Opvækst med narcissistisk forælder har alvorlige konsekvenser

Psykisk vold rammer ikke kun voksne, men også børn, og de systematiske overgreb kan ifølge forfatter og familieterapeut Karyl McBride have alvorlige konsekvenser for barnet langt ind i voksenlivet

17. marts 2024

Af Anne-Mette Barfod, Powerkvinderne

Familieterapeut Karyl McBride har haft mange pårørende i terapi, som har været tæt på et narcissistisk menneske. Desværre er mange af disse pårørende børn, og i sine bøger ’Bli’r jeg nogensinde god nok – hjælp til døtre af narcissistiske mødre’ og ’Will I Ever Be Free of You?: How to Navigate a High-Conflict Divorce From a Narcissist and Heal Your Family' kommer hun ind på, hvilke konsekvenser, det kan have med sådan en opvækst.

Psykisk vold blev i 2019 kriminaliseret i Danmark på lige fod med fysisk vold med en strafferamme på op til tre års fængsel, men kigger vi på statistikkerne, er der kun få domfældelser, fordi det er så svært at dokumentere og bevise psykisk vold. Samtidig kan narcissistiske forældre være stærke til selviscenesættelse og til at fremstå både charmerende, rolige og sympatiske. Derfor kan en narcissistisk forælder være i stand til at charmere sig til at få den fulde forældremyndighed og måske forhindre barnet i at se den anden forælder efter skilsmissen. Det er problematisk, fordi børn i sådan en situation vokser op hos en psykisk voldelig forælder uden den anden forælder at støtte sig til.

Alt for mange børn er udsat for psykisk vold
Lev Uden Vold definerer psykisk vold som gentagne handlinger, der nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer eller isolerer en person med det formål at kontrollere eller begrænse personen.

Når det drejer sig om børn, bliver den krænkende og nedgørende adfærd som oftest udøvet af en person, som barnet er knyttet til eller afhængigt af – det vil typisk være en forælder eller en forælders partner. Det kan omfatte voldsom skældud, vedvarende kritik, nedladende udtalelser, ignorering, trusler om straf eller at blive forladt, og ødelæggelse af barnets ejendele.

Hvert tredje barn i 8. klasse oplever fysisk eller psykisk vold derhjemme. Det fremgår af TV2-dokumentaren 'Farlige forældre', hvor seks børn, der har været udsat for vold af deres forældre, står frem og fortæller deres historie.

Ødelæggende konsekvenser
Når en forælder udsætter et barn for psykisk vold, kan det trække spor langt ind i voksenlivet. I sin bog ’Will I Ever Be Free of You’ om skilsmissen fra en narcissistisk medforælder, opremser Karyl McBride ikke mindre end 30 alvorlige konsekvenser for barnet, der er udsat for psykisk vold.

Disse 30 punkter burde få myndighederne til at spærre øjnene op og overveje, om der er behov for at udvikle nye metoder til at gennemskue narcissistiske og psykisk voldelige forældre, som har mere empati for sig selv end for børnene. Den narcissistiske forælder kan på overfladen fremstå som den perfekte forælder, og derfor oplever mange voldsudsatte ikke at blive troet, når de fortæller myndighedspersoner i Familieretshuset og i kommunernes familieafdelinger om den psykisk vold i familien.

30 konsekvenser af at vokse op med en psykisk voldelig forælder:

 1. Barnets følelsesmæssig udvikling bliver forsinket
 2. Barnet vil ikke føle sig set og hørt.
 3. Barnets følelser og virkelighed bliver ikke anerkendt.
 4. Barnet vil i højere grad blive behandlet som forælderens tilbehør end som en selvstændig person.
 5. Barnet vil i højere grad blev værdsat for det, han eller hun gør (for forælderen) end for at være det menneske, som barnet er.
 6. Barnet vil ikke lære at identificere eller stole på sine egne følelser og vil vokse op med en manglende tro på sig selv.
 7. Barnet vil lære, at den ydre fremtoning er vigtigere end, hvordan barnet har det.
 8. Barnet tør ikke at være sig selv og lærer i stedet, at det er vigtigere at shine end at være autentisk.
 9. Barnet vil lære at holde på hemmeligheder for at beskytte forældrene og familien.
 10. Barnet vil ikke blive ansporet til at opdyrke sin egen selvfølelse.
 11. Barnet vil opleve en følelsesmæssig tomhed og føle sig uelsket.
 12. Barnet vil lære ikke at stole på andre mennesker.
 13. Barnet vil føle sig udnyttet og manipuleret med.
 14. Barnet vil støtte forælderen – og ikke den anden vej rundt.
 15. Barnet vil føle sig kritiseret og fordømt i stedet for at føle sig accepteret og elsket.
 16. Barnet vil blive frustreret, når det forgæves søger kærlighed, anerkendelse og opmærksomhed.
 17. Barnet vil vokse op med en følelse af ikke at være god nok.
 18. Barnet vil mangle en rollemodel for følelsesmæssigt sunde relationer.
 19. Barnet vil ikke lære at sætte passende grænser i sine relationer.
 20. Barnet vil ikke lære at drage omsorg for sig selv og risikerer i stedet at blive et menneske, der tilsidesætter sig selv for at opfylde andres behov.
 21. Barnet vil have svært ved at adskille sig fra den narcissistiske forælder og udvikle sin egen individualisme.
 22. Barnet vil lære at søge ydre anerkendelse i stedet for indre anerkendelse.
 23. Barnet vil opleve en forvirrende og selvmodsigende forventning om på den ene side at gøre sin forælder stolt, men på den anden side ikke overstråle forælderen.
 24. Hvis barnet overstråler forælderen, vil forælderen bliver jaloux på barnet.
 25. Barnet vil ikke lære at give sig selv anerkendelse, når barnet fortjener anerkendelse.
 26. Som voksen risikerer barnet at udvikle PTSD, stress, depression og/eller angst.
 27. Barnet vil vokse op med en tro på, at det ikke fortjener bedre, og at det ikke er værd at elske: 'Hvis min forælder ikke kan elske mig, hvem kan så?'
 28. Barnet vil ofte blive udskammet og ydmyget af den narcissistiske forælder og vil vokse op med lavt selvværd.
 29. Barnet vi ofte udvikle sig til et menneske, der enten overpræsterer eller saboterer sig selv.
 30. Barnet vil få brug for traumebehandling og for at lære at drage omsorg for sig selv som voksen.

Mødrehjælpen tilbyder en test til børn og unge, som de kan tage, hvis de er i tvivl om, hvorvidt de oplever psykisk eller fysisk vold i hjemmet.

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce