Vi skal have kloge mænd på banen i arbejdet med ligestilling på jobbet

Powerkvinderne har i mange år arbejdet for at gi’ kvinder styrke via kurser, vidensdeling, artikler, workshops og personlig rådgivning, og det fortsætter vi med. Men uanset hvor stærke, kloge, modige og ambitøse kvinder er, må vi også have mændene på banen, hvis vi skal styrke ligestillingen og nedbryde kønsstereotyperne til fælles bedste

Af Anne-Mette Barfod, cand.polit
Stifter af Powerkvinderne og partner Genderwise

Kvinder uddanner sig som aldrig før og er i dag i overtal på de videregående uddannelser. Alligevel har vi lang vej at gå, før vi har ligestilling på de danske arbejdspladser.

Da jeg startede Powerkvinderne i 2009 var det med en klar ambition om at gi' kvinder styrke til at bryde glasloftet, brænde igennem i medierne, springe ud som iværksættere, udgive bøger, sætte klare mål eller holde en tale med personlig gennemslagskraft. Siden 2015 har Powerkvinderne også haft fokus på at styrke kvinder bag hjemmets fire vægge og forebygge psykisk vold og økonomisk partnervold.

Selv om kvinder gerne vil realisere sig selv, er det at skabe ligestilling og lige muligheder på jobbet imidlertid ikke kun kvindernes ansvar. Det er nødvendigt målrettet at inddrage mænd i ligestillingsarbejdet til fælles bedste. Det er nemlig ingen hemmelighed, at det gavner både kvinder og mænd med en blandet kønsfordeling på arbejdspladsen, og at vi som samfund går glip af talent og innovationskraft, når kvinder ikke i samme grad som mænd er med til at sætte dagsordenen både på jobbet og i samfundet.

Lige muligheder for uddannelse og karriere
I Danmark har vi baseret vores samfund på et princip om, at alle mennesker, uanset køn, herkomst, religion, seksuel orientering osv., har lige muligheder for at uddanne sig og gøre karriere. I praksis er det bare ikke tilfældet. Strukturer både på og udenfor arbejdsmarkedet gør, at mænd og kvinder ofte vælger uddannelse med udgangspunkt i deres køn – i stedet for på baggrund af deres talent og interesser.

Det gælder når vi skal vælge fag, hvor drenge helt fra barnsben stadig får fodbolde og ”teknisk” legetøj, mens piger får barbiedukker, dukkevogne og lyserøde ponyer og dermed ordløst peges i en bestemt retning. På erhvervsskolerne er kvinderne i kolossalt underskud på murer- og blikkenslageruddannelserne, mens mændene mangler i omsorgsfagene.

Det gælder de to køns mulighed for at prioritere familien, når de får børn – hvor den lange barselsorlov er øremærket til kvinder, mens mændene indtil videre kun har krav på to uger. En skævvridning som er dårlig for familiemønstrene, idet den fratager mænd muligheden for at påtage sig rollen som ligeværdig omsorgsgiver, og i øvrigt har katastrofale konsekvenser for kvinders karriere og lønudvikling, hvor vi kommer mere og mere bagud i forhold til mændene for hvert barn, vi får.

Endelig gælder det i arbejdsmarkedets top, hvor kvinderne glimrer ved deres fravær. Under hver femte professor er en kvinde, og af Danmarks 1000 stærkeste virksomheder er kun de 69 ledet af en kvinde. Også mediebilledet tegner en verden, hvor det primært er mænd, der udtaler sig som eksperter. Selv i politik er kvinder underrepræsenterede også de steder, hvor de vigtigste økonomiske beslutninger træffes.

Talentspild
Så meget talent går tabt, fordi traditioner, forudindtagede holdninger og gamle stereotyper forhindrer mænd og kvinder i at blive den bedste version af sig selv – i at komme fuldt til udtryk. Talent går også tabt, fordi mange mænd ikke trives med den stereotype manderolle, som har den konsekvens, at mange mænd ryger helt til bunds i samfundet.

For at inddrage mændene i arbejdet med ligestilling og nedbrydning af kønsstereotyper har jeg indgået partnerskab med Via Christensen, der er cand.mag og strategisk kommunikations- og brandingrådgiver. Sammen har vi lanceret Genderwise - strategisk kommunikation, hvor vi arbejder med at engagere kloge mennesker i at skabe ligestilling på jobbet, nedbryde stereotyper og skabe ligeværd og gensidig respekt. Ambitionen er at rebrande virksomheder, organisationer, fag og brancher, så vi ikke længere taler 'mandefag' og 'kvindefag', men blot fag.

Målet er, at alle mennesker - uanset køn og kønsorientering - skal kunne vælge den karrierevej, de brænder for.

Genderwise rådgiver virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, der gerne vil tiltrække og fastholde flere kvinder. Gennem dialog og samtaler om værdier, ønsker, bekymringer og – fremfor alt – ideer lægger vi strategier og udtænker løsninger, der kan føre til ny adfærd, ændrede værdisæt og rebranding af arbejdspladser og brancher.

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Telefon +45 3011 9693

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce