Er du blind for, at du kan blive svigtet af dine nærmeste?

Har du en tendens til at vende det blinde øje til, hvis en af dine nærmeste svigter dig? Hvis du kan svare 'ja' til det, lider du måske af såkaldt 'betrayal blindness': Ubevidst vender du det blinde øje til, når du er udsat for svigt, fordi du inderst inde har brug for at tro, at det, du oplever, ikke er sandt

'Betrayal blindness' - eller blindhed overfor svigt - er et begreb, der blev introduceret af den amerikanske psykolog Jennifer Freyd. I sin bog 'Blind to Betrayal: Why We Fool Ourselves We Aren't Being Fooled' stiller hun skarpt på begrebet og beskriver det som en psykologisk tilstand, hvor en person ubevidst ignorerer eller nægter at erkende svigt fra en nærtstående person. Han eller hun vender det blinde øje til for selv at kunne overleve fysisk og følelsesmæssigt. Mekanismen er særligt udbredt i relationer, som er præget af magtubalancer, såsom i forholdet mellem forældre og børn eller mellem partnere i et romantisk forhold.

Freyd skriver: "Blindhed overfor svigt er den ubevidsthed, ikke-viden og glemsel, som mennesker udviser. Nødvendigheden af denne ubevidsthed ligger i behovet for at opretholde forholdet til voldsudøveren af hensyn til sikkerhed, tryghed og overlevelse."

Blindhed overfor svigt kan fungere som en beskyttelsesstrategi, der gør det muligt for voldsudsatte at opretholde en relation, som han eller hun er afhængig af - på trods af den skade, der påføres.

En del af den psykisk vold
Forbindelsen mellem 'betrayal blindness' og psykisk partnervold er stærk. Psykisk partnervold omfatter manipulerende adfærd, kontrol, trusler og nedbrydning af offerets selvværd. Ofte er det svært for voldsudsatte at erkende, at de er udsat for vold, fordi deres overlevelse, både fysisk og følelsesmæssigt, er knyttet til relationen med deres partner. 

Freyds betragtninger omkring blindhed overfor svigt hjælper med at forklare, hvorfor ofre for psykisk partnervold ofte bliver i forholdet, selv når det er åbenlyst skadeligt for dem. Adfærden kan være en overlevelsesmekanisme, der gør det muligt for voldsudsatte at navigere en virkelighed, hvor de på én gang skal forholde sig til deres partners voldelige adfærd og samtidig opretholde et niveau af normalitet og sikkerhed i deres dagligdag.

Et eksempel på blindhed i en psykisk voldelig relation kan være, når den voldsudsatte rationaliserer eller minimerer partnerens voldelige adfærd. Ved at gøre det, kan den voldsudsatte overbevise sig selv om, at det ikke er "rigtig vold". I stedet bortforklarer den voldsudsatte overgreb med, at partneren har en dårlig dag eller ikke mener det så slemt eller at det er den voldsudsatte egen skyld, hvad der foregår. Dette selvbedrag gør det muligt for den voldsudsatte at blive i forholdet og undgå den psykiske smerte og usikkerhed, der følger med at skulle erkende og handle på volden.

Den psykologiske pris
Selvom blindhed overfor svigt kan fungere som en kortsigtet overlevelsesstrategi, har det langsigtede konsekvenser at vende det blinde øje til overgreb.

Voldsudsatte, der undertrykker deres bevidsthed om svigt og vold, kan ifølge Jennifer Freyd udvikle alvorlige psykiske problemer, såsom depression, angst, PTSD og lavt selvværd. Den konstante kamp for at ignorere eller retfærdiggøre overgreb kan føre til en dyb følelse af forvirring og identitetstab.

Freyd understreger, at en væsentlig del af helingsprocessen er at indse og anerkende svigtet. "Helbredelse kræver, at du erkender svigtet og anerkender de traumatiske oplevelser," skriver hun. Dette kan være en smertefuld proces, men det er en nødvendig del af at genvinde kontrol over dit liv og bryde fri fra den voldelige cyklus.

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce