Lær kunsten at elske dig selv

At elske sig selv er begyndelsen på en livslang romance. Med dette citat af Oscar Wilde indleder den anerkendte psykolog Jørn Beckmann sin bog ”Kunsten at elske sig selv”. Få Bechmanns bedste tips til at styrke kærligheden til dig selv – og dermed også kærligheden til andre

Kærligheden og evnen til at elske er helt grundlæggende i vores liv. Men ofte har vi alt for stort fokus på vores kærlighed til andre - og for lidt fokus på kærligheden til os selv.

Billedligt set lever de fleste af os som marionetter, hvor hundreder af usynlige tråde trækker i vores følelser og tanker – og dermed bestemmer vores adfærd.

For at kunne starte en livslang romance med dig selv er du nødt til at klippe de usynlige tråde over en efter en, så du til slut vil føle dig fuldstændig fri og uafhængig og dermed uddannet i kunsten at elske dig selv.

Du skal gøre dig uafhængig af alle de mentale bånd og forestillinger, som styrer dine tanker, dine følelser og din adfærd – uden at du er bevidst om det.

Her får du Jørn Bechmanns tips til at blive fri og uafhængig og elske dig selv.

1. Vær dig selv bekendt
Dine følelser styrer, hvordan du handler og tænker. Og alle følelser har sit bestemte budskab. For at elske dig selv er det ifølge Bechmann nødvendigt at lytte meget omhyggeligt til de signaler, dine følelser sender dig. Alt for ofte prøver vi at vende det døve øre til især de smertefulde følelser som skyld, angst og vrede. Men både den fysiske og den psykiske smerte er et budskab til dig om, at noget trænger til at blive genoprettet.

Den eneste mulighed du har for at komme i balance og styrke evnen til at elske dig selv, er, at du erkender og accepterer dine følelser, uanset hvor smertefulde de måtte være. Erkendelsen bevirker, at du sender budskaber til din hjerne om, at du har indset, at noget er galt – og at du aktivt vil gøre noget ved det. Og i samme øjeblik, du helhjertet kan erkende og acceptere en følelsesmæssig smerte, vil den pinefulde tilstand mindskes.

2. Accepter dig selv og dit liv
Du har måske svært ved at acceptere livet, som det er, men for at styrke din evne til at elske dig selv, skal du ifølge Bechmann frigøre dig fra alle dine ønsker og krav om, at livet i virkeligheden skulle være anderledes.

Accept er første skridt på vejen til bevidst at ændre din situation, og mangel på accept fastholder os mange gange i smerte. Når du skal lære kunsten at elske dig selv, er den form for accept, man kalder selvaccept, den allervæsentligste. Hver gang du erkender og accepterer et eller andet ved dig selv, som du ikke bryder dig om, kan du vælge ikke at lade dig styre af det.

Hvis du ikke er i stand til at elske dig selv, kan det skyldes, at du er utryg og afhængig. Du tør ikke stå ved dine egne følelser, men skammer dig over dem. Men hvis du tager ansvar for dine følelser – og ikke giver andre skylden for dem – styrker du dit selvværd.

Ifølge Bechmann er personen, der udviser ægte selvkritik, så stærk og så meget i harmoni med sig selv, at han eller hun uden at miste integritet, troværdighed eller styrke, kan vedkende sig, at han eller hun er et menneske med fejl og svagheder som alle andre. Den åbne og ægte selvkritik får dig til at fremstå som en meget troværdig person. Den ægte selvkritik er uhyre vigtig i vores ønske om at kunne acceptere os selv – og med fejl og mangler stadig kunne elske os selv.

3. Vær modig og forkæl dig selv
Når du skal efterleve kravet om at elske dig selv, som du elsker din næste, vil du komme ud for næsten uovervindelige vanskeligheder. Dine forestillinger, fordomme, anskuelser, meninger og forventninger til, hvordan dine medmennesker skal være, giver dig skuffelse på skuffelse.

Derfor skal du stædigt og modigt fastholde din tro på og kærlighed til din næste, ligesom du skal være indstillet på at gøre noget godt for dig selv – at forkæle dig selv.

Hvorfor skulle du ikke forkæle den, du elsker? Hvis du ikke forkæler dig selv, risikerer du at føle dig som en person, der siger: ”Nu har jeg givet alt til andre, men jeg har ikke fået noget selv”. Det er så ifølge Bechmann en sandhed med modifikationer, for når du er giver til andre, får du selv så meget igen.

Du skal også huske at tale venligt til dig selv. En del af hemmeligheden ved et godt liv er, at du taler pænt til dig selv. Hvis du taler med skyld, vrede eller utilfredshed, vil dette forplante sig til din sjæl og ødelægge dit selvbillede.

4. Bliv dus med din indre engel
Mange mennesker er i den grad presset og pisket rundt i manegen både arbejdsmæssigt og på hjemmefronten, at de risikerer at glemme de gode kvaliteter, de uvægerligt har.

Derfor foreslår Bechmann en øvelse, hvor du skal blive dus med din indre engel. Øvelsen er ret enkel: Du skal forestille dig, at du er en forklædt engel. Det betyder, at du skal skabe dig overblik over dine englepotentialer: Alle dine muligheder for at gøre noget godt for andre mennesker.

Englegerninger er både store og små og alle gerninger har deres berettigelse. Måske er særlig de små englegerninger betydningsfulde for dit selvværd, fordi de er med til at automatisere, stabilisere og vedligeholde din grundlæggende omsorgsfulde holdning til dine medmennesker.

Øv dig i at se positive kvaliteter hos dine medmennesker og giv udtryk for dem. Du vil opleve en helt ny verden, hvor de personer, du tror, er kedelige og afvisende, lige pludselig klarer op i smil og glæde, når de mærker, at du er en engel.

Du flytter fokus fra dig selv og dermed fra navlebeskuende selvkritik.

5. Styrk din uafhængighed og vær hovedpersonen i dit liv
Uanset, hvilken følelse, du oplever, skal du tage personligt ansvar for den. Derved styrker du din uafhængighed. Oplevelsen af selvstyring er vigtig for dit selvværd.

I stedet for at give andre ansvar for dine følelser, skal du selv tage ansvar for dem. Først da kan du begynde at ændre dit liv i positiv retning. Du sætter grænser for, hvor meget du vil og kan påvirkes af andre, samtidig med at du anerkender, at omgivelserne selvfølgelig i visse situationer kan sætte rammer for, hvordan du har det.

Du skal ifølge Bechmann frigøre dig fra andres styring og fra tilbagevendende tanker om, hvad andre mennesker tænker og føler om din person. Forhold, som er baseret på gensidig uafhængighed, er altid mere oprigtige, udviklende og levedygtige end dem, hvor gensidig afhængighed spiller en dominerende rolle.

Afhængigheden får dig igen og igen til at lede efter total forståelse hos den person, du ønsker at smelte sammen med. Risikoen er, at du hele dit liv vil gå rundt i en stor frustration – for du vil aldrig blive ét med et andet menneske.

Fordi din uafhængighed giver dig overskud, kan du blive en del af et større netværk. Når først du er uafhængig af kontakt, vil dine medmennesker blive tiltrukket af dig. Du udstråler ro, selvværd, harmoni og gavmildhed, og de oplever dit selskab som varmt og behageligt. Når du er direktør i dit eget liv, møder du andre ligestillede.

6. Smid de dårlige rabatmærker væk
For at få et godt liv, som ikke er tynget af tidligere fejltagelser, nederlag, misforståelser og katastrofer, skal du smide de dårlige rabatmærker bort. De dårlige rabatmærker er de ydmygelser og krænkelser, du har oplevet for lang tid siden, og som hos nogen mennesker huskes og hyppigt kommer op i bevidstheden som smertende erindringer – ligesom sten i skoen, der gør ondt, for hvert skridt, du tager.

 Kunsten at elske sig selv er Jørn Beckmanns sammenfatning af næsten 50 års erfaring og ekspertise som psykolog, terapeut, forsker og underviser inden for området psykisk sundhed. Du kan købe bogen her

 

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce