Derfor er psykisk voldelig kærlighed så farlig

Ifølge eksperter kan det være sværere at komme sig over psykisk vold end over fysiske overgreb i parforholdet, fordi den psykiske vold nedbryder offerets tro på sig selv og realitetssansen

Når man lever i et psykisk voldeligt forhold, er hjemmet som en krigszone, hvor frygt og utryghed hersker i dagligdagen. Mange psykisk voldsramte kvinder lever i årevis i frygt for partnerens trusler, nedgørelse og chikane. Stressniveauet er ekstremt højt, og med tiden kan det udvikle sig til en kronisk alarmtilstand. I mange tilfælde fører det også til fysisk og psykisk nedbrydning.

Selv om den psykiske vold er usynlig og ikke giver blå mærker, er mange eksperter enige om, at den psykiske vold kan være lige så slem - hvis ikke værre - end den fysiske, fordi den nedbryder offerets selvfølelse, dømmekraft og realitetssans. Der er tale om kritik, som over tid bryder de fleste ofres selvtillid ned, fordi de dagligt bliver mødt med beskyldninger. Alt kommer til at handle om at undgå at gøre partneren sur eller oprevet.

Ligesom mennesker, der lever i krigszoner, kan voldsramte kvinder få symptomer på posttraumatisk stress, for når man lever i et psykisk voldeligt forhold, er hjemmet et utrygt sted at opholde sig.

For udenforstående kan det være utroligt svært at forstå, at kvinden bliver hos en mand, der behandler hende så dårligt. Svaret skal blandt andet findes i den psykiske volds karakter, idet den psykiske vold nedbryder et menneske, så den voldsramte kvinde efterhånden føler sig ude af stand til at vurdere og tage nøgternt stilling til sin egen situation.

Besøg Powerkvindernes hjemmeside om psykisk vold >>

 

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce