Psykopaten smadrer dit selvværd

Hvis du lever sammen med et menneske med psykopatiske træk, er det bedste, du kan gøre, at komme ud af forholdet. Sådan lyder rådet fra ekspert

”De mennesker, som lever tæt på psykopater begynder at tro, at det er dem selv, der er noget galt med. De bliver nedbrudt. Hvis man er gift med en psykopat, bør man komme ud af forholdet i stedet for at gå og tro, at det går over.” Sådan lyder rådet fra den norske psykiatrispecialist Randi Rosenqvist på NRK.no.

”Hvis man ikke kan bryde kontakten, må man prøve at indrette sig således, at man så vidt muligt ikke bliver et offer. Mødre er i en vældig sårbar situation, fordi det ikke er let for dem at kappe båndet. Som offer for en psykopat risikerer man blandt andet at blive manipuleret og nedbrudt, og man kan også miste sin nattesøvn og blive ramt af depression.”

Det er ikke muligt at sætte præcise tal på, hvor mange psykopater, der er, men den norske professor i psykologi og ekspert i personlighedsforstyrrelser Svenn Torgersen anslår, at der i Norge er omkring 10.000 personer - primært mænd - som opfylder kriterierne for at være psykopater. Hvis man ser på hvor mange, der har psykopatiske træk, kan det dreje sig om 100.000 nordmænd ud af en befolkning på omkring fem millioner, hvilket nogenlunde svarer til det danske befolkningstal.

Offer for psykiske overgreb
Begrebet psykopat er forsvundet fra diagnosesystemet, fordi det er så stigmatiserende. I stedet er der kommet andre begreber som 'antisocial personlighedsforstyrrelse' og 'narcissistisk personlighedsforstyrrelse'.

Psykopaten omtales ofte både som en charmør og en tyran i én og samme person. Det skyldes, at psykopaten altid vælger den opførsel, der tjener hans egne behov bedst. Han er selvcentreret, giver altid andre skylden, og er dårlig til at tackle modgang. Det er ikke usædvanligt, at de, som bliver udsat for psykopaten, får en oplevelse af, at de aldrig er gode nok og ikke har nogen værdi.

Inger Wesche, som er tidligere jurist, har etableret et tilbud til ofre for psykopater i Norge. Hun udtrykker sine oplevelser af psykopaterne som følger:

”Jeg plejer at sige, at de har en dagside, som kan være vældig god, men så er der også en natside, som kun de nærmeste - familien eller kollegerne - kan se. Det er to vidt forskellige sider. Den ene kan være vældig positiv og empatisk, hvor psykopaten roser andre og er lyttende. Natsiden er destruktiv, og den kan nedbryde selvfølelsen og selvværdet hos andre. Det er her, ondskaben kommer frem.”

Kilde: NRK.no

 

 

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce