om, at pigerne kaster sig ud i den aktivitet. Samtidig vil 80 procent af forældrene opfordre drenge til at kaste sig ud i spil eller sport.

LEGO opfordrer i forbindelse med FN’s Internationale Pigedag forældre til at yde en indsats for at bryde kønsstereotyperne via såkaldt inkluderende leg. Pigerne skal ikke køres ud på et sidespor, men have mulighed for at udvikle deres kreative sider på lige fod med drengene. Virksomheden ønsker at sikre, at ethvert barn uanset kønsidentitet føler, at det kan bygge hvad-som-helst. På den måde bliver det i højere grad muligt for alle børn at udvikle og realisere deres unikke talenter.

Kilde: Lego.com