Ligestillingsminister: Alt for længe har vi lukket øjnene over for partnervold

Partnervold er et tabu, som vi ikke taler om og spørger ind til, og på den måde svigter både samfundet, venner, familie og naboer voldsofre. Det kan vi ifølge minister for ligestilling, Trine Bramsen, ikke være bekendt, for partnervold er et samfundsansvar

Trine bramsenDet er et kæmpe svigt af ofre for partnervold, når vi som samfund ikke griber ind, mener ligestillingsminister Trine Bramsen. Foto: Claus Bjørn Larsen

25. juni 2022

"Hvert år udsættes ca. 82.000 kvinder og ca. 43.000 mænd for fysisk, psykisk, seksuel eller økonomisk partnervold. Ikke fjernt herfra. Men i Danmark. Alt for længe har vi lukket øjnene over for partnervold."

Det skriver ligestillingsminister Trine Bramsen i sit forordord til Handlingsplan og mod partnervold og partnerdrab, som blev offentliggjort i denne uge. Ifølge ministeren er volden et tabu, som vi ikke taler om og ikke spørger ind til:

"Det er et kæmpe svigt af voldsofrene. Et svigt som vi ikke kan være bekendt. Derfor skal vi have ændret samfundsopfattelsen af partnervolden. Det kan vi kun gøre, hvis vi anser partnervold som et samfundsansvar. Vi skal ændre strukturerne for at ændre kulturen."

Tabu om partnervold skal brydes
Udspillet til handlingsplanen har ifølge Trine Bramsen først og frem
mest fokus på at bryde tabuet omkring vold:

"Vold er ikke en privat sag, men noget vi som samfund skal reagere på. Vi skal blive langt bedre til at få øje på volden og spørge ind til den. Og vi skal vide, hvor man hjælper voldsofre hen. Det stiller krav til vores myndigheder og til os som familier, naboer og venner."

Ministeren påpeger, at vold i værste fald kan ende med drab. Hvert år dræbes ca. 12 kvinder af deres partner eller ekspartner. Tallet har ikke ændret sig gennem mange år.

"Det understreger, hvorfor vi skal ændre syn på volden. Hvorfor vi skal blive bedre til at reagere på den, forebygge den og sikre hjælp til voldsofre.

Vi skal passe på børnene
"Men vi skal også blive langt bedre til at passe på de
børn, der vokser op med vold i hjemmet. Deres ret til at være børn uden vold er vores ansvar. Vi svigter børnene, når vi lukker øjnene over for volden, eller lader dem være kastebold i det system, der er sat i verden for at beskytte dem", fastslår Trine Bramsen.

Regeringens udspil til handlingsplan er blevet til på baggrund af ønsker fra voldsofre, fagpersoner, krisecentre og mange andre, der er tæt på volden i dagligdagen.

"Udspillet løser ikke alle problemer med et fingerknips. Men det er vores ønske og ambition, at det skal rulle den nødvendige samfundsændring i gang. At ændringerne i strukturen skaber ændringer i kulturen. Med større fokus på volden, på tidlig opsporing af volden, hjælp til ofre, udøvere og børn."

Regeringen vil søge opbakning til en række indsatser i udspillet blandt Folketingets partier blandt andet i forbindelse med efterårets forhandlinger om udmøntningen til reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2023-2026.