Nu er det slut med at fravælge præster på grund af deres køn

Regeringen fjerner undtagelsesbestemmelsen for ligebehandlingsloven for folkekirken. Fremover vil det ikke længere ikke længere være lovligt i folkekirken at indstille, ansætte eller fravælge kandidater på baggrund af deres køn

11. november 2023

Ligesom mange andre trossamfund har Folkekirken har i mange år haft en undtagelse fra ligebehandlingsloven fra 1978. Undtagelsen betyder, at det ikke er forbudt at lægge vægt på køn, når et menighedsråd skal vælge sin nye præst. Den undtagelse fjerner regeringen nu, skriver Kirkeministeriet i en pressemeddelelse.

Folkekirkens biskopper har i fællesskab opfordret til, at undtagelsen fjernes, fordi de anser den for at være utidssvarende og unødvendig. Imidlertid har de missionske bevægelser haft et andet syn på bestemmelsen. Bevægelserne har blandt andet lagt vægt på et kirkesyn, som deles af et mindretal, men som hidtil har kunnet rummes i folkekirken.

Kirkeministeren har været optaget af at lytte til både flertallet og mindretallet. Efter sonderingsmøder med folkekirkens parter, er det kirkeministerens vurdering, at der ikke er tungtvejende argumenter for ikke at følge de 10 biskoppers fælles opfordring til at ophæve undtagelsen.

For selvom næsten 60 procent af præsterne og over 40 procent af provsterne i dag er kvinder, må der ikke være tvivl om, at der skal være ligestilling i den danske folkekirke.

Kirkeminister Louise Schack Elholm siger:

”Min konklusion efter samtaler med repræsentanter for både flertallet og mindretallene i folkekirken er, at bestemmelsen i dag har mere symbolsk end praktisk betydning for folkekirken. Og selvfølgelig skal der være ligestilling mellem mænd og kvinder i folkekirken på samme måde som i andre dele af det danske samfund. Det ændrer ikke på, at vi fortsat har en rummelig folkekirke, hvor det enkelte menighedsråd selv vælger sin præst. Derfor er jeg også nået til den konklusion, at det rigtige at gøre er at afskaffe undtagelsen fra ligebehandlingsloven for folkekirken, sådan som biskopperne har opfordret til.”

Kirkeminister Louise Schack Elholm udsteder nu en ny bekendtgørelse som ophæver undtagelsesbestemmelsen fra ligebehandlingsloven, hvad angår præstestillinger i folkekirken.

Det vil herefter ikke længere være lovligt i folkekirken at indstille, ansætte eller fravælge kandidater på baggrund af deres køn.

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce