Virksomheder fravælger kvindelige lærlinge

9. september 2023

Virksomheder stiller krav til elevers køn, når de skal besætte lærepladser. Det viser en undersøgelse blandt erhvervsskolernes oplæringskonsulenter, der er gennemført af Institut for Menneskerettigheder. Her oplever fire ud af 10 konsulenter, at virksomheder har ønsker til lærlingenes køn.

”Det er og bliver ulovlig forskelsbehandling at fravælge elever på baggrund af køn.

Forskelsbehandling skaber ulige vilkår for at få en læreplads og svækker de fravalgte elevers adgang til arbejdsmarkedet,” siger Louise Holck, direktør for Institut for Menneskerettigheder.

Kvinder falder fra uddannelserne
Uanset om du er kvinde i et mandsdomineret fag eller mand i et kvindedomineret fag, påvirkes elevernes generelle trivsel både på skolen og i praktikvirksomheden af at være minoritetskøn. Det dokumenterer en tidligere undersøgelse, gennemført af Institut for Menneskerettigheder.

Kvinder i de mandsdominerede fag oplever, at deres køn bliver gjort til genstand for unødig opmærksomhed både på skolen og i praktikvirksomhederne. Det udmønter sig i meget direkte – ofte kønsstereotype og sexistiske - kommentarer, som retter sig mod deres køn og kompetencer.

”Erhvervsuddannelserne er udfordret af både faldende elevoptag og frafald. Forskelsbehandling kan være en af forklaringerne, og derfor foreslår vi, at eleverne får oplysning om deres rettigheder, og at virksomhederne mærker konsekvenser,” siger Louise Holck.

Kvinder, der udgør kønsminoriteten, har for eksempel 74 procent større sandsynlighed for at falde fra uddannelsen.

For at komme problemet til livs anbefaler Institut for Menneskerettigheder, at virksomheder mister retten til at være praktiksted, hvis de ikke overholder ligebehandlingsloven.

Kilde: Institut for Menneskerettigheder

 

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce