Mænd har dobbelt så store chancer for at blive ledere som kvinder

På World Economic Forums seneste rangliste over, hvilke lande der er bedst til at sikre kvinders repræsentation, ligger Danmark på en 95. plads. Med tanke på kvinders høje uddannelsesniveau i Danmark er det samfundsøkonomisk en elendig forretning

Stereotyper site

Ingen nordiske lande har så få kvinder i ledende stillinger som Danmark, og i EU er det kun Luxembourg og Cypern, der har færre kvinder på ledelsesgangene, end tilfældet er I Danmark. De kendsgerninger viser sig også på World Economic Forums seneste rangliste over, hvilke lande der er bedst til at sikre kvinders repræsentation. Her ligger Danmark på en 95. plads – 42 pladser dårligere end tilfældet var i 2006.

På trods af at problemstillingen har været drøftet i årevis som et vigtigt politisk indsats-område, ser udviklingen af kvinders andel på ledelsesniveau ud til at være gået helt i stå. Det er ikke kun en ligestillingsmæssig falliterklæring. Med tanke på kvinders høje uddan-nelsesniveau i Danmark er det også samfundsøkonomisk en elendig forretning, at kvinder ikke oplever muligheder for at realisere en ledelseskarriere på lige fod med mænd.

Djøf på baggrund af Danmarks Statistiks registre foretaget en analyse af mænd og kvinders sandsynlighed for at blive ledere. Analysen viser, at der er langt til reel ligestilling mellem kønnene på de danske ledelsesgange:

  • I Danmark bliver 7,7% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,4% af kvinderne. Tager man højde for forskelle i faktorer, der kan være betydende for chancen for at blive leder – fx uddannelse, alder, branche og børn – viser analysen et korrigeret ledelsesgab på 3,6 procentpoint. Mænd har altså dobbelt så høj sandsynlighed for at blive ledere som kvinder.
  • Selvom der er forskelle på ledelsesgabets størrelse, findes det i alle brancher, aldersgrupper, uddannelsestyper og regioner.
  • Mænd og kvinder, der har en lang videregående uddannelse, har langt fra samme sandsynlighed for at blive ledere. For kvinder med en lang videregående uddannelse er sandsynligheden 7,9%. For mænd er tallet 12,8%.
  • Mænd og kvinder har heller ikke lige stor sandsynlighed for at blive ledere i hhv. stat, kommune og regioner. Størst er forskellen i kommunerne, hvor mænd har 3,1% sandsynlighed for at få et lederjob, mens tallet for kvinder er 1,6%.

  • Kvinder, der vil være ledere, har størst sandsynlighed for at blive det, hvis de har en lang videregående uddannelse, bor i København, er 50 til 59 år gammel, arbejder inden for handel og i en virksomhed med 20-49 ansatte – og hvis yngste barn er over 10 år. Hvis en kvinde har de karakteristika, har hun 29% sandsynlighed for at blive leder.

  • Har en mand præcis de samme karakteristika som kvinden, har han 47% sandsynlighed for at blive leder.

Kilde: Djøf

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce