Mille Dalsgård - foredragsholder, underviser, rådgiver, mønsterbryder og retfærdighedskæmper

SAMARBEJDSPARTNER: Mille Dalsgård er stifter af Barndomskriger.dk, som beskæftiger sig med at hjælpe mennesker, der er vokset op hos følelsesmæssigt umodne og narcissistiske forældre

Mille Dalsgaard 1

Mille Dalsgårds har med Barndomskriger skabt et fællesskab for mennesker, der er opvokset i følelsesmæssigt umodne og narcissistiske familier og som ofte føler sig overset, forkerte, alene og misforståede af systemet.

Med mantraet om, at vi bliver nødt til at se på årsagen i stedet for kun at symptombehandle, har Barndomskriger en vigtig mission. Barndomskrigers mission er at udbrede en større samfundsmæssig forståelse af, hvad det gør ved et menneskes krop og psyke, både i barndom og i voksenliv, at vokse op i et utrygt, stresset og ofte psykisk voldeligt miljø med forældre, der er følelsesmæssigt umodne og narcissistiske.

Psykisk vold i familier er et stort svigt, der ofte finder sted i mange Barndomskrigeres opvækstsmiljø. De fleste Barndomskrigere er, som små elitesoldater, blevet trænet af deres egne familiemedlemmer i at affinde sig med og forblive i nedbrydende familiekonstellationer. Af samme årsag ender mange Barndomskrigere med ikke kun at mistrives i deres barndom, men også i deres voksne liv, da de på grund af tillærte, uhensigtsmæssige adfærdsmønstre meget sjældent lærer at tage iltmasken på sig selv først, men i stedet giver afkald på egne følelser, ønsker og behov for at tilfredsstille andre mennesker.

I voksenlivet forbliver mange voksne børn af følelsesmæssigt umodne og narcissistiske forældre stadig i disse usunde og nedbrydende familier, og derved fortsætter den psykiske vold og sygdomsfremkaldende stress. Årsagen til dette er en tilvænning til psykisk vold i følelsesmæssigt umodne og narcissistiske familierelationer, samt en stor negligering af disse overgreb - både hos den enkelte Barndomskriger og i samfundet generelt.

Med sine foredrag deler Mille både sin faglige og personlige viden, samt erfaringer og historier fra Barndomskrigere om, hvad det gør ved mennesker at vokse op i symbiotiske og giftige familier - familier med forældre, der på mange områder stadig selv er børn, og som derfor ikke kan varetage et barns mest fundamentale behov og udvikling.

Med sine foredrag, forløb, Youtube-videoer og meget ærlige blogindlæg, hvor intet bliver pakket ind, åbner Mille Barndomskrigeres øjne for, at de ikke er forkerte, men derimod er powerfulde, unikke og fantastiske overlevere.

Mille er selv vokset op hos følelsesmæssigt umodne forældre og har qua mange års uddannelse - blandt andet i sygeplejerskefaget - sin egen baggrund og erfaringer fra klienter i egen praksis skabt undervisning, der er målrettet at hjælpe folk med at beskytte sig imod og bryde fri af usunde familiemønstre og relationer.

Mille kæmper derudover for mere oplysning om partnervold, økonomisk vold og viden om traumebinding i samfundet, da hun selv er overlever af et meget fysisk, psykisk og økonomisk voldeligt forhold. Hun har derfor prøvet på egen krop og psyke, hvad det indebærer at kæmpe en meget ulige, unfair, opslidende og farlig kamp mod det system, der burde hjælpe de voldsudsatte, men som desværre ofte stadig er med til at skade disse mennesker endnu mere.

Mille rejser blandt andet rundt i Danmark og deler sin faglige og personlige viden og erfaringer med foredragene: ”Spor efter en dysfunktionel barndom” og ”Den følelsesmæssigt umodne familie”. Mille underviser mennesker i, hvordan de bryder fri fra giftige relationer, samt hvordan de stopper den livslange skadelige stress samt bearbejder de kropslige og psykiske traumer, der oftest er en konsekvens af en utryg barndom.