Ligestillingsminister Mia Wagner på sygeorlov

Digitaliseringsminister og minister for ligestilling Mia Wagner er blevet sygemeldt, efter at hun torsdag fik et alvorligt ildebefindende og besvimede i sit hjem

1. december 2023

Torsdag besvimede ligestillingsminister Mia Wagner i sit hjem. Hun har det efter omstændighederne godt, og er nu i gang med at blive udredt. Derfor er hun ifølge Statsministeret sygemeldt indtil videre.
 
Hun har brug for ro og hvile og beder derfor pressen respektere, at hun ikke har kommentarer på nuværende tidspunkt.

Ledelsen af de under digitaliserings- og ligestillingsministeren hørende opgaver overdrages til økonomiminister Stephanie Lose, således at Stephanie Lose indtil videre tillige vil være fungerende digitaliseringsminister og minister for ligestilling.

Kilde: Statsministeriet

Ny aftale skal styrke indsatsen til børn i brudte familier

Regeringen og alle Folketingets partier har indgået en aftale på det familieretlige område med fokus på barnets bedste, når forældrene er i konflikt. Aftalen skal styrke barnets ret til begge forældre og samtidigt forbedre indsatserne til brudte familier i Familieretshuset

 

30. november 2023

Med en nye aftale styrkes barnets ret til begge forældre ved, at der med konsekvens og forebyggelse sættes ind over for chikane og forældrefremmedgørelse i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Det skriver Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Det tydeliggøres i loven, at chikane har en konsekvens, og at det særligt gælder i de situationer, hvor chikanen betyder, at den ene forælder fremstår som en fremmed for barnet, og kontakten afbrydes uden grund. Samtidig skal der arbejdes forebyggende, så chikane spottes så tidligt som muligt, og konflikter ikke eskalerer.

Hensynet til det enkelte barn skal være omdrejningspunktet. Det gælder både, når kontakten til begge forældre skal sikres, og når barnet skal skærmes mod reel risiko for dets trivsel, fx pga. vold

Ventetider skal nedbringes
Med aftalen afsættes der samtidig 129,5 mio. kr. til at forbedre indsatserne til familierne. Lange ventetider på børnesagkyndige undersøgelser skal nedbringes, og Familieretshusets indsatser til børnene skal styrkes, bl.a. så overvåget samvær, børnegrupper og børnesamtaler kan gennemføres i barnets nærmiljø.

Størstedelen af midlerne kommer fra efterårets aftale om fordeling af midler på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, mens 9,6 mio. kr. er fra Udviklings- og Investeringsprogrammerne.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

"Når forældre er i konflikt, kommer børnene alt for ofte i klemme. Aftalen skal styrke barnets ret til begge forældre. Derfor skal chikane og forældrefremmedgørelse stoppes og forebygges – så forældre ikke bevidst bruger børnene som våben. Samtidig sætter vi mange midler af til at styrke indsatsen til de brudte familier. Der skal bl.a. gøres op med lange ventetider på børnesagkyndige undersøgelser, og indsatser til barnet skal styrkes, så barnet kan få hjælp i nærmiljøet."

Kilde: Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Psykisk vold er et manipulerende magtspil

Hvis du har mistanke om, at du er udsat for psykisk vold, kan du med fordel sætte dig ind i hvilke teknikker, der er i spil privat eller på jobbet. Den psykiske vold handler nemlig om magt, manipulation og kontrol

27. november 2023

Af Anne-Mette Barfod

"Den bedste måde at beskytte dig selv mod andres magt er at være opmærksom på den. Vær opmærksom på, hvordan de bruger den, hvordan de skjuler den, hvordan de manipulerer dig med den. Vær opmærksom på, hvordan du reagerer på den, hvordan du giver den væk, hvordan du lader dig påvirke af den."

Citatet er af er den amerikanske forfatter Robert Greene, som har skrevet flere bøger om magt, strategi, forførelse og menneskelig natur.

Ifølge Robert Greene er psykisk vold en del af krigens kunst, og den kan bruges til at vinde over ens modstandere. Greene beskriver i sine bøger forskellige strategier for at udøve psykisk vold, såsom at skabe frygt, forvirring, tvivl, skyld, skam, afhængighed, isolation, frustration, vrede, had, eller bitterhed hos ens fjender.

Samtidig advarer han om, at psykisk vold kan have negative konsekvenser for den, der bruger den, såsom at miste ens moral, integritet, empati, eller menneskelighed.

De fem herskerteknikker
Det sørgelige er, at de mennesker, som Robert Greene kalder 'ens fjender', kan være mennesker i din nærmeste omgangskreds: Det kan være din partner, dine forældre, din chef, dine kolleger eller din sagsbehandler.

Selv om ord som 'fjender' og 'krigskunst' er voldsomme, kan vi alligevel lære noget af at se nærmere på det usynlige magtspil, der kan foregå i nære relationer, på jobbet og blandt venner og bekendte.

De fem herskerteknikker er beskrevet af den norske psykolog Ingjald Nissen i 1945, og senere af den norske kvindeforsker Berit Ås i 1979. De kan bruges af både mænd og kvinder, og over for både individer og grupper - og de kan have alvorlige konsekvenser for dem, der udsættes for dem. Hvis du er udsat for teknikkerne, kan det skade dit selvværd og ødelægge din selvtillid, din trivsel, din sundhed og dine relationer. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan de bruges, og hvordan man du kan modstå dem.

De fem herskerteknikker er:

 • Usynliggørelse: Det betyder, at man ignorerer, afbryder, overser eller udelukker en anden person, så han eller hun føler sig uværdig, uønsket eller usynlig. For eksempel, hvis din partner i lange perioder ikke taler til dig eller værdiger dig et blik, hvis din chef fryser dig ude ved ikke at lytte til dig på møder, eller dine forældre inviterer hele familien til fødselsdag - og du som den eneste ikke bliver inviteret. 

 • Latterliggørelse: Det betyder, at man håner, spotter, ironiserer eller latterliggør en anden person, så han eller hun føler sig dum, forkert eller pinlig. For eksempel, hvis et menneske gør grin med dit udseende, dit tøj, din accent, din viden eller din holdning.

 • Tilbageholdelse af information: Det betyder, at man holder en anden person i uvidenhed, hemmelighed eller isolation, så han eller hun føler sig forvirret, usikker og magtesløs. For eksempel, hvis du ikke får at vide, hvad der foregår eller får den information, du har brug for eller ret til at få. Når vi taler pengevold, kan denne herskerteknik bestå i, at du ikke har indsigt i din og din partners fælles økonomi, fordi han eller hun skjuler penge for dig eller måske sætter dig i gæld.

 • Dobbeltafstraffelse: Det betyder, at man bebrejder, kritiserer eller straffer en anden person, uanset hvad han eller hun gør, så personen føler sig fanget, frustreret og håbløs. For eksempel, hvis man siger, at en person er for passiv, hvis han eller hun ikke siger noget, og for aggressiv, hvis han eller hun siger noget.

 • Påføring af skyld og skam: Det betyder, at man giver en anden person skylden, ansvaret eller skammen for noget, han eller hun ikke har gjort eller ikke kan gøre noget ved - for at personen skal føle sig dårlig, skyldig eller skamfuld. For eksempel, hvis man siger, at en person er skyld i, at man er ulykkelig, eller at de burde skamme sig over, hvem de er.

Psykisk vold kan have alvorlige konsekvenser for dig, hvis du er udsat for volden. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan du kan håndtere den psykiske vold og styrke dig selv.

Skridt til at styrke dig selv
Her er nogle råd til, hvad du kan gøre, hvis du er udsat for psykisk vold på jobbet eller privat:

 • Anerkend, at det er vold: Det første skridt er at indse, at det, du oplever, ikke er normalt, acceptabelt eller fortjent. Det er ikke din skyld, at et andet menneske behandler dig dårligt, og det er ikke dit ansvar at ændre dette menneskes adfærd. Det er vold, og det er ulovligt. Psykisk vold i nære relationer har været strafbart siden 2019. Du har som alle andre mennesker ret til at blive behandlet med respekt og kærlighed - og psykisk vold, hvor du skiftevis kan være inde i varmen og ude i kulden, er ikke kærligt.

 • Sæt grænser: Det andet skridt er at forsøge at beskytte dig selv mod den psykiske vold. Det kan du gøre ved at sætte grænser for, hvad du vil finde dig i, og hvad du ikke vil finde dig i. Du kan for eksempel sige fra, hvis et andet mennesker siger eller gør noget, der er krænkende, nedgørende eller truende. En anden mulighed er at minimere kontakten med den eller de personer, som opfører sig grænseoverskridende, hvis det er muligt. Du kan også vælge at ignorere eller afvise andre menneskers forsøg på at manipulere eller kontrollere dig.

 • Søg støtte: Det tredje skridt er at søge støtte fra andre, der kan hjælpe dig med at håndtere den psykiske vold. Det kan være venner, familie, rådgivere, læger, psykologer, psykoterapeuter eller andre fagpersoner. Det kan også være organisationer som Lev uden vold, der tilbyder rådgivning, vejledning, beskyttelse eller hjælp til ofre for psykisk vold. Du kan også tage kontakt til en af Powerkvindernes samarbejdspartnere. Det er vigtigt at tale med nogen, der kan lytte, forstå, anerkende og støtte dig. Det kan hjælpe dig med at bearbejde dine følelser, tanker og oplevelser, og med at finde løsninger og muligheder for din situation.

 • Skab gode stunder for dig selv: Samtidig kan du styrke dig selv mod den psykiske vold. Det kan du gøre ved at fokusere på dine egne ressourcer, styrker, interesser, drømme og mål. Du kan også gøre ting, som giver dig glæde, energi, ro og mening. Samtidig kan du søge viden, inspiration, motivation og vejledning fra andre, der har oplevet eller overvundet psykisk vold. Det kan hjælpe dig med at genopbygge dit selvværd og skabe en sundere fremtid for dig selv og dine nærmeste.

Anne-Mette Barfod er stifter af Powerkvinderne og af PsykiskVold.dk og Pengevold.dk. Hun har i mange år holdt kurser med det formål at gi' kvinder styrke. Det er blandt andet kurser som 'Find din indre powerkvinde - hun er der jo allerede', 'Farvel til flinkeskolen - tydelig og ikke træls', 'Skab stærke relationer med positiv kommunikation'. Anne-Mette er cand.polit og journalist og har i mere end 25 år arbejdet som strategisk kommunikations- og brandingrådgiver, forfattercoach, redaktør, foredragsholder, underviser og personlig empowermentrådgiver.

Hvorfor skal Mia Wagners holdninger koges ned til ’råben og skrigen’?

Danmarks nye ligestillingsminister er i mediet 'Finans' blevet præsenteret med sætningen: 'Mia Wagner råbte og skreg for sin dybtfølte mærkesag: Så fik hun tilbudt en ministerbil'. Nu har Finans ændret ordlyden

25. november 2023

"Danmark har fået en ny ligestillingsminister, og Finans har været behjælpelig med at understrege, hvorfor der stadig er hårdt brug for sådan en."

Det skriver Anna-Sophie Hartvigsen fra ’Female Invest’ i et opslag på det sociale medie LinkedIn.

Samtidig stiller hun to centrale spørgsmål:

”Er der nogen, der kan hjælpe mig med at forklare:

 1. Hvorfor Mias flotte arbejde med ligestilling koges ned til ’råben og skrigen’?
 2. Hvorfor Mia omtales som ’TV-kendis’, når Jesper Buch omtales som ’investor?"

Denne kommunikation omkring kvinder er ifølge Hartvigsen hverken harmløs eller tilfældig, og konsekvenserne er store:

”Hvad tænker I – havde overskriften været den samme, hvis Tommy Ahlers var blevet miljøminister?”

Anna-Sophie Hartvigsens opslag har ifølge ’Kvindeøkonomien’ fået Finans til at ændre både overskrift og tekst, samt evaluere, hvordan et så sexistisk og biasfyldt sprog STADIG kan blive godkendt og publiceret.

Hver fjerde midaldrende mand: Økologi er noget pjat

Økologi vinder frem i landbrug og produktion, men ikke hos alle danskere. Hver fjerde midaldrende og hver femte unge mand mener, at det er noget pjat. Kvinder er mere positive overfor økologiske varer

24. november 2023

Hver fjerde midaldrende mand mener det. Og hver fjerde ældre mand gentager det: Økologi er noget pjat. Danske kvinder mener typisk noget andet. Kun omkring 10 pct. af danske kvinder afviser økologi, dog lidt flere blandt de 50-64-årige kvinder.

Det viser Voxmeters befolkningsundersøgelse, der ugentligt blandt andet afdækker, hvem der er mest kritisk overfor økologi. Der er ingen store udsving geografisk. Men 26 pct. af mænd mellem 35-49 år og en lige så stor andel af mænd fra 65 år og op er enige i udsagnet "økologi er noget pjat".
 
Ikke nogen ny tendens
Der er ikke tale om en ny tendens. Gruppen af økologikritiske har ligget stabilt på omkring 15 pct. de seneste tre år. Mens flere og flere storby-mennesker orienterer sig mod økologiske fødevarer og produkter og efterlyser specialbutikker og bestemte brands, er en vis del af befolkningen resistent. Det var heller ikke alle, der græd, da Irma måtte lukke tidligere i år.

Det hyppigste argument mod økologiske varer er, at de er dyrere end andre varer. Det er de stadig. Så mens danskerne generelt er positivt stemt over for økologiske varer og produkter, er der fortsat mange forbrugere, der vælger økologiske produkter fra af helt konkrete grunde. Nogle af dem opfatter tilmed økologi som et moderne bedrag.

Kilde: Voxmeter

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce